Aktualności

Każda firma potrzebuje księgowego! Uprawnienia można zdobyć także ONLINE!

1 czerwca 2020 r. upływa termin wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące marzec i kwiecień 2020 r.

Najważniejsze zmiany do specustawy wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0

Elementy nowego pliku JPK_VAT

Nie musisz wychodzić z domu – zostań GŁÓWNYM KSIĘGOWYM ONLINE

Łączenie różnych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

W myśl ustawy o rachunkowości instrument finansowy to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązani...

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami i wadami, a także przedstawienie sposobów wyboru odpowiedni...

INTRASTAT – warsztaty praktyczne

W ramach zajęć o charakterze warsztatowym wzbogaconym o wykłady, w sposób kompleksowy zostaną omówione podstawowe założenia prawne systemu I...

FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania faktoringu w zasilaniu finansowym przedsiębior...

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza ...

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. W przeciwieństwie do podatku VAT nie ma charakteru pows...

RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK

Członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej oraz Prokurenci powinni posiadać podstawową praktyczną wiedzę o rachunkowości Spółek. Jest to niezb...

AKADEMIA VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i w UE. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno podstawowe ...

PODATEK VAT OD PODSTAW

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnieni...

RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z operacjami gospodarczymi przeprowadzanymi w obcej walucie. Na szkole...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij