Facebook

Aktualności

Rodzaje szkoleń BHP pracownika przyjmowanego do pracy 19-10-2018

W myśl przepisów Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenia z zakresu bhp dzielą się na wstępne i okresowe.

Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy oraz nabycie przez niego umiejętności bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy. Szkolenia te przeprowadzane są w formie instruktażu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk dla wszystkich nowo przyjmowanych pracowników i obejmują:
...

Więcej

Obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej – praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 18-10-2018

Na stronie internetowej Ministerstwo Finansów przedstawiło praktyczne wyjaśnienia najczęściej poruszanych zagadnień dotyczących obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej. Wyjaśnienia dotyczą:

1) Terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowej – gdy dokumentację tę dla podatkowej grupy kapitałowej sporządza podmiot zagraniczny
...

Więcej

Bilans 2018 r. – informacje ogólne 17-10-2018

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest poprzedzone szeregiem kolejnych czynności zwanych potocznie przez służby finansowo-księgowe pracami bilansowymi. Właściwe zorganizowanie tych prac ma doprowadzić do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki w terminie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, czyli nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Na prace bilansowe składają się następujące czynności:
1.    przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli sprawdzenie i ustalenie stanu aktywów i pasywów jednostki,...

Więcej

Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych 16-10-2018

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości w podmiotach, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez firmę audytorską, istnieje obowiązek umożliwienia biegłemu rewidentowi lub jego przedstawicielowi uczestniczenia w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, co dotyczy głównie spisu z natury.
...

Więcej

Od 1 października obowiązują nowe druki dotyczące wpłat na PFRON 15-10-2018

Od 1 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) weszła w życie dalsza część przepisów ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym od października zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące wpłat na PFRON i ich obniżania.

Określone zostały nowe wzory druków:
•    Informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (INF-U),
...

Więcej

kup książkę

Kontakt

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać