Nowe deklaracje VAT - od 1 listopada 2019 r.

31.10.2019
Od 1 listopada 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz nowe wzory objaśnień do ww. deklaracji.

Dowiedz się więcej

Podróże służbowe pracowników – Prawo do odliczania podatku VAT przez pracodawcę

30.10.2019
W ustawie o VAT nie zawarto szczególnych przepisów, które odnosiłyby się do odliczania podatku VAT, od kosztów ponoszonych w trakcie podróży służbowych pracowników firmy. Pracodawca generalnie może odliczyć VAT od takich wydatków, oczywiście w sytuacji gdy podróż służbowa pracownika (krajowa lub zagraniczna) jest związana z czynnościami opodatkowanymi, a wydatki te nie zostały wymienione w art. 88 ustawy o VAT.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 listopada 2019 r.

29.10.2019
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono ważne zmiany w podatku VAT, w tym również duże zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, czyli MPP.

Dowiedz się więcej

Schematy podatkowe MDR – obowiązek przekazywania informacji - przez Wspomagającego

28.10.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - "Informacje o schematach podatkowych" (art. 86a-86o).

Dowiedz się więcej

Pierwsze umowy o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r.

25.10.2019
Już w 2019 r. pierwsza grupa pracodawców, u których na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zatrudnienia wyniósł co najmniej 250 osób musi wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe. Wiąże się to z koniecznością zawarcia umów o zarządzanie z odpowiednią instytucją.

Dowiedz się więcej

Split payment i odpowiedzialność solidarna nabywcy od 1 listopada 2019 r.

24.10.2019
Od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte wszystkie faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT. W takich przypadkach sprzedawca/usługodawca jest również zobowiązany do oznaczenia takiej faktury opisem "mechanizm podzielonej płatności".

Dowiedz się więcej

Podróże służbowe pracowników – wydatki w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy

23.10.2019
Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, zasadniczo należą do wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, dlatego mogą być w większości przypadków zaliczane przez pracodawcę do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Dowiedz się więcej

Przekształcenie spółek od 1 marca 2020 r. – zmiany w przepisach KSH

22.10.2019
Z dniem 1 marca 2020 r. zaczną obowiązywać istotne zmiany przepisów K.s.h. regulujące m.in. procedurę przekształcania spółek. Poza tym zostanie zniesiony obowiązek badania przez biegłego rewidenta planu przekształcenia. Wymóg ten będzie odnosił się jedynie do przekształcenia w spółkę akcyjną. Powstanie nowa spółka kapitałowa, tzw. prosta spółka akcyjna, która będzie również mogła być wybierana jako docelowa spółka przekształcona.

Dowiedz się więcej

Schematy podatkowe MDR – obowiązek przekazywania informacji - przez Korzystającego

21.10.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - "Informacje o schematach podatkowych" (art. 86a-86o).

Dowiedz się więcej

Niższy PIT i wyższe koszty pracownicze w okresie październik-grudzień 2019 r.

18.10.2019
Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniżają stawkę podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej z 18% do 17%, z jednoczesnym utrzymaniem stawki podatku z drugiego progu podatkowego w wysokości 32%. Nowa obniżona stawka podatku od osób fizycznych czyli PIT, obejmie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dowiedz się więcej

Biała lista podatników VAT – zgłoszenie rachunków bankowych

17.10.2019
Biała lista zawiera konta bankowe przedsiębiorców - podatników podatku VAT. Sposób zgłoszenia takiego konta do administracji skarbowej zależy od statusu ewidencyjnego takiego przedsiębiorcy, formularze zgłoszeniowe konta to: CEIDG-1, NIP-2, NIP-7, NIP-8.

Dowiedz się więcej

Podróże służbowe pracowników – podatek PIT i ZUS

16.10.2019
Na podstawie ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dowiedz się więcej

Nowe limity w podatku dochodowym w 2020 r. - według kursu euro z 01.10.2019 r.

15.10.2019
Wysokość limitów wynikających z ustaw o podatku dochodowym, które ustawodawca określił w euro, co roku ulegają zmianie ze względu na zmianę kursu waluty. Takie limity przeliczamy na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dowiedz się więcej

Schematy podatkowe MDR – obowiązek przekazywania informacji - przez Promotora

14.10.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - "Informacje o schematach podatkowych" (art. 86a-86o).

Dowiedz się więcej

Odliczenie VAT a dodatkowe dowody potwierdzające wykonanie przez podatnika usług niematerialnych - wyrok WSA 2019

11.10.2019
Podstawowym dokumentem potwierdzającym nabycie usługi niematerialnej jest faktura. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia usług czy dokonania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi.

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły