Aktualności

Stawka CIT 9% w 2019 r. – limitem jest obrót czy marża uzyskana ze sprzedaży

14.06.2019
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.34.2019.1.HK, rozstrzyga wątpliwości czy przychodem branym do limitu małego podatnika 1.200.000 euro jest: sprzedaż - obrót, czy marża uzyskana z tej sprzedaży, stanowiąca zysk do opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Nowe ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych od 2020 r.

13.06.2019
Zmiany przepisów z dnia 12 kwietnia 2019 r., sprawiły, że podatnicy podatku dochodowego od stycznia 2020 r. nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca ww. transakcji na rzecz czynnego podatnika VAT zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa KAS.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – osoby fizycznej

12.06.2019
Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe a przez to zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, przygotowują je jak inne jednostki w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej (XML). Następnie przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) najpóźniej do 30 kwietnia.

Dowiedz się więcej

Od maja 2019 r. możemy stosować kasy fiskalne online

11.06.2019
Kasy online to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Dane z kas online pozwolą na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, co ma sprzyjać uczciwej konkurencji.

Dowiedz się więcej

RODO Rejestr czynności przetwarzania w małej firmie – składowe rejestru

10.06.2019
Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania nie dotyczy przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób. Wyłączenie to byłoby bardzo dogodnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które nie mają takiego stanu zatrudnienia, jednakże RODO przewiduje wyjątki, których wystąpienie aktualizuje obowiązek prowadzenia rejestrów przetwarzania. Jednym z nich jest przetwarzanie danych wrażliwych oraz przetwarzanie danych niemające charakteru sporadyczności.

Dowiedz się więcej

Dzień Księgowego 2019 w FRR

08.06.2019
9 czerwca obchodzony jest DZIEŃ KSIĘGOWEGO Dzień ten ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak odpowiedzialny, ważny i potrzebny jest zawód księgowych. Służy zwróceniu uwagi na potrzebę kontynuowania tradycji tego zawodu.

Dowiedz się więcej

Zmiany w VAT planowane do końca 2019 r.

07.06.2019
Z dniem 1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dowiedz się więcej

Kryterium socjalne do ZFŚS może być potwierdzone stosownym oświadczeniem

06.06.2019
Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z ZFŚS powinno być uzależnione od „kryterium socjalnego” danej osoby. W celu ustalenia tego kryterium pracodawca musi posiadać wiedzę o sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – badanie sprawozdania w pytaniach (cz. 2)

05.06.2019
Przeprowadzenie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2018 r. sporządzonego w wersji elektronicznej budzi wśród firm wiele wątpliwości. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Dowiedz się więcej

E - faktury w 2019 r.

04.06.2019
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowany został komunikat z dnia 5 kwietnia 2019 r., dotyczący zasad wystawiania faktur, w tym faktur elektronicznych. Z tego komunikatu wynika jednoznacznie, iż w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik zgodnie z ustawą o VAT - określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury elektronicznej.

Dowiedz się więcej

RODO Rejestr czynności przetwarzania w małej firmie – podstawy obowiązku

03.06.2019
Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania nie dotyczy przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób. Wyłączenie to byłoby bardzo dogodnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które nie mają takiego stanu zatrudnienia, jednakże RODO przewiduje wyjątki, których wystąpienie aktualizuje obowiązek prowadzenia rejestrów przetwarzania. Jednym z nich jest przetwarzanie danych wrażliwych oraz przetwarzanie danych niemające charakteru sporadyczności.

Dowiedz się więcej

Przedawnienie zobowiązania podatkowego a sprawy karno-skarbowe podatnika

31.05.2019
Wszczęcie postępowania karnego skarbowego w sprawie nadużyć skarbowych pozwala organom podatkowym zyskać zdecydowanie większą ilość czasu na weryfikację rozliczeń i dochodzenie zapłaty należności od podatników. Chociaż przepisy w tym zakresie obowiązują już od kilku lat, ich stosowanie nadal budzi wątpliwości.

Dowiedz się więcej

Badania wstępne pracownika po zmianach w 2019 r.

30.05.2019
Jedną z najważniejszych czynności związanych z zatrudnieniem pracownika jest skierowanie osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania profilaktyczne. Takie badania muszą przejść praktycznie wszyscy nowo zatrudniani pracownicy, chyba że zachodzą określone wyjątki od obowiązku ich przeprowadzenia. Na mocy tzw. ustawy wprowadzającej RODO przepisy przewidujące te wyjątki uległy zmianie w 2019 r.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – badanie sprawozdania w pytaniach (cz. 1)

29.05.2019
Przeprowadzenie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2018 r. sporządzonego w wersji elektronicznej budzi wśród firm wiele wątpliwości. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Dowiedz się więcej

9% CIT od dochodów z nieruchomości i odsetek od lokat – interpretacja KIS

28.05.2019
Przychody uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości (stanowiących własność lub współwłasność podatnika), a także przychody z bankowych lokat pieniężnych, stanowią według ustawy podatkowej przychody z innych źródeł. Uzyskane z tego tytułu dochody mogą być przez „małego podatnika” opodatkowane 9% stawką CIT.

Dowiedz się więcej

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać