Facebook

Aktualności

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie podzielonej płatności na rachunek VAT 14-08-2018

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności w VAT, które stanowią dla małych podatników duże wyzwanie w praktycznym zastosowaniu. Możliwość rozdzielenia płatności w ten sposób, że część/całość kwoty netto z faktury zakupu przekazywana jest na rachunek bankowy a część/całość kwoty VAT na specjalny rachunek VAT rodzi wiele dodatkowych niejasności.

Na stronie internetowej MF www.finanse.mf.gov.pl zamieszczono objaśnienia podatkowe z dnia 29 czerwca 2018 r., - ...

Więcej

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych od 2019 r. 13-08-2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy od osób prawnych oraz zmianie innych ustaw opublikowany na stronie www.rcl.gov.pl przewiduje duże zmiany w zakresie podmiotów powiązanych i cen transferowych.
...

Więcej

Informacja PIP w sprawie obowiązków pracodawcy w czasie upałów 10-08-2018

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy zamieszczono informację w sprawie obowiązków pracodawcy w czasie upałów. Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że:

„Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten obejmuje także działania zmierzające do złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego osoby w czasie letnich upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Obowiązek taki występuje podczas pracy na otwartej przestrzeni gdy temperatura otoczenia przekracza 25 stopni C. Obowiązek ten należy zrealizować, gdy na stanowisku pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C, np. w biurze. Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących....

Więcej

Planowane zmiany w podatku VAT 09-08-2018

Na stronie Ministerstwa Finansów w pozycji serwisy MF – Dla mediów – Wywiady, Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że planuje w najbliższym czasie duże zmiany w zakresie podatku VAT.

Najistotniejsze nowe rozwiązania miałyby polegać na:

•    likwidacji deklaracji VAT
...

Więcej

Nowelizacja ustawy o KAS 08-08-2018

Od 1 marca 2017 roku obowiązują przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), na mocy której skonsolidowano służby celne i skarbowe, a fiskus otrzymał nowe uprawnienia w relacjach z podatnikami. Celem konsolidacji było zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa poprzez skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę Skarbu Państwa (w szczególności: pranie pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT poprzez organizowanie tzw. „karuzel podatkowych”). Głównym narzędz...

Więcej

kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać