Nowe zasady postępowania w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy

31.07.2020
Od 1 lipca 2020 r. zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności (do 30 czerwca 2020 r. do urzędu skarbowego właściwego dla dostawcy towaru/usługi).

Dowiedz się więcej

Zaliczki na PIT przez płatników a "negatywne konsekwencje ekonomiczne"

30.07.2020
Zaliczki na podatek dochodowy PIT, pobrane przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. (od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, świadczeń z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw autorskich i praw pokrewnych) podlegały wpłacie w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. - jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dowiedz się więcej

PUE ZUS - Nowy wniosek o świadczenie postojowe

27.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej www.zus.pl poinformował o udostępnieniu (na PUE ZUS) nowego wniosku o świadczenie postojowe (RSP-CZ) dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku.

Dowiedz się więcej

Uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń podatku VAT w 2021 r - SLIM VAT

24.07.2020
SLIM VAT to pakiet uproszczeń, który jest odpowiedzią na zgłaszane do Ministerstwa Finansów oczekiwania przedsiębiorców w zakresie podatku VAT. Jest to również efekt prowadzonego przez Ministerstwo audytu przepisów, mającego na celu ich dostosowanie do warunków działania małego i średniego biznesu w Polsce.

Dowiedz się więcej

Stosowanie kas on-line odroczone do 2021 r.

20.07.2020
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy wyłącznie przy zastosowaniu kas on-line. Jednak w związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 MF wydał rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Dowiedz się więcej

Termin zgłoszenia do CRBR – przedłużony do 17 lipca 2020 r.

16.07.2020
Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 16 lipca 2020 r. zamieszczonym na stronie swojej internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że 16 lipca 2020 r. usunięto problemy techniczne w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli tzw. CRBR.

Dowiedz się więcej

Praca zdalna według przepisów Tarczy 4.0 – podatki PIT, CIT, VAT

13.07.2020
Tarcza 4.0 zakłada, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

Dowiedz się więcej

Praca zdalna według przepisów Tarczy 4.0 – zagadnienia ogólne

10.07.2020
Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej.

Dowiedz się więcej

Tarcza 4.0 – najważniejsze zmiany

09.07.2020
W Dz. U. z 23.06.2020 r. (poz. 1086), opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. zwaną tarczą 4.0 - o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dowiedz się więcej

Sporządzone sprawozdanie finansowe a skutki epidemii koronawirusa

06.07.2020
Epidemię koronawirusa należy zaliczyć do zdarzeń po dniu bilansowym, których zasady ujmowania regulują przepisy art. 54 ustawy o rachunkowości.

Dowiedz się więcej

Powracamy do szkoleń stacjonarnych

02.07.2020
Z przyjemnością informujemy, że od 29 czerwca została wprowadzona możliwość kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Tym samym mamy możliwość organizowania dla Państwa szkoleń w formie stacjonarnej.

Dowiedz się więcej

Badanie kontynuacji działalności firm w warunkach pandemii koronawirusa

01.07.2020
Zakres odpowiedzialności za ocenę zdolności do kontynuacji działalności jednostki, Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta przedstawia się w następujący sposób:

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły