Aktualności

Realizacja szkoleń i kursów od 17.10.2020r. w FRR

Podatki PIT i CIT – limity 2021 r.

Księgowy w 2021 roku

Grzywny i kary za przestępstwa skarbowe w 2021 r.

Obniżenie podatkowej stawki amortyzacji środków trwałych w czasie pandemii

Fotowoltaika a podatek akcyzowy

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza ...

INWENTARYZACJA ROCZNA

Inwentaryzacja roczna jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości tuż obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny pasywów i aktywów a t...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierownic...

JPK_V7M/JPK_V7K- ewolucja czy rewolucja?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK_VAT...

AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektroniczny...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierownic...

BUDŻETOWANIE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką metod budżetowania w przedsiębiorstwie.

JPK_V7M/JPK_V7K- ewolucja czy rewolucja?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK_VAT...

EXCEL W CONTROLLINGU

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką controllingu i jak wykorzystać tą wiedzę w programie Excel.

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na pods...

SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT)

Celem szkolenia jest kompleksowe przekazanie wiedzy na temat skutków w podatku VAT, CIT i PIT związanych z wykorzystaniem samochodu w firmie...

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasiłków i innych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uczestnicy ...

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie.

BUDŻETOWANIE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką metod budżetowania w przedsiębiorstwie.

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zasad prowadzenia tak zwanej uproszczonej księgowości, tak żeby po szkoleniu każdy uczestn...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij