Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Podpisanie sprawozdania finansowego przez biuro rachunkowe

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania CRBR

Zmiana obostrzeń związanych z COVID-19

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w zakładowym planie kont jednostki

Planowane uproszczenia podatkowe - Slim VAT 2

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja br.

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. W tra...

PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje men...

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty ...

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasiłków i innych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uczestnicy ...

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrow...

PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego. Podczas szkolen...

CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadz...

KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3

Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: W jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębi...

PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje men...

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Cash pooling jest metodą zarządzania płynnością finansową w obrębie grupy kapitałowej. Mimo wielu korzyści wciąż jest metodą mało popularną ...

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Celem szkolenia - zaawansowana rachunkowość finansowa - jest poruszenie i zrozumienie tematyki związanej z prawidłową kwalifikacją i później...

SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT)

Celem szkolenia jest kompleksowe przekazanie wiedzy na temat skutków w podatku VAT, CIT i PIT związanych z wykorzystaniem samochodu w firmie...

PŁACE OD A DO Z DLA ZAAWANSOWANYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świa...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgow...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij