Hipotetyczny podatek należny - rozliczenie podatku PIT za 2022 rok

31.10.2022
Dochody osób fizycznych (PIT) osiągnięte w 2022 roku będą podlegały opodatkowaniu według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2022 roku. Natomiast w sytuacji, gdy podatek należny za 2022 rok (PIT-37 lub PIT-36), będzie wyższy od „hipotetycznego” podatku obliczonego przez KAS według "starych" zasad (ze stawkami 17% i 32% oraz ulgą dla klasy średniej) podatnik otrzyma zwrot powstałej różnicy.

Dowiedz się więcej

Zmiana w terminie zapłaty „CIT estoński” od zysku netto

28.10.2022
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński), podlega m.in. zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania tym podatkiem w części, w jakiej został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania estońskim CIT (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

Dowiedz się więcej

Elektroniczne kasy fiskalne oraz kasy z papierowym zapisem kopii w 2023 roku

26.10.2022
W 2023 roku do czasu wyeksploatowania lub wyczerpania pamięci fiskalnej (w przypadku kas z papierowym zapisem kopii) podatnicy do ewidencjonowania sprzedaży będą mogli nadal używać kas rejestrujących z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii.

Dowiedz się więcej

Obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS od 2023 roku

24.10.2022
Już od dnia 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (obowiązek ten określa art. 47b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Dowiedz się więcej

Kasy fiskalne obowiązkowe dla podatników świadczący usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług dopiero w 2023 roku

21.10.2022
Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia do końca grudnia 2023 roku niektórych podatników z obowiązku zastosowania do sprzedaży tzw. kas fiskalnych.

Dowiedz się więcej

Limity podatkowe w 2023 roku

19.10.2022
Na gruncie podatku PIT, CIT, VAT funkcjonują limity, które ustawodawca wyraził w euro. Konsekwencją zdefiniowania parametrów podatkowych w ten sposób jest konieczność corocznego przeliczania ich na złotówki po ustawowo określonym kursie tej waluty.

Dowiedz się więcej

Ujęcie składek ZUS w kosztach podatkowych w 2023 roku

17.10.2022
Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (która została przekazana do Senatu) wprowadza określone zmiany w zakresie podatku dochodowego CIT/PIT.

Dowiedz się więcej

Ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr wg KSR nr 15

07.10.2022
Celem KSR nr 15 jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami kosztów doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz postanowieniami innych KSR.

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie z działalności jednostki

05.10.2022
Sprawozdanie z działalności dla niektórych jednostek stanowi uzupełnienie sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej

Złożenie sprawozdania finansowego w KRS

03.10.2022
Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS) roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (gdy podlegało obowiązkowo badaniu), odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku/pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły