Usługa Twój e-PIT w 2020 roku

28.02.2020
Akcja składania rocznych PIT-ów za 2019 r., rozpoczęła się już 15 lutego i będzie trwała do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Usługa Twój e-PIT jest dostępna wyłącznie na stronie podatki.gov.pl, natomiast w 2020 r. pojawiły się w niej nowe opcje i nowe ułatwienia dla korzystających z niej podatników. Już od końca lutego br. będzie czekać na podatników ewentualna informacja o stanie zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy a osoby, które będą płacić online w usłudze e-PIT, mają automatyczną podpowiedź ich mikrorachunku.

Dowiedz się więcej

Podatek dochodowy od umów zleceń w 2020 roku

27.02.2020
Umowa zlecenia to popularna forma zatrudnienia w jednostkach, ze względu na jej dużo bardziej elastyczną formę w porównaniu do umowy o pracę. Umowy zlecenia są opodatkowane na zasadach ogólnych lub w sposób zryczałtowany. Trochę odmienne zasady opodatkowania obowiązują zleceniobiorców, którzy nie ukończyły 26 roku życia, natomiast poszczególne sposoby wyliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek zależą od spełnienia określonych warunków. Ponieważ umowy zlecenia występują prawie w każdej jednostce, ich sposób opodatkowania powinien być znany każdemu przedsiębiorcy.

Dowiedz się więcej

Rachunkowość 2020 od A do Z – otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych firmy

26.02.2020
Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych jest czynnością występującą w jednostkach co najmniej raz w roku bilansowym, podlega ściśle określonym procedurom oraz odbywa się w dokładnie wyznaczonych terminach. Popełniane przez księgowych błędy, wynikają głównie z mylnej interpretacji, czy też niedoczytania odpowiedniego przepisu prawnego. Dlatego warto znać podstawowe zapisy ustawy o rachunkowości w tym zakresie, oraz edukować służby finansowo-księgowe jednostki, które są obowiązane prowadzić księgi rachunkowe rzetelnie, jasno i bezbłędnie - czyli w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Dowiedz się więcej

Zmiany w podatku VAT 2020 r. – Wiążąca decyzja w sprawie WIS

25.02.2020
Już od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Podatnik otrzymuje od KIS decyzję, która rozstrzyga jaką stawkę VAT należy zastosować na dany towar/usługę.

Dowiedz się więcej

Proponowane zmiany w „Białej liście podatników” i sankcjach podatkowych 2020 r.

24.02.2020
W dniu 4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt kolejnej nowelizacji, w tym m.in. ustaw o podatku dochodowym. Nowe rozwiązania mają złagodzić sankcje w podatku PIT i CIT związane ze sposobem płatności za transakcje pomiędzy przedsiębiorcami.

Dowiedz się więcej

Zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców – jako NKUP w 2020 r.

21.02.2020
Zgodnie z zasadą ogólną podatku PIT i CIT, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów wyłączone na podstawie odpowiednio art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF.

Dowiedz się więcej

Umowy zlecenia 2020 r. – składki ZUS

20.02.2020
Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Dowiedz się więcej

Podstawy prowadzenia rachunkowości – elementy ksiąg rachunkowych - Rachunkowość 2020 od A do Z

19.02.2020
Księgi rachunkowe według prawa bilansowego (przepisów ustawy o rachunkowości) obejmują zbiory zapisów księgowych oraz zbiory obrotów i sald.

Dowiedz się więcej

Nowa matryca stawek VAT - zmiany VAT 2020r.

18.02.2020
Od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

Dowiedz się więcej

Mały ZUS plus - od lutego 2020 r.

17.02.2020
Od dnia 1 lutego 2020 r. z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzależnionej od dochodu z pozarolniczej działalności - mały ZUS plus, może skorzystać przedsiębiorca, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł.

Dowiedz się więcej

Kompensata należności i zobowiązań w świetle zmian przepisów 2020 r. – koszty uzyskania przychodów

14.02.2020
Podmioty prowadząc działalność gospodarczą niekiedy dokonują kompensat należności z zobowiązaniami, wobec tego samego kontrahenta.

Dowiedz się więcej

Umowy zlecenia 2020 r. – przepisy ogólne

13.02.2020
Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Dowiedz się więcej

Rachunkowość 2020 r. od A do Z – odpowiedzialność za księgi rachunkowe

12.02.2020
Za księgi rachunkowe zasadniczo odpowiada kierownik jednostki. Za kierownika jednostki uważa się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu (z wyłączeniem pełnomocników jednostki).

Dowiedz się więcej

Zwrot na rachunek VAT, ulga na złe długi - zmiany w podatku VAT 2020r.

11.02.2020
Podatnik może złożyć wraz z deklaracją podatkową wniosek o zwrot podatku VAT (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT) na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Dowiedz się więcej

Brak informacji o posiadanym rachunku na białej liście podatników VAT w 2020 r.

10.02.2020
Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy wskazany w nowym elektronicznym wykazie podatników VAT (białej liście) wszedł w życie od początku 2020 r.

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły