Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę - Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

Likwidacja środka trwałego w ewidencji księgowej

Ustawa „Niskie Podatki”

Zmiana formy opodatkowania w trakcie 2022 roku

Ewidencja księgowa dywidendy w formie niepieniężnej (środka trwałego) dla wspólnika spółki z o.o.

Podatek VAT od dywidendy w formie niepieniężnej dla wspólnika spółki z o.o.

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie...

CENY TRANSFEROWE 2022 z uwzględnieniem zmian

Koniec roku to kres wzmożonych prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych ale również tworzeniem dokumentacji cen transferowych dla wi...

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI

Szkolenie ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak również przedstawić alternatywne koncepcj...

KOKPITY MENEDŻERSKIE I WIZUALIZACJA DANYCH W EXCELU

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami data storytellingu na praktycznych przykładach. Poznanie narzędzi służących do wizualizacji info...

POWER QUERY - NARZĘDZIA DO SAMOOBSŁUGOWEJ ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH W PROGRAMIE EXCEL

Celem szkolenia jest nauka praktycznego zastosowania Power Query do automatyzacji analizy i raportowania danych. Uczestnicy nauczą się impor...

FAKTURA VAT 2022 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (SLIM VAT i Krajowy System e-Faktur)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają pra...

SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2021, zmiany CIT 2022

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skonsultowa...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierownic...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgow...

NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH

Celem szkolenia jest wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, uporządkowanie wiedzy...

PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne

Podatek odroczony to kategoria, która łączy w sobie prawo podatkowe i prawo bilansowe. Różnice między podatkiem dochodowym a regulacjami rac...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs kadry i p...

Estoński CIT 2.0

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad opodatkowania tzw. "estońskim CIT". Program szkolenia obejmuje omówienie prz...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgow...

CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij