Zdalna praca w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

30.03.2020
Zasady powierzenia pracownikom zdalnej pracy budziły i budzą wśród pracodawców oraz pracowników różnorakie wątpliwości a także zapytania. Pracodawcy mają wątpliwości czy wprowadzenie pracy zdalnej wymaga uzasadnienia, pracownicy zastanawiają się czy praca zdalna może być wprowadzona na ich żądanie, wszyscy myślą nad jej organizacją.

Dowiedz się więcej

Przyjęcie projektu tzw. tarczy antykryzysowej

27.03.2020
Rząd przyjął pakiet ustaw, których celem jest przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa i pomoc przedsiębiorcom oraz pracownikom. „Tarcza” trafiła do Sejmu.

Dowiedz się więcej

Kwarantanna po przekroczeniu granicy a świadczenia ZUS

25.03.2020
Osoby, które po 14 marca 2020 r. przekraczają granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy państwowej, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Dowiedz się więcej

Pracownicze badania lekarskie w trakcie epidemii – stanowisko GIP

23.03.2020
Tymczasowe rozwiązania w zakładach pracy, mają głównie na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz rozprzestrzenienia się wirusa w przedsiębiorstwach. Główny Inspektor Pracy wydał również zalecenia związane z obowiązkiem wykonywania okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2.

Dowiedz się więcej

Tarcza antykryzysowa – płynność finansowa firm i bezpieczeństwo pracowników

20.03.2020
Jako „lekarstwo” na pandemię koronawirusa rząd przygotował Tarczę Antykryzysową, czyli program, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł przykładowo przesunąć opłatę podatków czy składek ZUS bez dodatkowych opłat. Tarcza ma zawierać korzystne rozwiązania zarówno dla pracowników a także mikro, małych, średnich czy dużych firm.

Dowiedz się więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19

17.03.2020
Najbliższe dni to czas działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Ogólnie im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19. W ramach ograniczenia liczby zachorowań zawieszono zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.

Dowiedz się więcej

Ważne dla firm komunikaty MF, ZUS, PIP w związku z koronawirusem COVID-19

16.03.2020
Bardzo szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa, czyli COVID-19 w Polsce, nie jest bez wpływu na polskie firmy, polskich pracodawców oraz pracę służb finansowo-księgowych jednostek. Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej www.gov.pl, komunikat pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem”.

Dowiedz się więcej

Zmiany w podatku VAT zaplanowane od 1 kwietnia 2020 r.

12.03.2020
Od dłuższego czasu Ustawodawca przyzwyczaił podatników VAT do regularnych zmian przepisów. Niestety zanim podatnik nauczy się prawidłowo zastosować jeden przepis, pojawia się nowy lub pojawia się aktualizacja tego, co niedawno wprowadzono. Rok 2020 nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem, a ilość wprowadzanych nowelizacji jest po prostu imponująca. Podzielona płatność MPP, biała lista podatników, należyta staranność - to tylko „czubek góry lodowej”, z którą musi „zderzyć” się tzw. czynny podatnik VAT. Za chwilę będziemy musieli również wypełniać nowy plik JPK_V oraz dodawać „magiczne” oznaczenia w rejestrze sprzedaży i zakupów. Od kwietnia szykują się kolejne zmiany.

Dowiedz się więcej

Rachunkowość 2020 od A do Z – polityka, czyli zasady rachunkowości jednostki

11.03.2020
Polityka rachunkowości jest obowiązkowym, wewnętrznym dokumentem ustalanym przez kierownika jednostki. W polityce rachunkowości jednostka dokonuje wyboru możliwych rozwiązań i uproszczeń. Może stanowić „podręcznik” dla służb rachunkowo-finansowych, pod warunkiem, że jest rzetelnie i fachowo napisana oraz odpowiednio aktualizowana.

Dowiedz się więcej

Nowy JPK_V oraz obowiązek oznaczenia towarów i usług od 1 kwietnia 2020 r.

10.03.2020
Od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy (będący dużymi przedsiębiorcami), zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT, który obejmuje deklarację VAT, ewidencję zakupu oraz ewidencję sprzedaży. Co istotne ewidencja sprzedaży zawierać będzie również obowiązkowe oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży, natomiast ewidencja zakupu będzie posiadała także specjalne oznaczenia identyfikujące transakcję. Obowiązkowo trzeba będzie oznaczać również niektóre dowody nabycia.

Dowiedz się więcej

Przesyłanie e-paragonów przy kasach on-line od kwietnia 2020 r.

09.03.2020
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w większości przypadków są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania takiej sprzedaży jest paragon fiskalny, a podatnik ma obowiązek dokonywać jego wydruku oraz wydać wydrukowany dokument nabywcy. Proponowana zmiana przepisów w ustawie o VAT, dotyczy wprowadzenia zupełnie nowej możliwości - przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

Nota korygująca do faktur MPP bez zapisu - mechanizm podzielonej płatności

06.03.2020
Po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących obowiązkowego stosowania MPP w stosunku do towarów i usług wyszczególnionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy kwota należności przekroczy wartość sprzedaży 15.000 zł brutto, faktura powinna zawierać obowiązkowy zapis "mechanizm podzielonej płatności". Natomiast w sytuacji, gdy taka faktura nie zawiera zapisu "mechanizm podzielonej płatności", nabywca może również sam dokonać jej poprawy, wystawiając do niej dokument - notę korygującą.

Dowiedz się więcej

Zmiany w zasadach przekształceniach spółek od 1 marca 2020 r.

05.03.2020
Od 1 marca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące procedurę przekształcania spółek. W większości przypadków proces przekształcenia został uproszczony, powinien również przebiegać zdecydowanie szybciej. Ograniczono np. konieczność uzyskania opinii biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd rejestrowy, a także obowiązek sporządzenia wyceny składników majątku spółki przekształcanej. Wymogi te do końca lutego 2020 r. dotyczyły większości przekształceń spółek, teraz proces powinien być szybszy i tańszy.

Dowiedz się więcej

Rachunkowość 2020 od A do Z – zapis i dowód księgowy, poprawianie błędów

04.03.2020
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jednostki jest zewnętrzny lub wewnętrzny dowód księgowy stwierdzający dokonanie operacji gospodarczej. Księgowy musi znać zasady wystawiania takich dowodów oraz wiedzieć w jakiej sytuacji zapisy automatyczne możemy uznać za równoważne z dowodem księgowym, w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Ponadto należy mieć świadomość, kiedy księgi można uznać za prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie czy na bieżąco, a także potrafić zgodnie z przepisami dokonać poprawy stwierdzonych błędów rachunkowych.

Dowiedz się więcej

Odliczenie 50% VAT od wydatków związanych z samochodami do końca 2022 roku

03.03.2020
Na pewno, co najmniej do końca 2022 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać tylko 50% kwoty podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z firmowymi samochodami, które są przez nich wykorzystywane również do celów prywatnych tj. wykorzystywanych przez przedsiębiorców do tzw. celów mieszanych. Odliczenie 100% kwot podatku VAT jest możliwe, kiedy podatnik udowodni, że wykorzystuje pojazd samochodowy wyłącznie do działalności gospodarczej lub jest to przykładowo pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij