Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Szkolenia

PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne

Podatek odroczony to kategoria, która łączy w sobie prawo podatkowe i prawo bilansowe. Różnice między podatkiem dochodowym a regulacjami rachunkowymi ...

26-02-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - zmiany w 2018r.

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania ZFŚS, środkami przeznaczonymi na dział ...

27-02-2018 799,00 zł bruttoPewny terminWięcej

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Celem kursu jest wprowadzenie w podstawy systemu księgowości budżetowej w jednostkach budżetowych, wyjaśnienie istoty finansów publicznych. Sposób sz ...

28-02-2018 1.299,00 zł bruttoPewny terminWięcej

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Punktualne dostarczanie kompletnej i wiarygodnej informacji finansowej jest zadaniem bezwzględnie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdania finansow ...

01-03-2018 1.099,00 zł bruttoPewny terminWięcej

COMARCH OPTIMA PŁACE-KADRY

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami programu Comarch Optima – Kadry i Płace oraz utrwalenie i usystematyzowanie dotychczas pos ...

05-03-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301)

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pr ...

24-02-2018 1.701,00 zł bruttoPewny terminWięcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I REZERWY W OPARCIU O MSR/MSSF

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący sprawozdawczości finansowej (np. prezentacja sprawozdań, śródroczne sprawozdania czy też zysk ...

26-02-2018 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

CZAS PRACY W PRAKTYCE

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczenio ...

27-02-2018 399,00 zł bruttoPewny terminWięcej

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI NGO

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporzą ...

01-03-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

Zapoznanie z elementarną wiedzą ekonomiczną, która pozwala zrozumieć zachodzące w przedsiębiorstwie procesy gospodarcze oraz umożliwia interpretację i ...

05-03-2018 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

Aktualności

Możliwość wycofania zgody w RODO

15-02-2018

Zgodnie z definicją zgody zawartą w RODO, powinna ona być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednozna...

Więcej

Rozliczenia podatkowe osób fizycznych – ustawa PIT

13-02-2018

Przypominamy, iż podatnicy, którzy są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych są zobow...

Więcej

Nie używasz Windowsa?? Możesz mieć problemy z Urzędem Skarbowym.

12-02-2018

Od 1 stycznia 2018 obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy już wszystkich przedsię...

Więcej

Zmiana sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy

05-02-2018

20 lutego 2018 roku mija termin wyboru kwartalnych lub uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy n...

Więcej

Zaufali nam

  • BMW
  • jsw
  • WUP Katowice
  • PARP
  • UM Warszawa

Nasi partnerzy:

Wolters Kluwer
egospodarka
PKPP Lewiatan
Sege
TARR
Proszę czekać...
proszę czekać