Praca zdalna według przepisów Tarczy 4.0 – podatki PIT, CIT, VAT

13.07.2020
Tarcza 4.0 zakłada, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

Dowiedz się więcej

Praca zdalna według przepisów Tarczy 4.0 – zagadnienia ogólne

10.07.2020
Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej.

Dowiedz się więcej

Tarcza 4.0 – najważniejsze zmiany

09.07.2020
W Dz. U. z 23.06.2020 r. (poz. 1086), opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. zwaną tarczą 4.0 - o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dowiedz się więcej

Sporządzone sprawozdanie finansowe a skutki epidemii koronawirusa

06.07.2020
Epidemię koronawirusa należy zaliczyć do zdarzeń po dniu bilansowym, których zasady ujmowania regulują przepisy art. 54 ustawy o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Powracamy do szkoleń stacjonarnych

02.07.2020
Z przyjemnością informujemy, że od 29 czerwca została wprowadzona możliwość kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Tym samym mamy możliwość organizowania dla Państwa szkoleń w formie stacjonarnej.

Dowiedz się więcej

Badanie kontynuacji działalności firm w warunkach pandemii koronawirusa

01.07.2020
Zakres odpowiedzialności za ocenę zdolności do kontynuacji działalności jednostki, Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta przedstawia się w następujący sposób:

Dowiedz się więcej

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym PIT od 1 lipca 2020 r.

29.06.2020
Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Dowiedz się więcej

Cała ścieżka KARIERY KSIĘGOWEGO ONLINE! Księgowego potrzebuje każda firma!

26.06.2020
Sytuacja pandemii jest czasem bardzo trudnym zarówno dla firm, spółek jak i pracowników. Niektóre jednostki mają duże problemy z płynnością finansową a ich pracownicy nie mają stabilnych miejsc pracy. W księgowości też nie jest lekko, ale wszystkie firmy potrzebują dobrej kadry finansowo-księgowej. Wykształcony księgowy to rzetelne księgi rachunkowe, jasne i wiarygodne sprawozdanie finansowe, prawidłowo naliczone podatki PIT/CIT i VAT. Będąc wykształconym księgowym można pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy wybierać w wielu ofertach! Zostań po kolei Asystentem, Samodzielnym, Głównym, Dyplomowanym lub usystematyzuj swoją wiedzę na naszym autorskim kursie Akademia Rachunkowości!

Dowiedz się więcej

Już 30 czerwca 2020 r. upłynie ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

25.06.2020
Podstawowy termin sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 r., zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, przypadał pierwotnie na 31.03.2020 r. Ze względu na pandemię koronawirusa, termin uległ wydłużeniu do 30 czerwca 2020 r.

Dowiedz się więcej

Oświadczenie do KRS o niesporządzaniu sprawozdania finansowego należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r.

24.06.2020
Spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, która w 2019 r. nie prowadziła ksiąg rachunkowych, jest zobowiązana złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego (czyli KRS), oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia oraz złożenia rocznego sprawozdania finansowego - do końca czerwca 2020 r.

Dowiedz się więcej

Nowe stanowisko Dyrektora KIS w sprawie wystawienia faktury do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną

19.06.2020
Z dotychczasowego stanowiska KIS wynikało, że jeżeli podatnik VAT dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł/100 euro brutto paragonem fiskalnym zawierającym NIP klienta/podatnika oraz pozostałe dane wymagane ustawą o VAT, to nie powinien dla tego nabywcy wystawić odrębnego dokumentu, czyli faktury na zasadach ogólnych.

Dowiedz się więcej

Prolongata znaku jakości MSUES w FRR

18.06.2020
Z przyjemnością informujemy Państwa, że 19 maja 2020 r. w naszej placówce został przeprowadzony audyt re-certyfikujący znak jakości MSUES, Podczas audytu nie stwierdzono żadnych uchybień jakościowych. W wyniku kontroli Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, przyznało nam prolongatę znaku MSUES do 9 czerwca 2023 r.

Dowiedz się więcej

Niższe odprawy oraz zawieszenie działalności socjalnej w tarczy 4.0

17.06.2020
Tarcza 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przewiduje nowe możliwości dla pracodawców polegające przykładowo z możliwości zawieszenia lub ograniczenia niektórych obowiązków.

Dowiedz się więcej

Samodzielny księgowy „na wyciągnięcie ręki” ONLINE!

16.06.2020
Czas epidemii koronawirusa jest dla firm oraz pracowników nowym wyzwaniem. Sytuacja powoli wraca do „normalności”, ale nadal szkolenie w trybie stacjonarnym wiąże się z większym ryzykiem zarażenia. Dlatego firma FRR uruchomiła ONLINE całą ścieżkę kariery skierowaną do księgowych i nie tylko. Nie wychodząc z domu można zostać Asystentem ds. księgowości, Samodzielnym księgowym oraz Głównym księgowym. Można również po prostu doszkolić się praktycznie na Akademii Rachunkowości. Te kursy są na „wyciągnięcie ręki”, potrzebujesz tylko komputera, połączenia z internetem i oczywiście „dobrej kawy”.

Dowiedz się więcej

Testy na koronawirusa sfinansowane przez pracodawcę a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń u pracowników

15.06.2020
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Dowiedz się więcej

 z  65 następna

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij