Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z maja 2019 r. w sprawie momentu odbioru usługi budowlanej

28.06.2019
Według TSUE w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych - są one uważane za wykonane w dacie materialnego zakończenia robót. Jednak dla zakwalifikowania transakcji jako \"transakcji podlegającej opodatkowaniu\" - rzeczywistość gospodarcza i handlowa stanowi podstawowe kryterium dla stosowania wspólnego systemu VAT a właściwe postanowienia umowne stanowią czynnik, który należy wziąć pod uwagę.

Dowiedz się więcej

Doręczenie postanowienia o przedłużeniu zwrotu podatku VAT

27.06.2019
Organ podatkowy ma prawo zbadać zasadność zwrotu VAT przed przekazaniem pieniędzy na konto podatnika oraz w razie potrzeby przedłużyć termin dokonania zwrotu do czasu zakończenia odpowiedniej weryfikacji. Postanowienie o przedłużeniu terminu powinno być doręczone podatnikowi przed jego upływem, jednak spełnienie tego wymogu nie jest konieczne, jeżeli podatnik „w złej wierze” utrudnia przekazanie tego pisma.

Dowiedz się więcej

E-sprawozdania finansowe – bezpłatne złożenie w KRS

26.06.2019
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe można bezpłatnie złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ - złożenie w tym miejscu dokumentów, w tym sprawozdania finansowego zwalnia jednostki z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w podatku CIT

25.06.2019
Według indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 10 maja 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.100.2019.2.BK, w sytuacji gdy wierzyciel posiada kilka wierzytelności od jednego dłużnika, a tylko w stosunku do jednej z nich uzyskał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na brak majątku dłużnika, to do kosztów uzyskania przychodów może on zaliczyć jedynie tę jedną wierzytelność.

Dowiedz się więcej

Podział zysku w spółkach osobowych i osobach fizycznych (cz. 2) – osoba fizyczna i spółka cywilna

24.06.2019
W przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz w spółkach osobowych i cywilnych dokonuje się podziału lub pokrycia wyniku finansowego brutto (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, która jest podatnikiem podatku dochodowego CIT).

Dowiedz się więcej

Obowiązkowa cyfryzacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

21.06.2019
W dniu 11 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, którego podstawowym celem jest wprowadzenie obligatoryjnej cyfryzacji (dematerializacji) akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne

19.06.2019
Spółka cywilna osób prawnych jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a przez to również do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i to bez względu na wysokość osiąganych przez nią przychodów.

Dowiedz się więcej

Różnice kursowe w interpretacjach indywidualnych KIS

18.06.2019
Krajowe prawo nakłada na podatników obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w polskich złotych. Przy transakcjach oraz zdarzeniach gospodarczych w walutach obcych konieczna jest wycena aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów po kursach odpowiednio uregulowanych przepisami. W wyniku zapłaty za zobowiązania lub należności bądź wyceny bilansowej powstają więc tzw. różnice kursowe.

Dowiedz się więcej

Podział zysku w spółkach osobowych i osobach fizycznych (cz. 1) – zasady ogólne

17.06.2019
W przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz w spółkach osobowych i cywilnych dokonuje się podziału lub pokrycia wyniku finansowego brutto (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, która jest podatnikiem podatku dochodowego CIT).

Dowiedz się więcej

Stawka CIT 9% w 2019 r. – limitem jest obrót czy marża uzyskana ze sprzedaży

14.06.2019
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.34.2019.1.HK, rozstrzyga wątpliwości czy przychodem branym do limitu małego podatnika 1.200.000 euro jest: sprzedaż - obrót, czy marża uzyskana z tej sprzedaży, stanowiąca zysk do opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Nowe ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych od 2020 r.

13.06.2019
Zmiany przepisów z dnia 12 kwietnia 2019 r., sprawiły, że podatnicy podatku dochodowego od stycznia 2020 r. nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca ww. transakcji na rzecz czynnego podatnika VAT zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa KAS.

Dowiedz się więcej

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – osoby fizycznej

12.06.2019
Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe a przez to zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, przygotowują je jak inne jednostki w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej (XML). Następnie przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) najpóźniej do 30 kwietnia.

Dowiedz się więcej

Od maja 2019 r. możemy stosować kasy fiskalne online

11.06.2019
Kasy online to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Dane z kas online pozwolą na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, co ma sprzyjać uczciwej konkurencji.

Dowiedz się więcej

RODO Rejestr czynności przetwarzania w małej firmie – składowe rejestru

10.06.2019
Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania nie dotyczy przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób. Wyłączenie to byłoby bardzo dogodnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które nie mają takiego stanu zatrudnienia, jednakże RODO przewiduje wyjątki, których wystąpienie aktualizuje obowiązek prowadzenia rejestrów przetwarzania. Jednym z nich jest przetwarzanie danych wrażliwych oraz przetwarzanie danych niemające charakteru sporadyczności.

Dowiedz się więcej

Zmiany w VAT planowane do końca 2019 r.

07.06.2019
Z dniem 1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły