Od 1 września wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska

29.08.2022
W dniu 1 września wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1726), zaostrzające sankcje karne za wykroczenia i przestępstwa związane z zanieczyszczaniem środowiska.

Dowiedz się więcej

Pomoc gospodarstw domowych korzystających z różnych źródeł ciepła

26.08.2022
23 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dowiedz się więcej

Cel i zakres nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"

24.08.2022
KSR nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" wszedł w życie 29 lipca 2022 roku. Ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 roku (z możliwością wcześniejszego zastosowania).

Dowiedz się więcej

Jednorazowa wartość transakcji - interpretacja Szefa KAS z 24 czerwca 2022 roku

23.08.2022
Interpretacja indywidualna Szefa KAS z 24 czerwca 2022 r., DOP3.8222.302.2020.EILK wskazuje, że w sytuacji zawarcia umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony, gdy suma płatności od początku obowiązywania umowy przekroczy 15.000 zł, płatności muszą być dokonywane bezgotówkowo.

Dowiedz się więcej

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

22.08.2022
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dowiedz się więcej

Podstawa ustalenia składki zdrowotnej w 2022 roku

17.08.2022
W 2022 roku przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej lub podatek liniowy, podstawę jej wymiaru począwszy od składki zdrowotnej należnej za luty 2022 roku ustalają w oparciu o wysokość swojego dochodu.

Dowiedz się więcej

Objęcie komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych składkami ZUS

16.08.2022
Już od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym będą podlegać komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej, ponieważ za sprawą tzw. Polskiego Ładu 2.0 będzie się ich uważało za osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Dowiedz się więcej

Przekazanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników CIT

12.08.2022
Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego (przez podatników CIT) Szefowi KAS nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku (CIT) oraz podmiotów, które mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS.

Dowiedz się więcej

Wniosek o świadczenie postojowe można składać tylko do 16 sierpnia 2022 r.

10.08.2022
Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe.

Dowiedz się więcej

Planowane uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

09.08.2022
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD404), który przewiduje również uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie.

Dowiedz się więcej

Nowy wzór formularza PIT-40A11A(21)

04.08.2022
Nowy wzór formularza PIT-40A11A(21) uwzględnia zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku lub mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia (również wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw - tzw. Polski Ład 2.0.).

Dowiedz się więcej

Zmiana firmy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową a spis z natury

02.08.2022
Obowiązek sporządzenia spisu z natury mają podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, nie sporządzają go natomiast obowiązkowo tzw. ryczałtowcy.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij