Przerwa na papierosa a przepisy Kodeksu pracy

27.02.2023
Pracodawca ma wpływ na czas pracy zatrudnionych pracowników i może regulować częstotliwość opuszczania przez nich stanowiska pracy.

Dowiedz się więcej

Krajowy System e-Faktur jako powszechny system rozliczania

24.02.2023
Od dnia 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez system KSeF, natomiast e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych oraz występujących obecnie w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Dowiedz się więcej

Wydłużenie terminu złożenia zeznania CIT 2022 do 30 czerwca 2023 roku

23.02.2023
Według projektu rozporządzenia Ministra Finansów do dnia 30 czerwca 2023 r. zostanie wydłużony termin na złożenie zeznania CIT oraz wpłatę podatku za 2022 rok.

Dowiedz się więcej

Zmienione przepisy Kodeksu pracy dające możliwość kontroli trzeźwości pracowników

20.02.2023
Z dniem 21 lutego 2023 roku zgodnie z zmienionymi przepisami Kodeksu pracy istnieje możliwość kontroli trzeźwości pracowników.

Dowiedz się więcej

Nowe przepisy Kodeksu pracy regulujące tzw. pracę zdalną

17.02.2023
Nowe przepisy Kodeksu pracy regulujące tzw. pracę zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

Dowiedz się więcej

Rozliczenie PIT 2022 od 15 lutego do 2 maja w usłudze Twój e-PIT

15.02.2023
Od 15 lutego do 2 maja 2023 r. podatnicy powinni złożyć zeznania podatkowe za 2022 r. W coraz bardziej popularnej usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania przygotowane przez administrację skarbową.

Dowiedz się więcej

Podstawowe terminy sprawozdawcze w lutym 2023

14.02.2023
28 lutego 2023 r. upływa wiele ważnych dla przedsiębiorcy terminów sprawozdawczych z zakresu spraw księgowo–kadrowych.

Dowiedz się więcej

Założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności w sprawozdaniu 2022

10.02.2023
Obowiązkiem jednostki (kierownika danej jednostki) jest deklaracja czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Dowiedz się więcej

Ustawa o rachunkowości 2023 – tekst jednolity

08.02.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 stycznia 2023 r. opublikowano pod poz. 120 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego

06.02.2023
Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe rekomendacje, których celem jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 r. w szczególnych warunkach związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego.

Dowiedz się więcej

Poradniki PIT – zeznania podatkowe 2022

03.02.2023
Od 15 lutego do 2 maja 2023 r. podatnicy będą składać zeznania podatkowe za 2022 r. Ministerstwo Finansów przygotowało poradniki, które mają pomagać prawidłowo rozliczyć PIT emerytom i rencistom oraz młodym osobom do 26-go roku życia.

Dowiedz się więcej

Pakiet "SLIM VAT 3" od 1 kwietnia 2023 roku

01.02.2023
Pakiet SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd, to pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij