Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Pakiet "SLIM VAT 3" od 1 kwietnia 2023 roku

Zmiany w JPK_VAT w 2023 r.

Podstawowe terminy sprawozdawcze do 31 stycznia 2023

Autozapis do PPK w 2023 roku

Działalność nierejestrowa w 2023 r.

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą w 2023 r.

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szerokiego spektrum rynków finansowych, zarówno w ich popularnym rozumieniu – jako możliwośc...

AKADEMIA PODATKÓW – ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru podatków i ceł, prawa gospodarczego om...

EXCEL W CONTROLLINGU

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką controllingu i jak wykorzystać tą wiedzę w programie Excel. Szkolenie jest modułem ku...

POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami udzielania kredytu kupieckiego (świadomego, celowego i ekonomicznie uzasadnionego ...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytor...

CONTROLLING

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu strategicznego i operacyjnego stosow...

SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu biznesowego oraz finansowego stosowa...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich d...

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką sprawozdawczości i analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest modułem kur...

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzen...

ESTOŃSKI CIT 2.0

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad opodatkowania tzw. "estońskim CIT". Program szkolenia obejmuje omówienie prz...

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI

Szkolenie ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak również przedstawić alternatywne koncepcj...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich d...

WERYFIKACJA KONTRAHENTA ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI - jak, gdzie i kiedy sprawdzić dłużnika?

Szkolenie ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu windykatora. Windykator współcześnie to osoba, która powinna posiadać duży zasób wi...

AKADEMIA WINDYKACJI

Akademia Windykacji to praktyczny projekt doradczo-szkoleniowy prowadzony przez prawnika praktyka z 20-letnim doświadczeniem w zakresie wind...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij