SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102)

Prowadzący Prowadzący  Rafał Kusy, Tomasz Zdziarski, Wojciech Próchnicki

specjalista ds. Controllingu Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu biznesowego oraz finansowego stosowanego w przedsiębiorstwach. Szkolenie pozwoli również nabyć uczestnikom umiejętności do przeprowadzenia analiz controllingowych.

4
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
07.02 - 28.02.2023
Warszawa
Tryb dzienny
Pewny termin
2590,00 zł -100 zł i
Rabat w wysokości 100 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 03.02.2023 r.
2490,00 zł netto / brutto
04.03 - 18.03.2023
Warszawa
Tryb weekendowy
Brakuje 2 osób do potwierdzenia terminu
2590,00 zł -200 zł i
Rabat w wysokości 200 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 12.02.2023 r.
2390,00 zł netto / brutto
04.03 - 18.03.2023
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
2590,00 zł -15% i
Rabat w wysokości 15% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 05.02.2023 r.
2201,50 zł netto / brutto
11.04 - 25.04.2023
Warszawa
Tryb dzienny
2590,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 19.02.2023 r.
2290,00 zł netto / brutto
2201.5 2490 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu biznesowego oraz finansowego stosowanego w przedsiębiorstwach. Szkolenie również pozwoli nabyć uczestnikom umiejętności do przeprowadzenia analiz controllingowych.

Ten kurs składa się z 5 osobnych modułów szkoleniowych. Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranym dniu szkolenia:
1) Controlling >>
2) Sprawozdawczość i analiza finansowa >>
3) Rachunkowość zarządcza >>
4) Budżetowanie >>
5) Exccel w controllingu >>

Adresaci szkolenia:
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu zaawansowanych koncepcji controllingu finansowego i biznesowego.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
- Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
- zaświadczenie.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test pisemny potwierdzający posiadane kompetencje z zakresu controllingu, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu:
Specjalista ds. controllingu - (kod zawodu 241102)

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

Kurs składa się z następujących modułów:


CONTROLLING
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
BUDŻETOWANIE
EXCEL W CONTROLLINGU

Terminarz

zmień
07.02.2023 - 28.02.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

CONTROLLING
- 07.02.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
- 13.02.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
- 14.02.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
BUDŻETOWANIE
- 27.02.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
EXCEL W CONTROLLINGU
- 28.02.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy
zmień
04.03.2023 - 18.03.2023, Online, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Rynkowska

CONTROLLING
- 04.03.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Wojciech Próchnicki
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
- 05.03.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Wojciech Próchnicki
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
- 11.03.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Wojciech Próchnicki
BUDŻETOWANIE
- 12.03.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Wojciech Próchnicki
EXCEL W CONTROLLINGU
- 18.03.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Wojciech Próchnicki
zmień
04.03.2023 - 18.03.2023, Warszawa, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

CONTROLLING
- 04.03.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
- 05.03.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
- 11.03.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
BUDŻETOWANIE
- 12.03.2023, niedziela (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
EXCEL W CONTROLLINGU
- 18.03.2023, sobota (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
zmień
11.04.2023 - 25.04.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

CONTROLLING
- 11.04.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
- 17.04.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
- 18.04.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
BUDŻETOWANIE
- 24.04.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
EXCEL W CONTROLLINGU
- 25.04.2023, wtorek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kusy
Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Od kilku lat prowadzi własną firmę doradztwa finansowego RAPA Consulting (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny przedsiębiorstw, due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był i jest członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu: Biznes Plan, Wycena przedsiębiorstw, Controlling, Budżetowanie, Ocena projektów inwestycyjnych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną przedsiębiorstw. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku Polskim i angielskim z m.in. zarządzania ryzykiem, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości menedżerskiej, budżetowania finansowego , controllingu na studiach dyplomowych I i II stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz kursy MBA w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauki. Jest również powołany na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z zakresu księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia, wycena i analiza przedsiębiorstw.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

Zdziarski
Tomasz Zdziarski

CFO, MBA, członek ICV, konsultant, wykładowca akademicki. Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich - młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska kontrolera finansowego i kontrolera biznesowego, aż po stanowiska managerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Ma na koncie zrealizowane ponad 2.500 godzin szkoleniowych. Głównym obszarem zawodowym i szkoleniowo-doradczym jest łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne podejście, wsparte wykorzystaniem pakietu MS Office w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów. Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych, a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia. Posiada także dyplom Advanced Controlling Business Partner przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Współautor książki „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe”.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

Próchnicki
Wojciech Próchnicki

Doświadczony manager controllingu i finansów z praktyką na stanowiskach kontrolera finansowego, dyrektora finansowego oraz zarządzającego. Przez okres trzech lat był naczelnym redaktorem prowadzącym magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktorem prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Tak szeroki wachlarz wykształcenia daje mu wiedzę z zakresu finansów, controllingu, sprawozdawczości oraz zarządzania poparte mocnymi umiejętnościami techniczno-informatycznymi. Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Autor publikacji na temat zastosowania Ms Excel w controllingu, analizie i księgowości w magazynach „Szef Sprzedaży”, „Finanse i controlling”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Autor podręczników „Controlling w przykładach. Poradnik praktyka” oraz „Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży”.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Wojciech Próchnicki

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 raty. Dla płatności w ratach doliczamy 2% wartości kursu.
zadatek Zadatek. W celu potwierdzenia udziału w kursie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekunowie szkoleń

Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Ostatnio przeglądane

1201
czas trwania Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 32 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa
Magdalena Strzelczyk

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij