Facebook

Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Najbliższe potwierdzone szkolenia

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 13 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, ...

BUDŻETOWANIE I METODY KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU - warsztaty praktyczne

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw, których zainteresowania praktyczne koncentrują się na wykorzystaniu na...

COMARCH OPTIMA PŁACE-KADRY

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami programu Comarch Optima – Płace i Kadry oraz utrwalenie i usystematyzowanie doty...

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwi...

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości i sprawoz...

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z rachunkowością jednostek prowadzących księgi rachunkowe w oparciu o ...

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie podmiotów / przedsiębiorców do stosowania ustawy i wdrożenia obowiązkowej procedury w zakresie przeciwdzi...

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Książka przychodów i rozchodów to najczęściej prowadzona ewidencja podatkowa w Polsce. Działalność gospodarcza pomimo szeregu uproszczeń nad...

PODATEK CIT OD PODSTAW

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku CIT w Polsce. Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z wprowadzeniem do...

AKADEMIA CIT

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku CIT w Polsce. Pierwszy dzień kursu rozpoczyna się wprowadzeniem do podatk...

Aktualności

Nowelizacja Kodeksu pracy na podstawie projektu ustawy wdrażającej RODO

Ułatwienia podatkowe i gospodarcze w 2019 r.

Bilans 2018 - Zdarzenia gospodarcze na przełomie lat - koszty

Koszty podatkowe a zakup artykułów spożywczych dla pracowników

Nowelizacja PIT i CIT – w tym zmiany dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych w 2019 r.

Bilans 2018 r. - Zdarzenia gospodarcze na przełomie lat - przychody ze sprzedaży

Ostatnio przeglądane

Klienci o nas

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać