Kursy rachunkowe

Kilkuetapowe szkolenia prowadzące do zdobycia wysokich kompetencji w zakresie księgowości

Dowiedz się więcej
Dotacja PARP

Aktualności

Zasady pracy zdalnej w przepisach Kodeksu Pracy

Inwentarz aktywów i pasywów

Grupy VAT w 2023 roku

Nowe formularze PIT od 2023 r.

Ujęcie w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym

Oświadczenie w sprawie gwarantowanych maksymalnych cen energii elektrycznej należy złożyć do 30 listopada 2022 roku

Ostatnio przeglądane

Najbliższe szkolenia

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI

Szkolenie ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak również przedstawić alternatywne koncepcj...

KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie sp...

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest modułem kursu Specjalist...

BUDŻETOWANIE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką metod budżetowania w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest modułem kursu Specjalista ds. ...

BUDŻETOWANIE I METODY KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU - warsztaty praktyczne

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw, których zainteresowania praktyczne koncentrują się na wykorzystaniu na...

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)

Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrow...

KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

Obecnie coraz więcej podmiotów zostaje zobligowanych do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Co więcej od stycznia 2020 roku...

SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2022, zmiany CIT 2022

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do założenia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skonsultowa...

RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szerokiego spektrum rynków finansowych, zarówno w ich popularnym rozumieniu – jako możliwośc...

POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami udzielania kredytu kupieckiego (świadomego, celowego i ekonomicznie uzasadnionego ...

UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Celem organizowanego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami rozumienia pozycji sprawozdań finansowych, ich interpretowania wraz...

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierownic...

CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Celem szkolenia jest omówienie zasad i metod sporządzania i analizy rachunku przepływów pieniężnych – Cash Flow. Wykłady usystematyzują i po...

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI

W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej...

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Celem szkolenia - zaawansowana rachunkowość finansowa - jest poruszenie i zrozumienie tematyki związanej z prawidłową kwalifikacją i później...

Klienci o nas

zamknij
zamknij

zamknij