Aktualności

Fotowoltaika a przychód podatkowy w firmie

Koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego również do celów prywatnych a przychód pracownika – interpretacja ogólna

Uszczelnienie systemu podatkowego, nowe rozwiązania podatkowe 2021 r.

Przechowywanie sprawozdań finansowych

Podatek cukrowy od 2021 r.

Koszt zatrudnienia pracownika od 2021 r – minimalne wynagrodzenie

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - BADANIE RENTOWNOŚCI DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH I PERFORMANCE MARKETING

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką badania rentowności działań w marketingu performance i pojęciem lejka sprzedażowego....

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzon...

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza ...

PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z zagranicy, omówienie podatku u źródła w aktualnym orzecznictw...

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Omówione zostaną zagadnienia ...

CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW

Szkolenie ukierunkowane jest na potrzeby menedżerów różnych szczebli, zajmujących się finansami, którzy chcieliby nabyć wiedzę na temat budo...

SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu biznesowego oraz finansowego stosowa...

CONTROLLING

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu strategicznego i operacyjnego stosow...

SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE

W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzon...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką i korzyściami prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. W r...

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świa...

JPK_V7M/JPK_V7K- ewolucja czy rewolucja?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK_VAT...

PODATEK VAT OD PODSTAW

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnieni...

AKADEMIA VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i w UE. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno podstawowe ...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij