Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Najważniejsze zmiany w podatku PIT (pdof) od 1 lipca 2022 roku

Sprawozdanie finansowe 2021 sporządzamy do końca czerwca 2022 roku

Złożenie deklaracji CIT-8 oraz CIT-8E (CIT estoński) - do 30 czerwca 2022 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – zgłoszenie do 30 czerwca 2022 r.

Newsletter KRS od 21 czerwca 2022 roku

Odliczenie składki zdrowotnej od lipca 2022 roku

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Celem szkolenia jest ukazanie zasad wyceny i prezentacji składników oraz budowy sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Ra...

PŁACE OD A DO Z DLA POCZĄTKUJĄCYCH – warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świa...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI

Kompleksowa oferta dotycząca szkolenia w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców w Polsce. Szkolenie skierowan...

UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz...

SPÓŁKA Z O.O. ORAZ PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2022

Spółki kapitałowe typu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nowy typ spółki, czyli Prosta Spółka Akcyjna stanowią alternatywę dla jedno...

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Cash pooling jest metodą zarządzania płynnością finansową w obrębie grupy kapitałowej. Mimo wielu korzyści wciąż jest metodą mało popularną ...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na pods...

SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2021, zmiany CIT 2022

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skonsultowa...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierownic...

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami i wadami, a także przedstawienie sposobów wyboru...

POLSKI ŁAD 2.0 - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac - zmiany od lipca 2022

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami listami płac w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych czło...

UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz...

CZAS PRACY W PRAKTYCE

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadz...

AKADEMIA PŁAC z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem oraz zmianami w zasiłkach

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij