Aktualności

Nowe zasady postępowania w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy

Zaliczki na PIT przez płatników a "negatywne konsekwencje ekonomiczne"

PUE ZUS - Nowy wniosek o świadczenie postojowe

Uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń podatku VAT w 2021 r - SLIM VAT

Stosowanie kas on-line odroczone do 2021 r.

Termin zgłoszenia do CRBR – przedłużony do 17 lipca 2020 r.

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza ...

FUNKCJE FINANSOWE W EXCELU, TWORZENIE I OCENA INWESTYCJI

Dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie planowania inwestycji w organizacji w dwóch aspektach : wynikowym...

EXCEL W CONTROLLINGU

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką controllingu i jak wykorzystać tą wiedzę w programie excel.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - SPOSOBY EWIDENCJI I KALKULACJI KOSZTU JEDNOSTKOWEGO

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką kalkulacji jednostkowego kosztu i ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie.

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgow...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedyto...

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI

Przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. windykacji. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego pr...

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jedn...

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – ZMIANY OD 2020 ROKU

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK_VAT...

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr oraz nauka naliczania na poziomie zaawansowanym. Bazując na ćwiczeniach uczestnicy zgłęb...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną. W ramach sz...

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo - płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadr...

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworz...

JPK_V7M/JPK_V7K- ewolucja czy rewolucja?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK_VAT...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytor...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij