Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Powołanie na członka zarządu w 2022 roku a składki ZUS

Terminy rozliczeń składek ZUS w 2022 roku

Składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o.

Najważniejsze zmiany do Ustawy o rachunkowości od 2022 roku

Wezwania Polskiego Funduszu Rozwoju do zawarcia umowy o zarządzanie PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

Ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku w JDG

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU WINDYKATORA

Szkolenie ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu windykatora. Windykator współcześnie to osoba, która powinna posiadać duży zasób wi...

ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia ana...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO

Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich d...

SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompetencji zawodowych spedytora. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku spedytor...

AKADEMIA WINDYKACJI

Akademia Windykacji to praktyczny projekt doradczo-szkoleniowy prowadzony przez prawnika praktyka z 19-letnim doświadczeniem w zakresie wind...

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI

Szkolenie obejmuje swoim zakresem podstawy rachunkowości oraz ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Celem szkolenia...

NOWE ZASADY ROZLICZANIA Z ZUS OD STYCZNIA 2022 R.

Kluczowe zmiany, które wejdą w życie od stycznia 2022r. swym zakresem obejmują także kwestie ZUS. Nowelizacja przepisów ZUS nie dotyczy jedn...

SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2021, zmiany CIT 2022

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skonsultowa...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2021 ROKU

Szkolenie uwzględnia ostatnio przygotowane przez rząd zmiany dotyczące kolejnych przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzozi...

CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Celem szkolenia jest omówienie zasad i metod sporządzania i analizy rachunku przepływów pieniężnych – Cash Flow. Wykłady usystematyzują i po...

INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2021

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowania deklaracji INT...

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i CIT. W trakci...

POLSKI ŁAD - PODATNIK W OBLICZU NOWEGO ŁADU OD 2022 ROKU- JAK OPANOWAĆ NOWE PRZEPISY?

2022 rok to rok zmian dla podatników niestety w większości „na niekorzyść”. Podatnicy prowadzący działalności gospodarcze jak i spółki będą ...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierownic...

POLSKI ŁAD - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac od stycznia 2022r.

Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładami listami płac w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych czł...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij