Wybór CIT-u estońskiego do 1 lutego 2021 r.

29.01.2021
Podatnik, który spełnia określone warunki i podejmie decyzję o opodatkowaniu dochodów ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT estoński), jest obowiązany złożyć do dnia 1 lutego 2021 r. zawiadomienie o dokonanym wyborze – druk ZAW-RD (dotyczy podatników, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym).

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie społeczne ZUS przedsiębiorców w 2021 r.

27.01.2021
W 2021 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowych wynosi 5.259 zł, natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł.

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe 2020 – Zestawienie obrotów i sald

25.01.2021
Zestawienie obrotów i sald ksiąg kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych to elementy ksiąg rachunkowych jednostki. Natomiast tylko prawidłowo sporządzone księgi rachunkowe są rzetelną podstawą sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze limity podatkowe w 2021 r.

22.01.2021
W 2021 r. obowiązują nas nowe limity w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, w podatku dochodowym PIT oraz w podatku VAT.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze limity bilansowe w 2021 r.

20.01.2021
Nowy rok tradycyjnie wprowadza konieczność ustalenia nowego limitu przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe 2020 – Cechy prawidłowych ksiąg

18.01.2021
Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Tylko na podstawie prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej (ksiąg rachunkowych), jednostki mogą sporządzić prawidłowe i rzetelne sprawozdanie finansowe.

Dowiedz się więcej

Zmiany w podatku akcyzowym w 2021 r.

15.01.2021
Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek VAT jest podatkiem pośrednim ale nie ma charakteru powszechnego, ponieważ dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Do odprowadzania podatku akcyzowego są zobowiązani producenci i importerzy wyrobów akcyzowych natomiast jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą.

Dowiedz się więcej

Strata podatkowa za 2020 rok w rozliczeniu podatkowym za 2019.

13.01.2021
Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. są poszkodowani przez pandemię COVID-19 i zakończyli ten rok stratą podatkową a także spełniają inne ustawowe kryteria, mogą stratę za ten rok podatkowy (czyli 2020) skompensować z dochodem za rok podatkowy 2019 r.

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe 2020 – Inwentaryzacja roczna

12.01.2021
Zagadnienie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki zasadniczo zostało uregulowane w rozdziale 3 ustawy o rachunkowości "Inwentaryzacja" (art. 26-27), ustawa nie daje jednak wskazówek formalnych i technicznych związanych z przeprowadzeniem takich prac.

Dowiedz się więcej

Zmiany w amortyzacji środków trwałych od 1 stycznia2021 r.

08.01.2021
Wprowadzone od początku 2021 roku zmiany w zakresie amortyzacji dotyczą: zmiany definicji "używanych środków trwałych", wydłużenia okresu dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ograniczeń w optymalizacji amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w działalności zwolnionej z CIT/PIT.

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe 2020 – Badanie ksiąg rachunkowych

07.01.2021
Dokonując wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego za rok 2020 należy mieć między innymi na uwadze, że umowa powinna być podpisana w takim okresie, żeby biegły rewident miał możliwość wzięcia udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły