Facebook

Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Najbliższe potwierdzone szkolenia

REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki reprezentacji/reklamy na gruncie CIT/PIT/VAT. Na szkoleniu zostaną omówione trendy w aktual...

INTRASTAT – najnowsze uregulowania prawne

W ramach zajęć o charakterze warsztatowym wzbogaconym o wykłady, w sposób kompleksowy zostaną omówione podstawowe założenia prawne systemu I...

TYPOLOGIA KLIENTÓW CZYLI HANDLOWIEC-KAMELEON

Szkolenie jest autorskim programem opartym o warsztat, na którym uczestnik pozna i poszerzy wiedzę na temat rodzajów klientów i ich potrzeb....

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA

Pracodawcy, którzy mają zamiar powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi obcego państwa muszą wziąć pod uwagę fakt, że zasady zatrudnienia cud...

ZMIANY W PODATKACH 2018/2019

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie ...

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych d...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowoś...

INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z inwentaryzacją majątku jednostki w drodze spisu z natury. Na szkolen...

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie...

SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY W VAT W 2018 ROKU

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat split payment w VAT (tzw. mechanizmu podzielonej płatności), zasad oraz skutkó...

Aktualności

Od 1 października obowiązują nowe druki dotyczące wpłat na PFRON

Wyodrębnienie w umowie o pracę honorarium a 50% koszty uzyskania przychodów

Ułatwienia w składaniu zeznań podatkowych za 2018 r.

Format elektronicznych sprawozdań finansowych

Najważniejsze zmiany w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Od 1 października obowiązują elektroniczne wersje sprawozdań finansowych

Ostatnio przeglądane

Klienci o nas

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać