Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Podstawa ustalenia składki zdrowotnej w 2022 roku

Objęcie komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych składkami ZUS

Przekazanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników CIT

Wniosek o świadczenie postojowe można składać tylko do 16 sierpnia 2022 r.

Planowane uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

Nowy wzór formularza PIT-40A11A(21)

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

FAKTURA VAT 2022 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (SLIM VAT i Krajowy System e-Faktur)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają pra...

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI

Kompleksowa oferta dotycząca szkolenia w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców w Polsce. Szkolenie skierowan...

ZUS I WYNAGRODZENIA W MAŁEJ FIRMIE – warsztaty praktyczne

Jednym z wielu aspektów prawnych prowadzenia każdego biznesu oprócz zagadnień o charakterze podatkowym są niewątpliwe rozliczenia z ZUS – za...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs kadry i p...

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny kro...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytor...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgow...

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na pods...

CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM

Szkolenie realizowane jest w formie dyskusji, ale również z wykorzystaniem pracy na komputerach. W trakcie szkolenia analizowane jest studi...

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Cash pooling jest metodą zarządzania płynnością finansową w obrębie grupy kapitałowej. Mimo wielu korzyści wciąż jest metodą mało popularną ...

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Szkolenie obejmuje swoim zakresem podstawy rachunkowości oraz ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Celem szkolenia...

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI

Czy windykacja to tylko odzyskiwanie należności? Jakie są predyspozycje kandydata na specjalistę ds. windykacji? Jakie wyzwania i obowią...

CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW

Szkolenie ukierunkowane jest na potrzeby menedżerów różnych szczebli, zajmujących się finansami, którzy chcieliby nabyć wiedzę na temat budo...

CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij