Facebook

KURSY

Specjalistyczne, starannie zaplanowane szkolenia
prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych

Kursy

Wielogodzinne (30-200 godz. zajęć), starannie zaplanowane szkolenia przygotowujące do zdobycia specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Ich ukończenie daje możliwość udoskonalenia już posiadanych umiejętności, zdobycia zupełnie nowych kwalifikacji zawodowych lub dodatkowych uprawnień. Szeroki, modułowy charakter oferty edukacyjnej pozwala uczestnikom zbudować swój osobisty plan nauki i zaplanować ścieżkę kształcenia dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Kursy zawodowe prowadzimy w Warszawie i Katowicach w poniższych dziedzinach:

Proszę czekać...
proszę czekać