Aktualności

Zmiany w Ustawie o rachunkowości od 2020 r.

19.08.2019
12 lipca 2019 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych - druk nr 3622, który przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw - w tym zmian do Ustawy o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Pracownicze plany kapitałowe (cz. 7) – obowiązki informacyjne

16.08.2019
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.

Dowiedz się więcej

Nowa skala podatkowa PIT i koszty uzyskania już od 1 października 2019 r.

14.08.2019
Projekt nowelizacji ustawy o pdof przewiduje ponad dwukrotny wzrost pracowniczych kosztów w stosunku do obecnie obowiązujących. Ponadto ma nastąpić obniżenie najniższej stawki podatku skali podatkowej z 18% do 17%.

Dowiedz się więcej

Zapłata przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa KAS - jako NKUP od 2020 r.

13.08.2019
Jak wynika z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę - od 2020 r.

12.08.2019
W przypadku zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa KAS, zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa wprowadzą z dniem 1 stycznia 2020 r. odpowiedzialność solidarną nabywcy wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą (czynnym podatnikiem VAT) za jego zaległości podatkowe.

Dowiedz się więcej

Pracownicze plany kapitałowe (cz. 6) – wpłaty do PPK

09.08.2019
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.

Dowiedz się więcej

„Biała lista” podatników VAT od 1 września 2019 r.

08.08.2019
Nowy wykaz podatników VAT już niedługo będzie prowadzony w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w nim na wybrany dzień (przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany).

Dowiedz się więcej

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, czyli MPP od 1 listopada 2019 r.

07.08.2019
W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił nowe przepisy wprowadzające obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i przepisy wprowadzające nową matrycę stawek VAT.

Dowiedz się więcej

Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym w kosztach podatkowych - interpretacja KIS

06.08.2019
Według interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 26 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.211.2019.2.RK – podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu i zwrotem najemcy przedmiotu umowy.

Dowiedz się więcej

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników przez firmę zewnętrzną a przepisy RODO

05.08.2019
Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników oraz zleceniobiorców (w uzasadnionych przypadkach) przeprowadzają płatnicy składek uprawnieni do wypłaty zasiłków.

Dowiedz się więcej

Pracownicze plany kapitałowe (cz. 5) – ustalenie warunków prowadzenia PPK i strony umowy o prowadzenie PPK

02.08.2019
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.

Dowiedz się więcej

Otrzymanie zapłaty należności za kilka faktur w systemie split payment

01.08.2019
Błędne zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez nabywcę - polegające na zapłacie należności za więcej niż jedną fakturę VAT - nie wywołuje żadnych negatywnych skutków po stronie dostawcy.

Dowiedz się więcej

Naprawa powypadkowa samochodu osobowego w 2019 r. w limicie 75% kup

31.07.2019
Pomimo, że od wejścia w życie nowych przepisów w zakresie rozliczania podatku dochodowego, dotyczących firmowych samochodów osobowych minęło już siedem miesięcy, ciągle pojawiają się kolejne wątpliwości dotyczące ich stosowania. Jedną z nich jest również sposób rozliczenia wydatków (w limicie lub bez limitu 75%) na naprawę powypadkową samochodu osobowego objętego dobrowolnym ubezpieczeniem.

Dowiedz się więcej

Planowane zmiany w VAT w obrocie z zagranicą

30.07.2019
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, które mają usprawnić, ujednolicić i uszczelnić aktualny systemu VAT.

Dowiedz się więcej

Zmiana w kosztach pracowniczych i stawce podatku w 2020 r.

29.07.2019
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pdof zakładający zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie najniższej stawki skali w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dowiedz się więcej

 z  52 następna

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać