Kluczowe Wskaźniki Efektywności - KPI, czyli jak skutecznie mierzyć efektywność?

18.03.2016
„Czego nie można mierzyć, tym nie można zarządzać”
R. S. Kaplan i D. P. Norton

„To, co jest mierzone, jest wykonywane…
I to, co jest mierzone, staje się ważne!”


KPI (ang. Key Performance Indicators) – Kluczowe Wskaźniki Efektywności to wskaźniki wydajności danej organizacji stosowane w procesie pomiaru realizacji jej celów.
...

Dowiedz się więcej

Program 500+ a przepisy o ochronie danych osobowych

17.03.2016
1 kwietnia 2016 – START Programu „Rodzina 500 plus” a ochrona danych osobowych
...

Dowiedz się więcej

Planowanie finansowe

14.03.2016
Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych - tuż obok sprawozdawczości oraz rachunkowości - stanowi podstawę prowadzenia efektywnej, skutecznej i rzetelnej, ale również oszczędnościowej gospodarki finansowej w sektorze publicznym. Odnosi się to zarazem do wymiaru makro (budżetu państwa) jak i mikro (finanse państwowych jednostek budżetowych).
...

Dowiedz się więcej

System Controllingu

08.03.2016
Pojęcie controllingu w ostatnich latach w Polsce staje się coraz szerzej znane. Wbrew potocznemu rozumieniu nie oznacza kontroli, a sterowanie (od angielskiego „control”). Czy zatem w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem można wykorzystywać go do wspierania procesów zarządczych? Oczywiście. Tym bardziej, jeśli sprzężymy do tego system finansowo-księgowy.

Czym powinien być controlling?
Jedną z najpełniejszych definicji podaje Hilmar J. Vollmuth, określając controlling jako „podfunkcyjny instrument zarządzania, który powinien wspierać dyrekcję przedsiębiorstwa i pracowników zarządu przy podejmowaniu decyzji”....

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij