Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r.

21.01.2022
W 2022 roku podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów, o ile nie wykonuje czynności wykluczonych z tej formy opodatkowania (ponadto spełnia pozostałe warunki do tej formy opodatkowania).

Dowiedz się więcej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, którego przychody w 2022 r. są zwolnione z opodatkowania

19.01.2022
Jeśli niektórzy pracownicy złożą pracodawcy właściwe oświadczenia, od 1 stycznia 2022 roku ich przychody ze stosunku (pracowników spełniających warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof) mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Dowiedz się więcej

Zmiany w JPK VAT w 2022 roku

18.01.2022
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług weszło w życie z dniem 1.01.2022 roku. Z przepisu przejściowego wynika, że zmienione przepisy mają być stosowane do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorców od 2022 r.

14.01.2022
Od dnia 1 stycznia 2022 roku dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, którym objęte są osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie ustanie już z powodu nieterminowego opłacenia składek.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców w 2022 roku

12.01.2022
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. nastąpi zmiana wysokości podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

10.01.2022
Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3.010,00 zł. Jest to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS (brutto). Od minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku nie pobiera się już podatku dochodowego (o ile pracownik złoży/złożył pracodawcy druk PIT-2).

Dowiedz się więcej

Zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r.

07.01.2022
Dla podatników, których działalność przestała od 2022 r. być uważana za wykonywanie wolnego zawodu tzw. „Polski Ład” wprowadził nową stawkę ryczałtu od przychodów.

Dowiedz się więcej

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego powołanych członków zarządu

06.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania - również członkowie zarządu - które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dowiedz się więcej

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego powołanych członków zarządu

06.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania - również członkowie zarządu - które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dowiedz się więcej

Obowiązek comiesięcznego składania druków rozliczeniowych ZUS w 2022 r.

05.01.2022
Osoby prowadzące działalność gospodarczą - opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące - począwszy od druków rozliczeniowych za styczeń 2022 r., mają obowiązek przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS za każdy miesiąc.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze limity w 2022 roku

04.01.2022
Dla celów podatku dochodowego, VAT i bilansowych niektóre limity wyrażone są w euro.

Dowiedz się więcej

Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych – wyjaśnienia MF

29.12.2021
Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie "Objaśnienia podatkowe z dnia 10 grudnia 2021 r. dotyczące zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne".

Dowiedz się więcej

Wynagrodzenie pracownika w 2022 roku – przykład liczbowy

28.12.2021
Polski Ład wprowadza w 2022 r. zasadnicze zmiany w zasadach rozliczania wynagrodzeń pracowników.

Dowiedz się więcej

Wynagrodzenie pracownika w 2022 roku

17.12.2021
Polski Ład wprowadza w 2022 r. duże zmiany w systemie podatkowym, które obejmują również zasady rozliczania wynagrodzeń pracowników.

Dowiedz się więcej

Obrót bezgotówkowy w 2022 roku

16.12.2021
Obecnie Prawo przedsiębiorców nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednocześnie jednorazowa wartość takiej transakcji przekracza 15.000 zł (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności).

Dowiedz się więcej

 z  79 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij