Zintegrowany System Kwalifikacji

Przystąp do egzaminu i zdobądź państwowy certyfikat
potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) zostały zebrane, opisane i uporządkowane wymagania jakie należy spełniać aby uzyskać potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w formie certyfikatu w poszczególnych zawodach objętych Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. ZSK określa wymagania, zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, tożsame dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, co gwarantuje wysoką jakość i szerokie zastosowanie certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Nabycie kwalifikacji (tj. uzyskanie przez zainteresowanego potwierdzenia posiadania wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności) obejmuje dwa procesy:

  1. walidację (potwierdzenie) kwalifikacji, której celem jest sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, osiągnęła wszystkie efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji ("egzamin")
  2. certyfikację, której celem jest wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Do przeprowadzenia walidacji oraz wydawania certyfikatów upoważnione są jedynie Instytucje Certyfikujące (IC), które spełniły określone prawem wymagania i w efekcie uzyskały niezbędne uprawnienia.

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce posiada status Instytucji Certyfikującej dla poniższych kwalifikacji.

Kto może przystąpić do procesu certyfikacji?

Każdy może starać się o potwierdzenie posiadanych kompetencji, bez względu na to jak i gdzie je zdobył. Dokładne wymagania oraz opisy kwalifikacji dla których IC jest Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce znajdują się na poszczególnych podstronach.

Pełna informacja o kwalifikacjach objętych ZSK.

Jak można potwierdzić posiadane kwalifikacje?

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji znajdują się informacje o wszystkich kwalifikacjach aktualnie włączonych do ZSK. Należy wyszukać odpowiednią kwalifikację, a następnie zgłosić się do odpowiedniej instytucji certyfikującej.

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce posiada uprawnienia dla certyfikacji:

Jak można uzyskać certyfikat wydawany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce?

Należy:

  • zapoznać się z wymaganiami określonymi dla danej kwalifikacji,
  • drogą mailową przesłać zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami,
  • uiścić wymagane opłaty
  • w wyznaczonym terminie stawić się na egzaminie i najważniejsze - uzyskać pozytywny wynik egzaminu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na podstronie każdej z kwalifikacji.

Jaki jest koszt egzaminu?

Cena zależy od wybranej kwalifikacji oraz ośrodka egzaminującego. Pełna informacja o kosztach podawana jest każdorazowo wraz z informacjami o terminie konkretnego egzaminu, publikowana na odpowiednich podstronach.

Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy?

Egzaminy odbywają się stacjonarnie w Warszawie oraz Katowicach. Konkretne terminy egzaminów oraz lokalizacje dla każdej kwalifikacji publikowane są na odpowiednich podstronach.

zamknij
zamknij

zamknij