Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce skupia wyspecjalizowane spółki realizujące usługi w zakresie doradztwa podatkowego, księgowości, e-learningu, konsultingu, konferencji i szkoleń. 

W oparciu o kapitał intelektualny trenerów, ekspertów i praktyków, realizujemy jeden z głównych celów statutowych Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, jakim jest działalność szkoleniowa w dziedzinach księgowości, rachunkowości, finansów, podatków, umiejętności interpersonalnych oraz zarządczych.

Pomagamy budować sukces rynkowy, dzieląc się wiedzą najwyższej jakości przekazywaną przez ekspercki zespół wykładowców. 

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.  
 
Jedną z głównych form realizacji celów statutowych jest działalność szkoleniowa prowadzona przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o..
 
Szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce służą podnoszeniu poziomu wiedzy merytorycznej środowiska biznesu: kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, kadr finansowo-księgowych, specjalistów, a także osób prywatnych. Dbamy zarówno o potrzeby osób, które dysponują wiedzą podstawową i chciałyby ją rozszerzyć, jak i osób, pragnących zdobyć nowe, cenne na rynku pracy kwalifikacje.                                          
 
Wykładowcami prowadzącymi kursy i szkolenia są wybitni specjaliści-praktycy w dziedzinach, które wykładają. Są wśród nich przedstawiciele Izb i Urzędów Skarbowych, wykładowcy wyższych uczelni, praktycy - prawnicy, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, główni księgowi, dyrektorzy, kontrolerzy i analitycy finansowi.

Organizowane przez nas szkolenia mają formy:  
> szkoleń zawodowych 
> szkoleń / warsztatów krótkich w formule otwartej 
> szkoleń / warsztatów dla firm w formule zamkniętej
 
 
Jesteśmy po to, aby wspierać  naszych klientów, dostarczając im najbardziej aktualną wiedzę w profesjonalny sposób. Szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.

 

Misją naszej firmy jest:
*  Wspierać kadrę polskich przedsiębiorstw  w osiąganiu przełomowych wyników poprzez szkolenia z zakresu rachunkowości, finansów, podatków, zarządzania oraz umiejętności interpersonalnych i zarządczych jako niezbędnych warunków dostosowania się pracowników i organizacji do wymogów nowoczesnej zintegrowanej gospodarki europejskiej.

 Pragniemy, aby:

*  nasze usługi w sposób optymalny spełniły potrzeby i oczekiwania naszych aktualnych oraz przyszłych Klientów
*  nasz Klient otrzymał unikalne rozwiązanie dobrane do jego indywidualnych potrzeb, a jego stosowanie w praktyce zapewniło Mu wymierne korzyści biznesowe

Naszą MISJĘ realizujemy oferując:

* szkolenia otwarte zakresu rachunkowości, finansów, podatków, zarządzania oraz umiejętności interpersonalnych i zarządczych
* specjalistyczne seminaria I WARSZTATY w formie zamkniętej DOPASOWANE DO OCZEKIWAŃ I SPECYFIKI KLIENTA  

 Dla uzyskania pełnej satysfakcji Klientów:

*  prowadzimy stałe audyty potrzeb i poziomu satysfakcji Klientów
*  aktywnie reagujemy na potrzeby rynku, stale rozwijając nasze produkty, tak aby spełniały oczekiwania biznesowe naszych Klientów
*  prowadzimy szkolenia naszych pracowników w celu ciągłego doskonalenia ich umiejętności  zawodowych. 

 

 

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce składa się z następujących podmiotów:

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
ul. Wita Stwosza 32 lok. 5
02-661 Warszawa
Regon 141460028
KRS 0000292488

Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 32 lok. 5
02-661 Warszawa
NIP 6182111517
Regon 301283189
KRS 0000343621
Kapitał zakładowy: 25 000 zł

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 43, VI P.
02-662 Warszawa
NIP 5213544873
Regon 142079158
KRS 0000340648
Kapitał zakładowy: 102 000 zł

Kancelaria Księgowa FRR Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 32 lok. 5
02-661 Warszawa
NIP 521-358-35-19
Regon 142630053
KRS 0000367440
Kapitał zakładowy: 10 000 zł

kup książkę

Kontakt

zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać