Aktualności

Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Czy można liczyć na ulgi w zapłacie podatków PIT, CIT, VAT w okresie epidemii

Każda firma potrzebuje księgowego! Uprawnienia można zdobyć także ONLINE!

1 czerwca 2020 r. upływa termin wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące marzec i kwiecień 2020 r.

Najważniejsze zmiany do specustawy wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0

Elementy nowego pliku JPK_VAT

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne

Podatek odroczony to kategoria, która łączy w sobie prawo podatkowe i prawo bilansowe. Różnice między podatkiem dochodowym a regulacjami rac...

KPI - KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

W codziennej pracy pracowników działu controllingu, a także innych osób pracujących projektowo, kluczowe jest zarządzanie przebiegiem proces...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzon...

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasiłków i innych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uczestnicy ...

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości i sprawoz...

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. W przeciwieństwie do podatku VAT nie ma charakteru pows...

RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK

Członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej oraz Prokurenci powinni posiadać podstawową praktyczną wiedzę o rachunkowości Spółek. Jest to niezb...

AKADEMIA VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i w UE. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno podstawowe ...

PODATEK VAT OD PODSTAW

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnieni...

RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z operacjami gospodarczymi przeprowadzanymi w obcej walucie. Na szkole...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij