Przesunięcie terminów sprawozdawczych

31.03.2021
Celem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. z 29 marca 2021 r. pod poz. 572) jest zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków ewidencyjnych oraz sprawozdawczych jednostek, wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, a także z art. 45 ust. 5 updof.

Dowiedz się więcej

Złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG - Sprawozdanie finansowe 2020

29.03.2021
Obowiązkiem publikacji w MSiG są objęte roczne sprawozdania finansowe jednostek, do których nie ma zastosowania art. 69 ustawy o rachunkowości (jednostek, które nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS), ale równocześnie zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku - CIT estoński

26.03.2021
Podstawę opodatkowania ryczałtem (CIT-em estońskim) określa art. 28n updop. Przewiduje on cztery podstawy opodatkowania, wyodrębnione w oparciu o rodzaj (kategorię) dochodu podatkowego ustalonego w sposób określony w art. 28m updop.

Dowiedz się więcej

Ulgi w podatkach lokalnych dla przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii

24.03.2021
Już od grudnia 2020 r. gminy mogą stosować dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19 określone ulgi w podatkach lokalnych.

Dowiedz się więcej

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w KRS - Sprawozdanie finansowe 2020

22.03.2021
Zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym (KRS) powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania.

Dowiedz się więcej

Przedmiot opodatkowania CIT-em estońskim

19.03.2021
Przedmiot opodatkowania CIT-em estońskim – dochód z zysku netto, dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością, dochód z ukrytych zysków, dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku.

Dowiedz się więcej

Obostrzenia w województwach o najwyższej zachorowalności do 28 marca br.

17.03.2021
W regionach, gdzie wskaźniki zachorowań są najwyższe podjęto decyzję o zaostrzeniu obostrzeń związanych z koronawirusem.

Dowiedz się więcej

Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Urzędu skarbowego - Sprawozdanie finansowe 2020

15.03.2021
Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy tylko podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Dowiedz się więcej

Przedmiot opodatkowania CIT-em estońskim – dochód z podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat

12.03.2021
Opodatkowaniu ryczałtem podlega sześć kategorii dochodów wymienionych w art. 28m ust. 1 updop.

Dowiedz się więcej

Rozliczenie straty podatkowej CIT za 2020 rok

10.03.2021
Jeżeli podatkowe koszty uzyskania przychodów przekraczają u podatnika CIT sumę podatkowych przychodów, różnica jest stratą podatkową z danego źródła przychodów.

Dowiedz się więcej

Udostępnienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego - Sprawozdanie finansowe 2020

08.03.2021
Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków, część jednostek sporządzających roczne sprawozdanie finansowe powinna je udostępnić w swojej siedzibie osobom z organów założycielskich w celu zapoznania się z jego treścią.

Dowiedz się więcej

CIT estoński 2021 przed rozpoczęciem stosowania – Rozliczenia straty i inne rozliczenia podatkowe

05.03.2021
Zasadniczo podatnik, który w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem osiągnął stratę ze źródła przychodów i nabył prawo do jej odliczenia na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, traci prawo do tego odliczenia, począwszy od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem (CIT estoński).

Dowiedz się więcej

Opłata produktowa za opakowania do 15 marca 2021 r.

04.03.2021
Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach mają obowiązek rozliczyć za te opakowania tzw. opłatę produktową.

Dowiedz się więcej

Bilans i RZIS jednostki małej - Sprawozdanie finansowe 2020

01.03.2021
Sprawozdanie finansowe jednostki małej składa się z bilansu, rachunku zysków i strat (RZIS) oraz informacji dodatkowej.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły