FAKTURA VAT 2023 – z uwzględnieniem projektu SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela, Barbara Dąbrowska

kurs fakturowania Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące prawidłowego wystawiania faktur, stosowania e-faktur, faktur ustrukturyzowanych, korygowania faktur VAT, a także sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wprowadzone istotne zmiany w podatku VAT tj. SLIM VAT 1 i 3, biała lista podatników, NIP na paragonach, obligatoryjny split payment, nomenklatura scalona. Dodatkowo zostaną przedstawione zmiany w przepisach w zakresie dobrowolnego Krajowego Systemu e-Faktur oraz przepisów projekt przewidującego wprowadzenie obligatoryjnego „e-fakturowania” od 1 stycznia 2024 r.

3
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
29.06.2023
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
29.06.2023
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
650,00 zł netto / brutto
10.07.2023
Katowice
Tryb dzienny
Pewny termin
820,00 zł netto / brutto
650 820 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz planowane zmiany w zakresie SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” od 1 stycznia 2024 r.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
 • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania i planowanych zmian
 • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
 • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
 • odliczenia podatku naliczonego,
 • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
 • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
 • białej listy podatników
 • NIP na paragonie
 • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie faktur VAT.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się ze zmianami(w tym mechanizm podzielonej płatności),
 • poznanie obowiązujących regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT,
 • przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur,
 • pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
 • poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur,
 • zapoznanie z tematem e-faktur i możliwościami ich stosowania,
 • uzyskanie informacji dotyczących sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.
Adresaci szkolenia:
 • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie)
 • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT
 • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury
 • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT
 • osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Podstawy prawne wystawiania faktur
  • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
  • gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
  • aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
  • wykaz rozporządzeń, które utraciły moc prawną
  • zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
  • zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
  • pozostałe przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami
 2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
  • czynności podlegające pod podatek VAT
  • podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
  • obowiązek wystawienia faktury
  • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
  • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
  • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
  • w jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie od dnia 01.01.2020 r.
  • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
  • zasady zaokrąglania kwot na fakturze
  • wystawianie faktur w walucie
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury
  • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
  • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np.
  • klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona
 3. Informacje jakie muszą zawierać faktury
  • kiedy dokument jest fakturą
  • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
  • katalog obowiązkowych danych na fakturze
  • najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
  • weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
  • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
  • dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
  • faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
  • faktura za przejazd autostradą
  • faktura za przejazd środkami transportu publicznego
  • faktura uproszczona
  • dane fakultatywne na fakturach
  • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
  • metoda kasowa
  • samofakturowanie
  • odwrotne obciążenie
  • procedura VAT marża
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE
 4. Fakturowanie transakcji zagranicznych objętych odwrotnym obciążeniem:
  • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
  • wystawianie faktur eksportowych
  • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich
 5. Zasady fakturowania zaliczek:
  • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
  • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
  • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
  • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
  • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
  • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
  • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa
 6. Korygowanie danych na fakturach:
  • faktura korygująca a nota korygująca
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
  • dane jakie powinna zawierać nota korygująca
  • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
  • korygowanie faktury korygującej
  • anulowanie faktur
  • faktury korygujące in minus po zmianach w ramach SLIM VAT
  • faktury korygujące in plus po zmianach w ramach SLIM VAT
 7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:
  • kto może wystawić duplikat faktury?
  • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
 8. Wystawianie faktur elektronicznych:
  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
  • zasady wystawiania faktur elektronicznych
  • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
  • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
 9. Krajowy System e-Faktur(KseF) od 01.01.2022 r.
  • założenia modelu
  • funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur
  • dostęp do systemu Ksef i podmioty uprawnione
  • fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
  • wzorzec faktury ustrukturyzowanej oraz zasady jej wystawiania
  • typy faktur możliwe do wystawienia w systemie KseF
  • jakie dokumenty będą funkcjonowały poza systemem Ksef
  • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
  • co może być największą trudnością dla podatników, którzy zdecydują się korzystać z faktur ustrukturyzowanych,
  • benefity dla podatników dobrowolnie korzystających z systemu od stycznia 2022 roku
  • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
  • wskazania Ministerstwa Finansów
  • najczęstsze wątpliwości przepisów
  • projekt przewidujący wprowadzenie obligatoryjnego „e-fakturowania” od 1 stycznia 2024 r.
 10. Faktura Pro-forma:
  • czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
  • konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
  • czy należy przechowywać faktury pro-forma?
  • jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?
 11. Konsekwencje błędnych faktur:
  • konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
  • konsekwencje karne
 12. Mechanizm podzielonej płatności:
  • dotychczasowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
  • wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności od 01.11.2019 r.
  • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
  • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
  • wpływ split paymet na zasady fakturowania
  • split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
  • obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
  • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
  • korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
 13. Zmiany w zakresie fakturowania w SLIM VAT 3
  • kursy do faktur korygujących
  • faktura zaliczkowa, a faktura końcowa

Terminarz

zmień
29.06.2023 - 29.06.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

FAKTURA VAT 2023 – z uwzględnieniem projektu SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 29.06.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela
zmień
29.06.2023 - 29.06.2023, Warszawa, tryb dzienny

Opiekun: Monika Połosak

FAKTURA VAT 2023 – z uwzględnieniem projektu SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 29.06.2023, czwartek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
zmień
10.07.2023 - 10.07.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

FAKTURA VAT 2023 – z uwzględnieniem projektu SLIM VAT 3 i obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
- 10.07.2023, poniedziałek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

108
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 210 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij