Podwyższenie progu podatkowego i kwoty „wolnej od podatku dochodowego” PIT – rządowy program Polski Ład

30.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie podatkowej o PIT/CIT np. podwyższenie progu podatkowego i kwoty „wolnej od podatku dochodowego PIT.

Dowiedz się więcej

Zwrot VAT w terminie 15 dni przy płatnościach bezgotówkowych – rządowy program Polski Ład

27.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie o VAT np. wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

Dowiedz się więcej

Możliwość opodatkowania usług finansowych – rządowy program Polski Ład

26.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie o VAT np. wprowadzenie opcji opodatkowania usług finansowych

Dowiedz się więcej

Zmiany w zakresie WIS – rządowy program Polski Ład

25.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie o VAT np. zmiany w zakresie WIS w związku z zawartym porozumieniem inwestycyjnym

Dowiedz się więcej

Grupy VAT, czyli wspólne rozliczanie przez kilku podatników VAT – rządowy program Polski Ład

24.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt przewiduje wprowadzenie wielu zmian m.in. w ustawie o VAT, w tym możliwości wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach tzw. grupy VAT.

Dowiedz się więcej

Obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych – rządowy program Polski Ład

23.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny (numer wykazu prac UD260) opublikowano projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W/w projekt ustawy przewiduje nałożenie na podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (albo tzw. uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów) przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania po zakończeniu roku podatkowego do urzędu skarbowego w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej (na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej).

Dowiedz się więcej

Spółki komandytowe jako mali podatnicy - stanowisko Ministerstwa Finansów

18.08.2021
W interpelacji poselskiej nr 20382, która wpłynęła 24 lutego 2021 r. zapytano: jaki okres ma przyjąć spółka komandytowa dla zbadania swojego statusu jako małego podatnika CIT w sytuacji, gdy podjęła decyzję o staniu się podatnikiem podatku dochodowego dopiero z dniem 1 maja 2021 r.?

Dowiedz się więcej

Pojazdy przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej – VAT 26

16.08.2021
Podatnicy VAT mają prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na pojazdy przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej (w tym samochody osobowe), jeżeli złożą do naczelnika urzędu skarbowego informację o tych pojazdach na druku VAT-26 oraz gdy prowadzą odpowiednią ewidencję przebiegu tego pojazdu.

Dowiedz się więcej

Założenie kontynuacji działalności jednostki

13.08.2021
Jedną z nadrzędnych (najważniejszych) zasad rachunkowości jest zasada ciągłości (określona w art. 5 ustawy o rachunkowości).

Dowiedz się więcej

Umorzenie subwencji z PFR w księgach rachunkowych

11.08.2021
Otrzymana z PFR subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości, dlatego na dzień powstania takie zobowiązanie ujmuje się w księgach rachunkowych jako pozostałe zobowiązanie (wobec Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu subwencji finansowej).

Dowiedz się więcej

Otrzymanie i umorzenie subwencji z PFR – zagadnienia podatkowe PIT/CIT

09.08.2021
Do pewnego okresu nie było przepisów pozwalających zwolnić z podatku CIT/PIT umorzenie subwencji z PFR, więc przyjmowało się, że dla celów podatkowych umorzenie subwencji skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Ostatecznie jednak zaniechano poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiągniętych odpowiednio przez podatników PIT i CIT z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez PFR, co ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Umorzenie subwencji z PFR – zagadnienia ogólne

03.08.2021
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie finansowe, w tym subwencję z PFR z tarczy finansowej. Taka subwencja może być umorzona w części jak i w całości.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij