Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Opłata produktowa za opakowania do 15 marca 2021 r.

Bilans i RZIS jednostki małej - Sprawozdanie finansowe 2020

CIT estoński 2021 – Rozliczenia podatkowe przed rozpoczęciem stosowania

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej - sprawozdanie finansowe 2020

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. składamy do 1 marca 2021 r.

CIT estoński 2021 – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwi...

FAKTURA VAT 2021 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (SLIM VAT, biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają pra...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzon...

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie...

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdani...

KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie sp...

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi p...

KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO ( kod zawodu 121103)

Celem kursu KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansa...

PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Zaznajomienie uczestników z koncepcją zmian wartości pieniądza w czasie, która to wartość ulega deprecjacji i tylko metody inwestycyjne są w...

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozp...

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Celem szkolenia - zaawansowana rachunkowość finansowa - jest poruszenie i zrozumienie tematyki związanej z prawidłową kwalifikacją i później...

PODATEK VAT W PRAKTYCE

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT oraz sporządzania deklaracji. Podczas szkolenia, po...

KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie sp...

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi p...

KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO ( kod zawodu 121103)

Celem kursu KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansa...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij