Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS

Rozliczenie u komplementariusza wypłaconej zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej

Pakiet e-commerce od dnia 1 lipca 2021 r.

Najważniejsze zmiany w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

Nowe zasady oznaczeń w JPK_VAT już od 1 lipca 2021 r.

Nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie Procesami Księgowymi” dla Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

PODATEK VAT OD PODSTAW

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnieni...

AKADEMIA VAT 2021 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i w UE. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno podstawowe ...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrow...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2020, zmiany CIT 2021

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skonsultowa...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytor...

FAKTURA VAT 2021 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (SLIM VAT, projekt SLIM VAT 2 i Krajowy System e-Faktur)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają pra...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgow...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytor...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierownic...

NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH

Celem szkolenia jest wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, uporządkowanie wiedzy...

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij