Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Obowiązkowa kasa on-line od 1 lipca 2021 r.

Rozpoznanie przychodu z usługi budowlanej

Czy spółka komandytowa może być małym podatnikiem CIT

Nowe wzory deklaracji dla spółek kapitałowych

Leasing finansowy w walucie obcej a podatek dochodowy

Leasing finansowy w walucie obcej a podatek VAT

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami udzielania kredytu kupieckiego (świadomego, celowego i ekonomicznie uzasadnionego ...

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W PLN I WALUTACH OBCYCH, ŚRODKI PIENIĘŻNE - praktyczne zagadnienia księgowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami dotyczącymi wyceny, ujęcia w księgach, inwentaryzacji oraz prezentacj...

Aktywa trwałe, rzeczowe aktywa obrotowe i rezerwy

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący sprawozdawczości finansowej (np. prezentacja sprawozdań, śródroczne sprawozdania cz...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytor...

JPK_V7M/JPK_V7K- ewolucja czy rewolucja z uwzględnieniem planowanych zmian od 01.07.2021 r.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK_VAT...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich d...

CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW

Szkolenie ukierunkowane jest na potrzeby menedżerów różnych szczebli, zajmujących się finansami, którzy chcieliby nabyć wiedzę na temat budo...

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny kro...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytor...

INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z inwentaryzacją majątku jednostki w drodze spisu z natury. Na szkolen...

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny kro...

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny kro...

KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie sp...

KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO ( kod zawodu 121103)

Celem kursu KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansa...

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)

Kurs w całości prowadzony jest wyłącznie przez doświadczonych praktyków, którzy na przykładach liczbowych i podpierając się aktualnymi przep...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij