Zwolnienie od pracy pracownika na czas szczepienia przeciw COVID-19

16.04.2021
Istotą stosunku pracy jest wykonywanie odpłatnej pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym. Jednocześnie odstąpienie od jej wykonywania w zaplanowanym przedziale jest możliwe tylko wyjątkowo, czyli jeśli tak przewidują przepisy Kodeksu Pracy, przepisy wykonawcze do K.P. albo inne przepisy prawa.

Dowiedz się więcej

Obostrzenia do 25 kwietnia

14.04.2021
Rząd zdecydował, że przedłuża większość obostrzeń do 25 kwietnia 2021 r. Wyjątkiem są hotele i miejsca noclegowe, które będą zamknięte do 3 maja włącznie.

Dowiedz się więcej

Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym - Sprawozdanie finansowe 2020 w czasie COVID 19

13.04.2021
Po przeprowadzeniu oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności kierownik jednostki przedstawia odpowiednie ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe 2020 w czasie COVID 19 – założenie kontynuacji działalności

12.04.2021
Jednostki przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r. mogą korzystać z opracowania udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19 - Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości".

Dowiedz się więcej

CIT estoński za okres 2021-2024

07.04.2021
Wybór opodatkowania ryczałtem może zostać dokonany począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r.

Dowiedz się więcej

Zapłata podatku oraz obowiązki informacyjne - CIT estoński

02.04.2021
Podatnika, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ma określone ustawowo obowiązki informacyjne oraz obowiązek zapłaty podatku we właściwym terminie.

Dowiedz się więcej

Przesunięcie terminów sprawozdawczych

31.03.2021
Celem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. z 29 marca 2021 r. pod poz. 572) jest zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków ewidencyjnych oraz sprawozdawczych jednostek, wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, a także z art. 45 ust. 5 updof.

Dowiedz się więcej

Złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG - Sprawozdanie finansowe 2020

29.03.2021
Obowiązkiem publikacji w MSiG są objęte roczne sprawozdania finansowe jednostek, do których nie ma zastosowania art. 69 ustawy o rachunkowości (jednostek, które nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS), ale równocześnie zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku - CIT estoński

26.03.2021
Podstawę opodatkowania ryczałtem (CIT-em estońskim) określa art. 28n updop. Przewiduje on cztery podstawy opodatkowania, wyodrębnione w oparciu o rodzaj (kategorię) dochodu podatkowego ustalonego w sposób określony w art. 28m updop.

Dowiedz się więcej

Ulgi w podatkach lokalnych dla przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii

24.03.2021
Już od grudnia 2020 r. gminy mogą stosować dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19 określone ulgi w podatkach lokalnych.

Dowiedz się więcej

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w KRS - Sprawozdanie finansowe 2020

22.03.2021
Zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym (KRS) powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania.

Dowiedz się więcej

Przedmiot opodatkowania CIT-em estońskim

19.03.2021
Przedmiot opodatkowania CIT-em estońskim – dochód z zysku netto, dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością, dochód z ukrytych zysków, dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku.

Dowiedz się więcej

Obostrzenia w województwach o najwyższej zachorowalności do 28 marca br.

17.03.2021
W regionach, gdzie wskaźniki zachorowań są najwyższe podjęto decyzję o zaostrzeniu obostrzeń związanych z koronawirusem.

Dowiedz się więcej

Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Urzędu skarbowego - Sprawozdanie finansowe 2020

15.03.2021
Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy tylko podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Dowiedz się więcej

Przedmiot opodatkowania CIT-em estońskim – dochód z podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat

12.03.2021
Opodatkowaniu ryczałtem podlega sześć kategorii dochodów wymienionych w art. 28m ust. 1 updop.

Dowiedz się więcej

 z  72 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij