KURSY

Specjalistyczne, starannie zaplanowane szkolenia
prowadzące do zdobycia kompetencji zawodowych

Wielogodzinne (30-200 godz. zajęć), starannie zaplanowane szkolenia przygotowujące do zdobycia specjalistycznych kompetencji zawodowych. Ich ukończenie daje możliwość udoskonalenia już posiadanych umiejętności, zdobycia zupełnie nowych kompetencji zawodowych lub dodatkowych uprawnień. Szeroki, modułowy charakter oferty edukacyjnej pozwala uczestnikom zbudować swój osobisty plan nauki i zaplanować ścieżkę kształcenia dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Kursy zawodowe prowadzimy online w czasie rzeczywistym oraz stacjonarnie w Warszawie i Katowicach, w poniższych dziedzinach:

zamknij
zamknij

zamknij