Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK_VAT i innych terminów VAT

08.04.2020
W wyniku wprowadzenia rozwiązań antykryzysowych (tzw. tarczy) a co za tym idzie nowelizacji ustawy o VAT, przesunięto niektóre obowiązki, jakie miały zostać nałożone na podatników już od 1 kwietnia 2020 r.

Dowiedz się więcej

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego

06.04.2020
W świetle przepisów, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (w związku ze spadkiem obrotów z działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia koronawirusa) pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 procent (ale nie niższe niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Dowiedz się więcej

Jaki przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z ZUS przez 3 miesiące

03.04.2020
Zgodnie z art. 31zo specustawy niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca do 31 maja 2020 r.

Dowiedz się więcej

Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej w związku z epidemią COVID-19

01.04.2020
W Dz. U. z 31 marca 2020 r. poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Dowiedz się więcej

Zdalna praca w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

30.03.2020
Zasady powierzenia pracownikom zdalnej pracy budziły i budzą wśród pracodawców oraz pracowników różnorakie wątpliwości a także zapytania. Pracodawcy mają wątpliwości czy wprowadzenie pracy zdalnej wymaga uzasadnienia, pracownicy zastanawiają się czy praca zdalna może być wprowadzona na ich żądanie, wszyscy myślą nad jej organizacją.

Dowiedz się więcej

Przyjęcie projektu tzw. tarczy antykryzysowej

27.03.2020
Rząd przyjął pakiet ustaw, których celem jest przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa i pomoc przedsiębiorcom oraz pracownikom. „Tarcza” trafiła do Sejmu.

Dowiedz się więcej

Kwarantanna po przekroczeniu granicy a świadczenia ZUS

25.03.2020
Osoby, które po 14 marca 2020 r. przekraczają granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy państwowej, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Dowiedz się więcej

Pracownicze badania lekarskie w trakcie epidemii – stanowisko GIP

23.03.2020
Tymczasowe rozwiązania w zakładach pracy, mają głównie na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz rozprzestrzenienia się wirusa w przedsiębiorstwach. Główny Inspektor Pracy wydał również zalecenia związane z obowiązkiem wykonywania okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2.

Dowiedz się więcej

Tarcza antykryzysowa – płynność finansowa firm i bezpieczeństwo pracowników

20.03.2020
Jako „lekarstwo” na pandemię koronawirusa rząd przygotował Tarczę Antykryzysową, czyli program, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł przykładowo przesunąć opłatę podatków czy składek ZUS bez dodatkowych opłat. Tarcza ma zawierać korzystne rozwiązania zarówno dla pracowników a także mikro, małych, średnich czy dużych firm.

Dowiedz się więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19

17.03.2020
Najbliższe dni to czas działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Ogólnie im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19. W ramach ograniczenia liczby zachorowań zawieszono zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.

Dowiedz się więcej

Ważne dla firm komunikaty MF, ZUS, PIP w związku z koronawirusem COVID-19

16.03.2020
Bardzo szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa, czyli COVID-19 w Polsce, nie jest bez wpływu na polskie firmy, polskich pracodawców oraz pracę służb finansowo-księgowych jednostek. Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej www.gov.pl, komunikat pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem”.

Dowiedz się więcej

Zmiany w podatku VAT zaplanowane od 1 kwietnia 2020 r.

12.03.2020
Od dłuższego czasu Ustawodawca przyzwyczaił podatników VAT do regularnych zmian przepisów. Niestety zanim podatnik nauczy się prawidłowo zastosować jeden przepis, pojawia się nowy lub pojawia się aktualizacja tego, co niedawno wprowadzono. Rok 2020 nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem, a ilość wprowadzanych nowelizacji jest po prostu imponująca. Podzielona płatność MPP, biała lista podatników, należyta staranność - to tylko „czubek góry lodowej”, z którą musi „zderzyć” się tzw. czynny podatnik VAT. Za chwilę będziemy musieli również wypełniać nowy plik JPK_V oraz dodawać „magiczne” oznaczenia w rejestrze sprzedaży i zakupów. Od kwietnia szykują się kolejne zmiany.

Dowiedz się więcej

Rachunkowość 2020 od A do Z – polityka, czyli zasady rachunkowości jednostki

11.03.2020
Polityka rachunkowości jest obowiązkowym, wewnętrznym dokumentem ustalanym przez kierownika jednostki. W polityce rachunkowości jednostka dokonuje wyboru możliwych rozwiązań i uproszczeń. Może stanowić „podręcznik” dla służb rachunkowo-finansowych, pod warunkiem, że jest rzetelnie i fachowo napisana oraz odpowiednio aktualizowana.

Dowiedz się więcej

Nowy JPK_V oraz obowiązek oznaczenia towarów i usług od 1 kwietnia 2020 r.

10.03.2020
Od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy (będący dużymi przedsiębiorcami), zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT, który obejmuje deklarację VAT, ewidencję zakupu oraz ewidencję sprzedaży. Co istotne ewidencja sprzedaży zawierać będzie również obowiązkowe oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży, natomiast ewidencja zakupu będzie posiadała także specjalne oznaczenia identyfikujące transakcję. Obowiązkowo trzeba będzie oznaczać również niektóre dowody nabycia.

Dowiedz się więcej

Przesyłanie e-paragonów przy kasach on-line od kwietnia 2020 r.

09.03.2020
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w większości przypadków są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania takiej sprzedaży jest paragon fiskalny, a podatnik ma obowiązek dokonywać jego wydruku oraz wydać wydrukowany dokument nabywcy. Proponowana zmiana przepisów w ustawie o VAT, dotyczy wprowadzenia zupełnie nowej możliwości - przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 z  62 następna

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij