Nowe ulgi dla przedsiębiorców – rządowy program Polski Ład

17.09.2021
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych a także wprowadzenie zupełnie nowych typu: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp czy ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów.

Dowiedz się więcej

Modyfikacja ulg dla firm w ramach rządowego programu Polski Ład

15.09.2021
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych - typu ulga B+R.

Dowiedz się więcej

Ulgi dla firm – rządowy program Polski Ład

13.09.2021
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych a także wprowadzenie nowych ulg typu: ulga na terminal płatniczy, ulga dla wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę czy ulga na robotyzację.

Dowiedz się więcej

Wartość początkowa składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz proponowane zmiany w amortyzacji i prywatnym najmie – rządowy program Polski Ład

10.09.2021
Ogólnie dla celów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za wartość początkową przyjmuje się przede wszystkim tzw. cenę nabycia. W przypadku składników, które przed przyjęciem do używania w firmie były nabyte i wykorzystywane w majątku prywatnym osoby fizycznej ustalona cena nabycia może nawet znacznie odbiegać od rzeczywistej wartości takiego składnika.

Dowiedz się więcej

Zmiany dotyczące samochodów – rządowy program Polski Ład

08.09.2021
Na gruncie obecnych przepisów ustawy o PIT przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wycofanych z działalności gospodarczej lub po likwidacji działalności - kwalifikowane są do przychodów z działalności gospodarczej - jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji. Z kolei w przypadku rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są w działalności na podstawie tzw. leasingu operacyjnego (np. samochody osobowe) takie składniki majątku nie są traktowane jako środki trwałe i nie są amortyzowane. Natomiast gdy leasingobiorca wykupi taki składnik do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany do przychodów z działalności gospodarczej. W tej sytuacji, jeśli sprzedaż takiego samochodu nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

Dowiedz się więcej

Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci i małżonków – rządowy program Polski Ład

07.09.2021
Małżonkowie rozliczając się z podatku dochodowego PIT - zasadniczo muszą rozliczyć się odrębnie od osiąganych przez siebie dochodów. Z kolei małżonkowie, między którymi przez cały rok podatkowy istnieje wspólność majątkowa oraz przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim, mogą być - na swój wniosek (wyrażony we wspólnym zeznaniu podatkowym) opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W takim przypadku podatek dochodowy PIT określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Dowiedz się więcej

Nowa ulga podatkowa „dla klasy średniej” PIT – rządowy program Polski Ład

03.09.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie podatkowej o PIT/CIT np. wprowadzenie nowej ulgi podatkowej „dla klasy średniej” w podatku PIT.

Dowiedz się więcej

Planowane zmiany w opłacaniu i odliczaniu składki zdrowotnej – rządowy program Polski Ład

01.09.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie podatkowej o PIT/CIT np. wprowadzenie zmian w opłacaniu i odliczaniu składki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej

Podwyższenie progu podatkowego i kwoty „wolnej od podatku dochodowego” PIT – rządowy program Polski Ład

30.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie podatkowej o PIT/CIT np. podwyższenie progu podatkowego i kwoty „wolnej od podatku dochodowego PIT.

Dowiedz się więcej

Zwrot VAT w terminie 15 dni przy płatnościach bezgotówkowych – rządowy program Polski Ład

27.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie o VAT np. wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

Dowiedz się więcej

Możliwość opodatkowania usług finansowych – rządowy program Polski Ład

26.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie o VAT np. wprowadzenie opcji opodatkowania usług finansowych

Dowiedz się więcej

Zmiany w zakresie WIS – rządowy program Polski Ład

25.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie o VAT np. zmiany w zakresie WIS w związku z zawartym porozumieniem inwestycyjnym

Dowiedz się więcej

Grupy VAT, czyli wspólne rozliczanie przez kilku podatników VAT – rządowy program Polski Ład

24.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie o VAT, w tym możliwości wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach tzw. grupy VAT.

Dowiedz się więcej

Obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych – rządowy program Polski Ład

23.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt ustawy przewiduje nałożenie na podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (albo tzw. uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów) przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania po zakończeniu roku podatkowego do urzędu skarbowego w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej (na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej).

Dowiedz się więcej

Spółki komandytowe jako mali podatnicy - stanowisko Ministerstwa Finansów

18.08.2021
W interpelacji poselskiej nr 20382, która wpłynęła 24 lutego 2021 r. zapytano: jaki okres ma przyjąć spółka komandytowa dla zbadania swojego statusu jako małego podatnika CIT w sytuacji, gdy podjęła decyzję o staniu się podatnikiem podatku dochodowego dopiero z dniem 1 maja 2021 r.?

Dowiedz się więcej

 z  76 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij