Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Aktualności

Proponowane zmiany w „Białej liście podatników” i sankcjach podatkowych 2020 r.

Zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców – jako NKUP w 2020 r.

Umowy zlecenia 2020 r. – składki ZUS

Podstawy prowadzenia rachunkowości – elementy ksiąg rachunkowych - Rachunkowość 2020 od A do Z

Nowa matryca stawek VAT - zmiany VAT 2020r.

Mały ZUS plus - od lutego 2020 r.

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki reprezentacji/reklamy na gruncie CIT/PIT/VAT. Na szkoleniu zostaną omówione trendy w aktual...

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdani...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierownic...

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworz...

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty ...

CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i r...

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedur szczególnych rozliczania podatku VAT - VAT marża. W ...

ZMIANY W PODATKACH 2020

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie ...

KWARTALNE SYGNAŁY KSIĘGOWEGO – podsumowanie wprowadzonych i planowanych zmian istotnych w pracy samodzielnego i głównego księgowego

W ostatnich latach praca samodzielnego i głównego księgowego jest coraz bardziej trudna i stresująca. Ciągle zmieniają się przepisy i to nie...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij