Obowiązki sprawozdawcze w myśl KSR nr 14 (brak kontynuacji działalności)

29.09.2023
KSR nr 14 zawiera między innymi wytyczne dotyczące zasad zamykania oraz otwierania ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz zatwierdzania, ogłaszania i badania sprawozdań finansowych w sytuacji braku kontynuowania działalności.

Dowiedz się więcej

Przychody z nieodpłatnych świadczeń

27.09.2023
Przychodem podatkowym jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Dowiedz się więcej

Podatek u źródła

25.09.2023
Polski przedsiębiorca, który wypłaca nierezydentom należności z określonych tytułów, może być zobowiązany (jako płatnik) do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego podatkiem u źródła.

Dowiedz się więcej

Podstawowe warunki skorzystania z Funduszu na cele inwestycyjne

22.09.2023
W określonych przypadkach przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) umożliwiają przed wydatkowaniem pieniędzy na zakup lub wytworzenie środków trwałych, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na tzw. cele inwestycyjne.

Dowiedz się więcej

Podstawowe terminy rozliczenia podatku VAT

20.09.2023
Podatnicy VAT, podmioty zobowiązane do rozliczenia podatku VAT muszą pamiętać o terminach złożenia deklaracji oraz ewentualnej zapłaty podatku.

Dowiedz się więcej

Okresy wypowiedzenia umów o pracę

18.09.2023
Długość okresu wypowiedzenie umowy o pracę zależy od rodzaju umowy oraz od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Dowiedz się więcej

Błędy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym w myśl KSR nr 7

15.09.2023
Jednostka koryguje wszelkie wykryte błędy bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych.

Dowiedz się więcej

Wystawianie e-faktur (KseF)

14.09.2023
Podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Dowiedz się więcej

Leasing finansowy w myśl KSR nr 5

13.09.2023
Zazwyczaj strony umowy leasingu tj. finansujący i korzystający, kwalifikują taką umowę jednakowo. Możliwe jest jednak, iż ta sama umowa leasingu będzie skwalifikowana przez korzystającego jako leasing operacyjny, a przez finansującego jako leasing finansowy.

Dowiedz się więcej

Remont środków trwałych w myśl KSR nr 11

12.09.2023
Remont to wykonywanie robót polegających na przywróceniu stanu pierwotnego istniejącego środka trwałego, w jakim został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, które nie stanowią bieżącej konserwacji.

Dowiedz się więcej

Ulepszenie środków trwałych w myśl KSR nr 11

11.09.2023
Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego ujmowane przez jednostkę jako ulepszenie powodują zwiększenie jego wartości początkowej.

Dowiedz się więcej

Wirtualne kasy fiskalne

06.09.2023
W określonych sytuacjach podatnicy mogą stosować do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tzw. kasy wirtualne (w postaci oprogramowania).

Dowiedz się więcej

Programy twinningowe a obowiązki płatnika podatku dochodowego PIT (od osób fizycznych)

04.09.2023
Twinning to program współpracy rozwojowej Unii Europejskiej skierowany do administracji publicznej. Nazywany jest też programem współpracy bliźniaczej.

Dowiedz się więcej

Obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF od 1 lipca 2024 roku

01.09.2023
Zasadniczo obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wejdzie dla podatników od 1 lipca 2024 roku.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły