Aktualności

Ulga na złe długi i inne zmiany w VAT od 2019 r. 10-12-2018

Przepisy ustawy uchwalonej w dniu 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym mają na celu:
...

Więcej

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują „nowe” elektroniczne zwolnienia lekarskie 07-12-2018

Dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki są od 1 grudnia 2018 r. wyłącznie:
•    zaświadczenia lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,
•    wydruk wystawionego zaświadczenia z systemu teleinformatycznego,
•    zaświadczenia wystawione w trybie alternatywnym, czyli na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

...

Więcej

Amortyzacja samochodów osobowych od 2019 r. 06-12-2018

Od 1 stycznia 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym zostaną wprowadzone nowe wartości limitów ograniczające koszty uzyskania przychodów w zakresie amortyzacji samochodów osobowych oraz składek na ubezpieczenie takich samochodów osobowych. Limit w wysokości 20.000 euro zostanie zastąpiony limitem w wysokości 150.000 zł oraz limitem w wysokości 225.000 zł w odniesieniu do pojazdów osobowych elektrycznych.

Przepisy przejściowe do ustawy nie określają, czy nowe limity w zakresie amortyzacji i składek ubezpieczeniowych będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2019 r. do wszystkich samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, czy tylko do wprowadzonych w 2019 r....

Więcej

Bilans 2018 r. – Aktywa trwałe w bilansie 05-12-2018

Przez aktywa, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Z punktu widzenia możliwości upłynnienia, zasoby majątkowe dzieli się na dwie główne grupy:
...

Więcej

E-sprawozdania finansowe za 2018 r. osób fizycznych 04-12-2018

Od 1 października 2018 r. wprowadzono obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Nawet podatnicy PIT, prowadzący księgi rachunkowe i niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (czyli osoby fizyczne oraz wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi), od dnia 1 października 2018 r., są również zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Osoby fizyczne mają więc obowiązek przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Takie E-sprawozdanie finansowe powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym złożonym przez kierownika jednostki oraz osobę, której powierzono prowadzenie k...

Więcej

kup książkę

Kontakt

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać