BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

31.01.2017
Miło nam poinformować, że szkolenia i kursy realizowane przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Jest to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników.

Celem BUR jest:
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 10: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 15 LIPCA 2017?

30.01.2017
W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego firmy powinny dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, złożyć sprawozdanie w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w niektórych przypadkach złożyć to sprawozdanie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 12 ust. 4, art. 69 ust. 1 oraz art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości:

Art. 12
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 9: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 10 LIPCA 2017?

27.01.2017
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają roczne sprawozdanie finansowe wraz z innymi dokumentami do Urzędu Skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Art. 27
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 8: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 30 CZERWCA 2017?

26.01.2017
Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca 2017 r. firma powinna zatwierdzić sprawozdanie finansowe.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości:

Art. 53
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 7: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 15 CZERWCA 2017?

25.01.2017
Roczne sprawozdania finansowe spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej powinny zostać udostępnione najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Do tego terminu powinno także zostać zakończone badanie sprawozdania finansowego tych jednostek.

Dlaczego?
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 6: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 2 MAJA 2017?

24.01.2017

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składają roczne sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego w terminie złożenia zeznania, czyli do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Termin przedłuża się do 2 maja 2017r ponieważ 30 kwietnia 2017r przypada w niedzielę, zaś 1 maja to dzień świąteczny.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 45 ust. 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 45
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 5: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 MARCA 2017?

23.01.2017
Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego firma powinna wstępnie zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić na ten dzień zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 12 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Art. 12
2. Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c:
    1) na dzień kończący rok obrotowy.

Art. 18
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 4: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 26 MARCA 2017?

20.01.2017
Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2016r i nie później niż do 26 marca 2017 r. firma jest zobowiązana porównać wyniki inwentaryzacji ze stanem w księgach rachunkowych i rozliczyć ewentualne różnice. Należy także wykonać zestawienie obrotów i sald księgi głównej.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 24 ust. 5 oraz art. 27 ustawy o rachunkowości:

Art. 24
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 3: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NA DZIEŃ INWENTARYZACJI?

19.01.2017
Firma powinna wykonać zestawienie obrotów i sald inwentaryzowanej grupy.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Art. 18
2. Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

Przypominam!
Inwentaryzacja to jedyny sposób na sprawdzenie i uzgodnienie prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych. Prawidłowe zapisy w księgach, to prawidłowe sprawozdanie finansowe i prawidłowe rozliczenia podatkowe....

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 2: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ NA DZIEŃ BILANSOWY?

18.01.2017
Główną czynnością jaką firma powinna przeprowadzić na dzień bilansowy jest inwentaryzacja.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 26 ustawy o rachunkowości:

Art. 26
...

Dowiedz się więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016. KROK 1: CO FIRMA POWINNA ZROBIĆ W CZWARTYM KWARTALE 2016?

17.01.2017
Jeżeli firma jest zobowiązana do poddania badania sprawozdania finansowego za rok 2016 lub chce to sprawozdanie poddać badaniu dobrowolnemu to już powinna dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.

Dlaczego?
Ma na to wpływ art. 64 i 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości:

Art. 64
...

Dowiedz się więcej

Pamiętaj o terminowym złożeniu deklaracji

16.01.2017
Zbliżają się terminy składania właściwych deklaracji do Urzędu Skarbowego
...

Dowiedz się więcej

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

16.01.2017
10 RZECZY, O KTÓRYCH NIE MOŻE ZAPOMNIEĆ KSIĘGOWY SPORZĄDZAJĄC SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Od pierwszych dni Nowego Roku księgowi w małych i dużych firmach prowadzących księgi rachunkowe mają masę pracy. Warto wiedzieć, co już musieliśmy zrobić, a co nas czeka w najbliższej i dalszej przyszłości, na jakie terminy należy zwrócić szczególną uwagę i na podstawie jakich przepisów.

...

Dowiedz się więcej

Co warto wiedzieć o JPK?

12.01.2017
Od pół roku, przedsiębiorców obowiązują nowe zasady kontroli podatkowej, które zobowiązują ich do przekazywania fiskusowi szczegółowych danych podatkowych.
...

Dowiedz się więcej

Wzrost ryzyka w przypadku wkręcenia w karuzelę VAT

10.01.2017
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy tzw. pakietu uszczelniającego lukę w dochodach budżetowych z tytułu VAT.
...

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij