Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Aktualności

Kompensata należności i zobowiązań w świetle zmian przepisów 2020 r. – koszty uzyskania przychodów

Umowy zlecenia 2020 r. – przepisy ogólne

Rachunkowość 2020 r. od A do Z – odpowiedzialność za księgi rachunkowe

Zwrot na rachunek VAT, ulga na złe długi - zmiany w podatku VAT 2020r.

Brak informacji o posiadanym rachunku na białej liście podatników VAT w 2020 r.

Kompensata należności i zobowiązań w świetle zmian przepisów 2020 r.

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzen...

SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2020

Działalność gospodarcza w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Niewielki kapitał podst...

UMOWY ZLECENIA 2020 W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN

Od 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące stawki godzinowej, a także ewidencji czasu pracy dla umów cywilnoprawnych. Na szkolenie zaprasza...

SYMFONIA ONE PAYROLL KADRY I PŁACE - warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami systemu Symfonia Kadry i Płace. Są to warsztaty praktyczne podczas których wszys...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich d...

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świa...

UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – kurs dzienny (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzon...

SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – obowiązek przekazywania informacji

Od stycznia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o ordynacji podatkowej nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Ce...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2020 ROKU

Szkolenie/warsztaty mają na celu praktyczne omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia/war...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij