Facebook

Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Najbliższe potwierdzone szkolenia

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich d...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 241103)

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji o...

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - WEEKENDOWO

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. W tra...

EXCEL 2010 W PRACY FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH

Celem szkolenia jest stworzenie efektywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu finansów i zarządzania przedsiębiors...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 13 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara,...

FAKTURA VAT 2018 - ZASADY WYSTAWIANIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione...

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIKRO I MAŁEJ JEDNOSTKI - WARSZTATY PRAKTYCZNE RACHUNKOWOŚCI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami dotyczącymi ustalenia wyniku finansowego oraz sporządzenia sprawozdan...

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystem...

REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki reprezentacji/reklamy na gruncie CIT/PIT/VAT. Na szkoleniu zostaną omówione trendy w aktual...

SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY W VAT W 2018 ROKU

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat split payment w VAT (tzw. mechanizmu podzielonej płatności), zasad oraz skutkó...

Aktualności

Aktualizacja KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane

Możliwość wsparcia nowych inwestycji

Kasy fiskalne on-line 2019 r.

Stan konta ubezpieczonego – informacja z ZUS

Nowe wzory formularzy CIT, VAT

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ostatnio przeglądane

Klienci o nas

Proszę czekać...
proszę czekać