Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Najbliższe potwierdzone szkolenia

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości i sprawoz...

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

Precyzyjny język, jakimi posługują się na co dzień finansiści to pojęcia, które tworzą niezbędne kompendium wiedzy. Celem tego szkolenia jes...

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania ZFŚS, środkami przeznaczonym...

KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE

Dla większości przedsiębiorców obecnie kasa fiskalna w firmie to konieczność. Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób...

CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - weekendowo

Celem szkolenia jest omówienie zasad i metod sporządzania i analizy rachunku przepływów pieniężnych – Cash Flow. Wykłady usystematyzują i po...

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - WEEKENDOWO

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. W tra...

INTRASTAT – warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowani deklaracji INTR...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 13 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, ...

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwi...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2019 ROKU

Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucja...

Aktualności

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Do 28 lutego 2019 r. należy przekazać roczną informację o składkach ZUS z 2018 r.

Bilans 2018 – Aktywa w bilansie jednostki małej według załącznika nr 5 ustawy

Informacja o schematach podatkowych MDR w 2019 r.

Korekta roczna VAT naliczonego do 25 lutego 2019 r.

Ważne zmiany w rachunkowości w 2019 r.

Ostatnio przeglądane

Klienci o nas

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać