Wystawianie e-faktur (KseF)

14.09.2023 2023-09-14T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1484/wystawianie-e-faktur-ksef
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z systemu KSeF dobrowolnie, natomiast od 1 lipca 2024 r. będą zobowiązani do obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur.

KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym między innymi do:

 • wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
 • dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
 • oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF.

Jest również systemem przeznaczonym do powiadamiania podmiotów korzystających z KSeF o:

 • dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w systemie oraz dacie i czasie jego przydzielenia,
 • dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej,
 • braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej - w przypadku niedostępności KSeF.

System ten służy także do:

 • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych,
 • uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z KSeF, posiadanych przez podmioty, o których mowa w art. 106nb ustawy o VAT,
 • powiadamiania podmiotów innych niż określone w art. 106nb ustawy o VAT o braku uprawnień do korzystania z tego systemu
 • nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z tego systemu oraz powiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 106nb ustawy o nadanych uprawnieniach do korzystania z systemu lub ich odebraniu.

Faktury ustrukturyzowane przygotowywane są przez podatników bezpośrednio w programach finansowo-księgowych oraz przesyłane są do systemu poprzez API (w tym celu konieczne jest uwierzytelnienie się podatnika w systemie).

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (art. 106na ust. 1 ustawy). Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (w obecnym stanie prawnym) przy użyciu KSeF wymaga akceptacji odbiorcy takiej faktury (art. 106na ust. 2 ustawy). Natomiast wyrażanie zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych odbywa się na podobnych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij