Aktualności

Elektroniczna dokumentacja pracownicza 22-02-2019

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją w art. 94 pkt 9a K.p. zobowiązuję pracodawcę do prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej.
...

Więcej

Do 28 lutego 2019 r. należy przekazać roczną informację o składkach ZUS z 2018 r. 21-02-2019

Informację o naliczonych składkach ubezpieczeniowych oraz przerwach w ich opłacaniu płatnik jest zobowiązany wydać ubezpieczonemu raz na rok, w podziale na poszczególne miesiące i powinien to zrobić w terminie do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni. Dlatego informację roczną o składkach ZUS za rok 2018 r. należy przekazać ubezpieczonym najpóźniej do 28 lutego 2019 r.
...

Więcej

Bilans 2018 – Aktywa w bilansie jednostki małej według załącznika nr 5 ustawy 20-02-2019

Uproszczenia w bilansie sporządzanym przez jednostki małe, określonym w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości polegają na pominięciu niektórych pozycji sprawozdawczych. Ponadto zawarte sformułowania - "w tym", oznaczają iż suma wykazana w tej pozycji jest mniejsza niż wielkość całej pozycji sprawozdawczej, do której dane uszczegółowienie się odnosi. W uproszczonym bilansie jednostki małej nie wyodrębniono także pozycji wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi, co oznacza...

Więcej

Informacja o schematach podatkowych MDR w 2019 r. 19-02-2019

Doradcy podatkowi, radcowie prawni, księgowi, biegli rewidenci, a także w niektórych przypadkach „zwykli podatnicy” zostali objęci w 2019 r. nowym obowiązkiem sprawozdawczym, przekazywania Szefowi KAS informacji o tzw. schematach podatkowych – jako struktury MDR.
...

Więcej

Korekta roczna VAT naliczonego do 25 lutego 2019 r. 18-02-2019

Podatnicy, którzy wykonywali w 2018 r. zarówno czynności opodatkowane, jak i czynności zwolnione a także czynności niezwiązane z działalnością gospodarczą, muszą w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2019 r. rozliczyć oba rodzaje tych korekt.
...

Więcej

kup książkę

Kontakt

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać