Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Najbliższe potwierdzone szkolenia

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI

Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. windykacji. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakres...

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jedn...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA

Pracodawcy, którzy mają zamiar powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi obcego państwa muszą wziąć pod uwagę fakt, że zasady zatrudnienia cud...

CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - weekendowo

Celem szkolenia jest omówienie zasad i metod sporządzania i analizy rachunku przepływów pieniężnych – Cash Flow. Wykłady usystematyzują i po...

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI - weekendowo

W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nie przestrzegające zasad należyte...

INTRASTAT – najnowsze uregulowania prawne

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa i praktyką dotycząca dokonywania, poprawiania i anulowani deklaracji INTR...

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasiłków i innych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uczestnicy ...

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świa...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką i korzyściami prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. W r...

VAT W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie p...

Aktualności

Bilans 2018 r. – Zdarzenia gospodarcze ujawnione po dniu bilansowym

Jakie zmiany przewiduje MF w zakresie podzielonej płatności w 2019 r.

Nowe terminy sporządzania deklaracji PIT w 2019 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy na podstawie projektu ustawy wdrażającej RODO

Ułatwienia podatkowe i gospodarcze w 2019 r.

Bilans 2018 - Zdarzenia gospodarcze na przełomie lat - koszty

Ostatnio przeglądane

Klienci o nas

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać