Aktualności

Fotowoltaika a podatek VAT w firmie

Fotowoltaika a przychód podatkowy w firmie

Koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego również do celów prywatnych a przychód pracownika – interpretacja ogólna

Uszczelnienie systemu podatkowego, nowe rozwiązania podatkowe 2021 r.

Przechowywanie sprawozdań finansowych

Podatek cukrowy od 2021 r.

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

PODATEK VAT W PRAKTYCE

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT oraz sporządzania deklaracji. Podczas szkolenia, po...

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie.

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystem...

BUDŻETOWANIE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką metod budżetowania w przedsiębiorstwie.

PODATEK VAT OD PODSTAW

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnieni...

SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE

W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzon...

SYMFONIA HANDEL - warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami systemu Symfonia Handel. Są to warsztaty praktyczne podczas których wszyscy ucze...

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką sprawozdawczości i analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi p...

PODATEK VAT OD PODSTAW

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnieni...

AKADEMIA VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i w UE. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno podstawowe ...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Firmy produkcyjne od zawsze napotykają na swojej drodze problemy z prawidłowym rozpoznaniem kosztu wytworzenia produktu i nie tylko. Księgow...

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)

Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny kro...

INWENTARYZACJA ROCZNA (SPIS Z NATURY, POTWIERDZENIE SALD ORAZ WERYFIKACJA)

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z inwentaryzacja roczną aktywów i pasywów jednostki. Na szkoleniu zost...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij