Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Autozapis do PPK w 2023 roku

Działalność nierejestrowa w 2023 r.

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą w 2023 r.

Składki ZUS pracodawcy w kosztach podatkowych 2023 roku

Podatek od przerzuconych dochodów w 2023 r.

Amortyzacja podatkowa nieruchomości o charakterze mieszkalnym w 2023 r.

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

TABELE PRZESTAWNE W RAPORTOWANIU I ANALIZIE DANYCH

Zapoznanie uczestników z zastosowaniem tabel przestawnych w analizach dużych zbiorów danych oraz przygotowywaniu oraz automatyzacji gotowych...

PŁACE - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs Specjalista ds. W...

INTRASTAT – warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INT...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PROCEDURY PO ZMIANACH W 2022 r. i 2023 r.

Kolejne zmiany w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w 2022 r. spowodowały, że podmioty powierzające pracę nadal mają duże prob...

FAKTURA VAT 2023 – z uwzględnieniem projektu SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne ...

EXCEL W CONTROLLINGU

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką controllingu i jak wykorzystać tą wiedzę w programie Excel. Szkolenie jest modułem ku...

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Cash pooling jest metodą zarządzania płynnością finansową w obrębie grupy kapitałowej. Mimo wielu korzyści wciąż jest metodą mało popularną ...

FAKTURA VAT 2023 – z uwzględnieniem projektu SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne ...

ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia ana...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich d...

PŁACE - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs Specjalista ds. W...

ZMIANY W PODATKU VAT 2023 – obligatoryjne „e-fakturowanie”, Grupy VAT, SLIM VAT 3

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie wprowadzonych w 2022 roku i planowanych zmian w zakresie podatku VAT. Omówione zostaną prakt...

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI

Szkolenie ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak również przedstawić alternatywne koncepcj...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich d...

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. W przeciwieństwie do podatku VAT nie ma charakteru pows...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij