Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Szkolenia

CONTROLLING A SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - warsztaty praktyczne

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli przyswoić zagadnienia związane z analizą strategiczną przedsiębiorstwa oraz z kluczowymi obszarami wsparcia w których ...

22-02-2018 1.299,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, ...

23-02-2018 799,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie: - zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje menedżers ...

23-02-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2018 ROKU

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej wdrożenia i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wymogów nałożonyc ...

23-02-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne

Podatek odroczony to kategoria, która łączy w sobie prawo podatkowe i prawo bilansowe. Różnice między podatkiem dochodowym a regulacjami rachunkowymi ...

26-02-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301)

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pr ...

24-02-2018 1.701,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Podczas szkolenia omówione zostanie nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem zaległości ...

26-02-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I REZERWY W OPARCIU O MSR/MSSF

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący sprawozdawczości finansowej (np. prezentacja sprawozdań, śródroczne sprawozdania czy też zysk ...

26-02-2018 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI NGO

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporzą ...

01-03-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

Celem kursu jest gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Ukończenie kursu pomaga słu ...

03-03-2018 2.990,00 zł bruttoPewny terminWięcej

Aktualności

Możliwość wycofania zgody w RODO

15-02-2018

Zgodnie z definicją zgody zawartą w RODO, powinna ona być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednozna...

Więcej

Rozliczenia podatkowe osób fizycznych – ustawa PIT

13-02-2018

Przypominamy, iż podatnicy, którzy są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych są zobow...

Więcej

Nie używasz Windowsa?? Możesz mieć problemy z Urzędem Skarbowym.

12-02-2018

Od 1 stycznia 2018 obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy już wszystkich przedsię...

Więcej

Zmiana sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy

05-02-2018

20 lutego 2018 roku mija termin wyboru kwartalnych lub uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy n...

Więcej

Zaufali nam

  • alior bank
  • Orlen
  • Koło
  • BMW
  • PARP

Nasi partnerzy:

Wolters Kluwer
egospodarka
PKPP Lewiatan
Sege
TARR
Proszę czekać...
proszę czekać