Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Aktualności

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w podatku CIT

Podział zysku w spółkach osobowych i osobach fizycznych (cz. 2) – osoba fizyczna i spółka cywilna

Obowiązkowa cyfryzacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne

Różnice kursowe w interpretacjach indywidualnych KIS

Podział zysku w spółkach osobowych i osobach fizycznych (cz. 1) – zasady ogólne

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdani...

TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - DELEGOWANIE, KRYTYKA, ZWALNIANIE

Przekazywanie złych wiadomości, rozmowa dyscyplinująca czy wręczenie wypowiedzenia to nieodłączna część obowiązków kadry kierowniczej. Taki...

INWENTARYZACJA ROCZNA

Inwentaryzacja roczna jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości tuż obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny pasywów i aktywów a t...

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie r...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc star...

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Współczesna gospodarka stawia przed uczestnikami rynku znaczne wyzwania. Umiejętne poruszanie się na rynku jest kluczem do osiągnięcia sukce...

PŁATNIK 10.02.002 – WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nową wersją programu Płatnik obowiązującą od stycznia/lutego 2019. Zmiany w wersji 10.02.002 w...

PODSTAWY KADR I PŁAC - weekendowo

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu kadr i płac w tym min. szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiając...

SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT)

Celem szkolenia jest kompleksowe przekazanie wiedzy na temat skutków w podatku VAT, CIT i PIT związanych z wykorzystaniem samochodu w firmie...

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIKRO I MAŁEJ JEDNOSTKI - WARSZTATY PRAKTYCZNE RACHUNKOWOŚCI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami dotyczącymi ustalenia wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdan...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać