Zeznanie CIT 8 za 2018 r. – już tylko w formie elektronicznej

29.03.2019
Podatnicy CIT mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego/straty poniesionej, w danym roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Dowiedz się więcej

E-sprawozdanie finansowe 2018 r. podpisane przyjaznym profilem zaufanym

28.03.2019
Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji zostało udostępnione nowe narzędzie umożliwiające podpisywanie profilem zaufanym dowolnego dokumentu elektronicznego, także e-sprawozdania finansowego (format. xml).

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostki

27.03.2019
W celu ustalenia obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego w danej jednostce należy uwzględnić przepisy rozdziału 7 ustawy o rachunkowości \"Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych\".

Dowiedz się więcej

Zaliczki na poczet wypłaty zysku spółki komandytowej w spółce z o.o.

26.03.2019
Zaliczki na poczet wypłat zysku spółki komandytowej w spółce z o.o. wśród księgowych, zarządów spółek i osób zainteresowanych od lat budzą wiele wątpliwości.

Dowiedz się więcej

Data sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej

25.03.2019
Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ma zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Dowiedz się więcej

Prawidłowy tryb wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę

22.03.2019
Zatrudniając pracownika należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest w ogóle nie możliwe. Taka ochrona może mieć charakter warunkowy, czyli zależeć przykładowo od zakładowej organizacji związkowej, do której należy pracownik lub bezwarunkowy, czyli może nie może być uchylona w żadnej sytuacji, poza wystąpieniem upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jeżeli pracownik nie jest objęty szczególnymi regulacjami przyznającymi ochronę przed wypowiedzeniem pracodawca powinien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu, pamiętając że jeżeli zamierza wypowiedzieć umowę bezterminową, to zgodnie z art. 38n K.p. obowiązkowo musi skonsultować zamiar wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową, o ile występuje w zakładzie pracy.

Dowiedz się więcej

Odsetki od odsetek kredytowych po zmianach w Kodeksie Cywilnym w 2019 r.

21.03.2019
W wyniku zmian w Kodeksie Cywilnym z dniem 15 lutego 2019 r. został uchylony przepis umożliwiający naliczanie odsetek od zaległych odsetek przy pożyczkach długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Kolejność prac bilansowych w spółce z o.o.

20.03.2019
Wykonanie prac bilansowych w odpowiedniej kolejności to podstawa prawidłowego sprawozdania. Poniżej prezentujemy najważniejsze etapy prac bilansowych.

Dowiedz się więcej

Czy wspólnicy spółki cywilnej są zobowiązani złożyć sprawozdanie spółki do KAS

19.03.2019
Przepis art. 45 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do administracji skarbowej w odniesieniu do podatników PIT. Przepis ten dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej

Ważne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych od marca 2019 r.

18.03.2019
Z początkiem marca na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym uległo zmianie wiele ważnych przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym:
•    zmiana umowy sp. z o.o. w organizacji
Od 1 marca 2019 r. zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Regulacja ta nie ma zastosowania do umowy spółki z o.o. zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy.
•    zmiana dotycząca dywidendy...

Dowiedz się więcej

Zmiany zasad polityki rachunkowości w 2019 r.

15.03.2019
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości powinny posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nie zasady (politykę) rachunkowości.
...

Dowiedz się więcej

Nadpłata PIT za 2018 r.

14.03.2019
Termin zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. uzależniony jest od formy złożenia zeznania podatkowego.

Nadpłata podatku wykazana w zeznaniu podatkowym za rok 2018 zostanie zwrócona ciągu:
•    45 dni od jego złożenia – w przypadku zeznania przesłanego przez Internet,
•    3 miesięcy – w przypadku zeznania przekazanego w wersji papierowej.

...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Działalność pozostała i finansowa w RZiS jednostki małej (zał. 5)

13.03.2019
Rachunek zysków i strat jest drugim po bilansie elementem sprawozdania finansowego. Dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego jednostki i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów w danej firmie. W RZiS wykazuje się oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz za okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
...

Dowiedz się więcej

Akta osobowe po zawarciu kolejnej umowy z pracownikiem w 2019 r.

12.03.2019
Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 94 pkt 9b K.p. oraz art. 7 ust. 2-3 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, akta osobowe pracownika przechowuje się:
•    dla zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r....

Dowiedz się więcej

Stanowisko organów podatkowych w sprawie dnia poniesienia kosztu w 2019 r.

11.03.2019
Zasady potrącalności kosztów pośrednich, czyli innych niż bezpośrednio związane z przychodami zostały określone w art. 15 ust. 4d-4e ustawy o PDOP oraz w art. 22 ust. 5c-5d ustawy o PDOF.

Z przepisów ustaw podatkowych wynika, że:
•    koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia; jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą,
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły