Facebook

Aktualności

Zmiany w zakresie wpłat na PFRON 22-06-2018

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) z dniem 6 czerwca wprowadziła w życie część zmienionych przepisów o PFRON.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Kolejne zmiany zaczną obowiązywać w październiku tego roku, według których:
...

Więcej

Planowane uproszczenia w podatku dochodowym 21-06-2018

Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniami podatkowymi, które mają być zgodne z filozofią 3xP - przejrzyście, prosto, przyjaźnie dla podatnika.
...

Więcej

Rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej 20-06-2018

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zaistnienie niektórych okoliczności umożliwia podatnikowi rezygnację ze stosowania kasy fiskalnej.
...

Więcej

Jak dzielić zysk w spółkach kapitałowych? 19-06-2018

Wspólnicy spółki z o.o. mają prawo do udziału w zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego jednostki. Jeśli umowa nie stanowi inaczej zysk dzieli się proporcjonalnie w stosunku do udziałów. Również akcjonariusze spółek akcyjnych mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, przy czym, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje....

Więcej

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego 18-06-2018

Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości kierownik podmiotu podlegającego wpisowi do KRS, który prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów powinien złożyć do rejestru sądowego oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
...

Więcej

kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać