Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie podmioty muszą wdrożyć ustawę o PPK

28.12.2020
Od 2021 roku pozostałe podmioty (nieobjęte we wcześniejszych terminach przepisami ustawy o PPK) oraz podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych muszą wdrożyć ustawę z dnia 4 października 2018 r.o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Dowiedz się więcej

Zamknięcie ksiąg spółek komandytowych i jawnych w 2021 r. w świetle nowych przepisów CIT

21.12.2020
Spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. lub z dniem 1 maja 2021 r. (mogą przesunąć termin o 4 miesiące).

Dowiedz się więcej

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z branży najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa w wysokości 2.000 zł

18.12.2020
Regulacje zawarte w przepisach tzw. tarczy 6.0, która weszła w życie z dniem 16 grudnia 2020 r. mają wesprzeć przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa.

Dowiedz się więcej

Kolejne branże w 2021 r. muszą stosować kasy fiskalne on-line.

17.12.2020
Kasy fiskalne online to nowy rodzaj kas fiskalnych. Urządzenia te wysyłają dane o sprzedaży do CRK, czyli serwerów Ministerstwa Finansów. Dane z kas online czyli paragony, raporty dobowe itp. wysyłane są w regularnych odstępach czasu.

Dowiedz się więcej

Spółka komandytowa i spółka jawna podatnikiem CIT w 2021 r.

15.12.2020
Do końca 2020 r. zarówno spółka komandytowa oraz spółka jawna nie są podatnikami podatku dochodowego CIT, ponieważ podatnikami są tylko ich wspólnicy.

Dowiedz się więcej

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek za listopad 2020 r.

11.12.2020
W dniu 8.12.2020r. ZUS na swojej stronie www.zus.pl zamieścił informację o tym, że płatnicy, którym 15 grudnia 2020 r. upływa termin na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP należnych za listopad 2020 r., oraz którzy czekają na wejście w życie przepisów tarczy 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek za listopad 2020 r.

Dowiedz się więcej

Faktury wystawione na rzecz osób prywatnych w nowym JPK_VAT

09.12.2020
Na podstawie art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (na rzecz osób prywatnych) są ujmowane w ewidencji VAT w okresie, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za ten okres.

Dowiedz się więcej

Weryfikacja zamiast spisu z natury w okresie pandemii – Covid 19

07.12.2020
Wiele jednostek zadaje sobie pytanie - czy pandemia Covid-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury?

Dowiedz się więcej

Zmiana stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r.

02.12.2020
Przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który obowiązuje obecnie, przewiduje 6 stawek ryczałtu w wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Natomiast z brzmienia tego przepisu określonego w ustawie nowelizującej wynika, że ma być 8 stawek ryczałtu w wysokości: 17%, 15%, 10%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie terminów dla niektórych płatników pdof w związku z COVID-19.

01.12.2020
Z dniem 19 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Dowiedz się więcej

Nowe zasady w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

30.11.2020
Już od dnia 28 listopada 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091).

Dowiedz się więcej

Podstawowe zasady ryczałtu od przychodów spółek kapitałowych w 2021 r.

20.11.2020
Nowe zasady opodatkowania ryczałtem zmieniają zarówno sposób ustalania podstawy opodatkowania jak i termin powstania obowiązku podatkowego oraz zapłaty podatku.

Dowiedz się więcej

Specjalny fundusz inwestycyjny spółek kapitałowych w 2021 r.

18.11.2020
Spółki kapitałowe spełniające odpowiednie wymogi, według nowych przepisów będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne.

Dowiedz się więcej

Dla kogo nowe rozwiązania w zakresie podatku CIT w 2021 r.

16.11.2020
Z nowych proponowanych przez rząd rozwiązań dotyczących ryczałtu lub specjalnego funduszu inwestycyjnego będzie mogła skorzystać spółka z o.o. albo spółka akcyjna, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Musi jednak przy tym spełniać szereg wymogów.

Dowiedz się więcej

Nowa 15% stawka ryczałtu w 2021 r.

13.11.2020
Ustawa z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca m.in. ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadza opodatkowanie ryczałtem nową 15% stawką.

Dowiedz się więcej

 z  11 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij