Znajdź szkolenie dla siebie

Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Zmiany w podatku akcyzowym w 2021 r.

Strata podatkowa za 2020 rok w rozliczeniu podatkowym za 2019.

Sprawozdanie finansowe 2020 – Inwentaryzacja roczna

Zmiany w amortyzacji środków trwałych od 1 stycznia2021 r.

Sprawozdanie finansowe 2020 – Badanie ksiąg rachunkowych

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie podmioty muszą wdrożyć ustawę o PPK

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

EXCEL W PRACY FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH

Celem szkolenia jest stworzenie efektywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu finansów i zarządzania przedsiębiors...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

SLIM VAT

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie zmian w podatku VAT określone mianem Slim VAT. Zgodnie z intencją ustawodawcy zmiany mają...

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. W tra...

CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Celem szkolenia jest omówienie zasad i metod sporządzania i analizy rachunku przepływów pieniężnych – Cash Flow. Wykłady usystematyzują i po...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Zaznajomienie uczestników z koncepcją zmian wartości pieniądza w czasie, która to wartość ulega deprecjacji i tylko metody inwestycyjne są w...

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozp...

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozp...

ANALITYK KREDYTOWY PRZEDSIĘBIORSTWA (kod zawodu 241302)

Celem kursu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników działów polityki kredytowej i analiz ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwac...

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozp...

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfik...

PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Zaznajomienie uczestników z koncepcją zmian wartości pieniądza w czasie, która to wartość ulega deprecjacji i tylko metody inwestycyjne są w...

ANALITYK KREDYTOWY PRZEDSIĘBIORSTWA (kod zawodu 241302)

Celem kursu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników działów polityki kredytowej i analiz ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwac...

STARSZY ANALITYK FINANSOWY

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozp...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij