Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Aktualności

Zmiany w Ustawie o rachunkowości od 2020 r.

Pracownicze plany kapitałowe (cz. 7) – obowiązki informacyjne

Nowa skala podatkowa PIT i koszty uzyskania już od 1 października 2019 r.

Zapłata przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa KAS - jako NKUP od 2020 r.

Odpowiedzialność nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę - od 2020 r.

Pracownicze plany kapitałowe (cz. 6) – wpłaty do PPK

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

ZMIANY W PODATKACH 2019/2020

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie ...

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdani...

SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY VAT 2019

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat split payment (MPP) w VAT (tzw. mechanizmu podzielonej płatności), zasad oraz ...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW - weekendowo (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedyto...

SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2019

Działalność gospodarcza w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Niewielki kapitał podst...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną. W ramach sz...

URLOPY I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY

Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z problematyką wszelkich rodzajów urlopów przysługujących pracownikom oraz inn...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2019 ROKU

Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucja...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzon...

SCHEMATY PODATKOWE - MDR

Od stycznia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o ordynacji podatkowej nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Ce...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać