Sprzedaż firmowego samochodu osobowego w 2019 r.

30.04.2019
Od 1 stycznia 2019 r. (zgodnie art. 24 ust. 2a updof) dochodem lub stratą w ramach działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym - jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 4 updof).

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie nowego JPK_VAT prawdopodobnie dopiero od 1 stycznia 2020 r.

29.04.2019
Od stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT (niezależnie od tego czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy też rozlicza się kwartalnie) mają obowiązek wysyłania informacji o ewidencji VAT w formie JPK_VAT, bez wezwania organu podatkowego do dnia 25 miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Dowiedz się więcej

Zapłata zobowiązań spółki powyżej 15 000 zł przez jej udziałowca

26.04.2019
Ogólne przepisy dotyczące działalności gospodarczej zobowiązują przedsiębiorcę dokonywać lub przyjmować firmowe płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w warunkach wskazanych w odpowiednich przepisach, czyli w Prawie przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej

Różnica pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto spółki

25.04.2019
Ustęp 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zobowiązuję jednostkę do przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a jej wynikiem finansowym brutto.

Dowiedz się więcej

E-sprawozdania finansowe – zasady składania

24.04.2019
Od 1 października 2018 r. (na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości) roczne sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej i podpisane elektronicznie. Poza tym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych (w BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 45 ust. 1g ww. ustawy).

Dowiedz się więcej

Nowe zmiany w przepisach prawa pracy w 2019 r. w związku z wdrożeniem RODO

23.04.2019
Celem ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...) jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do RODO m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z unijnym rozporządzeniem lub które powielają rozwiązania RODO, oraz wyeliminowanie absurdów RODO, które pojawiły się bardzo licznie po wejściu w życie reformy ochrony danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Czy koszty używania prywatnego samochodu osobowego podatnika stanowiącego jego współwłasność mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w 2019 r.

19.04.2019
Zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem firmowego majątku oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki te oraz składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Dowiedz się więcej

Czy nieodliczony podatek VAT od leasingu samochodów osobowych w 2019 r. może być w całości koszem podatkowym

18.04.2019
Prawdopodobną intencją zmian w przepisach dotyczących leasingu samochodów osobowych, było zrównanie leasingu z innymi formami nabycia aut osobowych, typu zakup za gotówkę i objęcie ich limitem kosztów podatkowych w wysokości 150 000 zł.

Dowiedz się więcej

E-sprawozdania finansowe – zasady podpisywania

17.04.2019
Ustawa o rachunkowości nakazuje jednostkom podpisanie sprawozdania finansowego wraz z podaniem daty podpisu, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie podpisują wszystkich członkowie tego organu.

Dowiedz się więcej

Od 1 kwietnia 2019 r. nowe podmioty w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych

16.04.2019
Tak zwane wyspecjalizowane urzędy skarbowe, obsługują (rozliczają) podmioty o tzw. istotnym znaczeniu zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym.

Dowiedz się więcej

Przekazanie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego przez podatników CIT niewpisanych do KRS

15.04.2019
Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy CIT - z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego to sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania (w sytuacji, w której jednostka podlega obowiązkowemu badaniu), w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Spółki przekazują także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Dowiedz się więcej

Nowy wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

12.04.2019
Rada Ministrów w dniu 12 marca 2019 r. przyjęła, przedłożony przez Ministra Finansów, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje utworzenie jednej bazy, zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT (tzw. białej listy podatników). Wprowadzane przepisy mają ułatwić i przyśpieszyć zainteresowanym kontrahentom wyszukiwanie danych o podmiotach zawartych w tej bazie.

Dowiedz się więcej

Weryfikacja zeznań PIT 2018

11.04.2019
Zbliża się 30 kwietnia 2019 r., czyli ostateczny termin złożenia zeznania rocznego PIT 36, 37, 38, 39 za 2018 r. Żeby nie narażać się na późniejsze kłopoty, rozliczający się podatnik powinien zadać sobie podstawowe pytania przed przekazaniem swojego zeznania do Urzędu Skarbowego.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – podstawowe wymogi sporządzania

10.04.2019
Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - która zmieniła przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także przepisy ustaw o podatku dochodowym – od 1 października 2018 r. został wprowadzony obowiązek sporządzania sprawozdań wyłącznie formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

Kary pieniężne za błędy w JPK już od 1 lipca 2019 r.

09.04.2019
Plik JPK_VAT powinien rzetelnie odzwierciedlać dane ujęte w ewidencji VAT. Podatnik, który prześle nierzetelną informację, naraża się na karę grzywny. Ministerstwo Finansów proponuje, aby od 1 lipca 2019 r. za każdy błąd nakładać karę w wysokości 500 zł.

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły