Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Najbliższe potwierdzone szkolenia

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdani...

NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2019

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2019 roku w kontekście dotych...

CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania...

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości? Jakie są reg...

NOWY PŁATNIK 10.02.002 - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nową wersją programu Płatnik obowiązującą od stycznia/lutego 2019. Zmiany w wersji 10.02.002 w...

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych d...

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

Na szkoleniu przekazana zostanie wiedza wpływająca na poprawę efektywności podejmowanych decyzji w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi...

AKADEMIA VAT 2019

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia podstawow...

PODATEK VAT OD PODSTAW

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnieni...

AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektroniczny...

Aktualności

Minimalne wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców w 2019 r.

Uwaga na nowe sankcje w podatku PIT i CIT w 2019 r.

Zalety i wady prowadzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2019 roku

Duże zmiany w programie ZUS Płatnik w 2019 r.

Bilans 2018 – Zobowiązania, fundusze specjalne i rozliczenia międzyokresowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

Ostatnio przeglądane

Klienci o nas

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać