Fotowoltaika a przychód podatkowy w firmie

28.09.2020
Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (czyli również z promieniowania słonecznego) w instalacjach odnawialnego źródła energii, są zawarte w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii tzw. ustawie o OZE (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 ze zm.).

Dowiedz się więcej

Koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego również do celów prywatnych a przychód pracownika – interpretacja ogólna

25.09.2020
Interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020 z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2020 r. pod poz. 108) rozstrzyga sporną kwestię czy świadczenia polegające na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, stanowią jego przychód ze stosunku pracy.

Dowiedz się więcej

Uszczelnienie systemu podatkowego, nowe rozwiązania podatkowe 2021 r.

24.09.2020
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozwiązania uszczelniające lub nowelizujące polski system podatkowy. Wśród najważniejszych projektowanych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego również na spółkę komandytową oraz zdecydowanie zwiększone możliwości korzystania z uproszczonego - ryczałtowego rozliczenia podatku.

Dowiedz się więcej

Przechowywanie sprawozdań finansowych

21.09.2020
Według art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości - zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

Dowiedz się więcej

Podatek cukrowy od 2021 r.

17.09.2020
Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów ta wprowadza od 2021 r. opłatę od napojów słodzonych (podatek cukrowy), od napojów energetycznych i od napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml.

Dowiedz się więcej

Koszt zatrudnienia pracownika od 2021 r – minimalne wynagrodzenie

16.09.2020
Na posiedzeniu w dniu 15.09.2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.

Dowiedz się więcej

Nowy JPK_VAT (JPK_V7M/JPK_V7K) – mechanizm podzielonej płatności

11.09.2020
Wszyscy czynni podatnicy VAT już od 1 października będą obowiązkowo składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym zarówno deklarację jak i ewidencję VAT. W nowym JPK_VAT transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności będzie musiała być oznaczona "MPP".

Dowiedz się więcej

Nowy JPK_VAT (JPK_V7M/JPK_V7K) – wymagane oznaczenia

10.09.2020
Wszyscy czynni podatnicy VAT już od 1 października będą obowiązkowo składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym zarówno deklarację jak i ewidencję VAT. W nowym JPK_V7M i JPK_V7K trzeba będzie podawać oznaczenia dla niektórych towarów/usług, procedur i dowodów.

Dowiedz się więcej

Już od 1 października 2020 r. nowy JPK_VAT (JPK_V7M/JPK_V7K) – ogólne informacje

09.09.2020
Wszyscy czynni podatnicy VAT już od 1 października będą obowiązkowo składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym zarówno deklarację jak i ewidencję VAT.

Dowiedz się więcej

Ważne zmiany dotyczące izolacji i kwarantanny – od 2 września 2020 r.

04.09.2020
Z dniem 2 września 2020 r. weszły w życie kolejne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. dotyczące m.in. kwarantanny z powodu COVID-19 i zmiany czasu trwania izolacji (Dz. U. poz. 1506 i poz. 1507).

Dowiedz się więcej

Ustalanie stawek VAT po zmianie przepisów - PKWiU (2015)

03.09.2020
Od dnia 1 lipca 2020 r. uległ zmianie sposób identyfikowania towarów i usług. Nastąpiło odejście od stosowania PKWiU (2008) na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU (2015) w zakresie usług.

Dowiedz się więcej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2020 r.

31.08.2020
Terminy związane ze sprawozdaniem finansowym 2019 przesunięto o trzy miesiące rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570).

Dowiedz się więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – powraca od 1 września 2020 r.

28.08.2020
Na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina MRPiPS poinformował, że od 1 września 2020 r. w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19 - rodzicom i opiekunom znowu będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dowiedz się więcej

Odroczenie spłaty raty kapitałowej leasingu nie powoduje utraty prawa do stosowania przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.

24.08.2020
Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających m.in. z umowy leasingu, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (art. 16 ust. 1 pkt 49a updop).

Dowiedz się więcej

Łączenie form opodatkowania podatkiem dochodowym

20.08.2020
Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko, wybrała z tego tytułu opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Obecnie zamierza przystąpić do spółki komandytowej jako jej wspólnik (komandytariusz) i dla dochodów z tego udziału wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym z jednoczesnym zachowaniem prawa do ryczałtu ewidencjonowanego z działalności indywidualnej.

Dowiedz się więcej

 z  67 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij