Fundacja Rozwoju
Rachunkowości

Działanie na rzecz rozwoju kwalifikacji
zawodowych od 1991 roku

Dotacja PARP

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 26 sierpnia 2020 r. uzyskała dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy – działanie 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w kwocie 59.273,73 PLN.

Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 poprzez wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw. Uzyskane środki Spółka wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem tj. na finansowanie bieżącej działalności.

Dotacja PARP

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij