Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela, Barbara Dąbrowska

szkolenie z KSeF Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnego stanu prawnego w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur w systemie dobrowolnym i obligatoryjnym.

6
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
29.11.2023
Katowice
Tryb dzienny
Pewny termin
350,00 zł netto / brutto
04.12.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
280,00 zł netto / brutto
13.12.2023
Online: na żywo
Tryb dzienny
Pewny termin
280,00 zł netto / brutto
14.12.2023
Warszawa
Tryb dzienny
350,00 zł netto / brutto
18.12.2023
Online: na żywo
Tryb wieczorowy
280,00 zł netto / brutto
02.02.2024
Katowice
Tryb dzienny
350,00 zł netto / brutto
280 350 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia przedstawione zostaną nie tylko same zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych i korzystania z systemu KSeF, ale także najczęściej pojawiające pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów związane z funkcjonowaniem systemu i jego obowiązkowym stosowaniem.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy–praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
 • wdrożenia u podatnika Krajowego Systemu e-Faktur,
 • wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 • nowych pojęć i definicji,
 • skutków wprowadzonych zmian w fakturowaniu
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur,
 • zapoznanie z tematem faktur ustrukturyzowanych i możliwościami ich stosowania,
 • zalety wdrożenia systemu KSeF.
Adresaci szkolenia:
 • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie)
 • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT
 • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury
 • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT
 • osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia już dla 3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - podstawowe pojęcia:
  • założenia modelu
  • system KSeF dobrowolny oraz system KSeF obowiązkowy
  • funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur
  • dostęp do systemu KSeF i podmioty uprawnione
  • fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
  • faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna
 2. Faktura ustrukturyzowania:
  • wzorzec faktury ustrukturyzowanej oraz zasady jej wystawiania
  • data wystawienia, data otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  • opis i charakterystyka schemy faktury ustrukturyzowanej
  • opis pól obowiązkowych, opcjonalnych, fakultatywnych
  • nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF
  • typy faktur możliwe do wystawienia w systemie KSeF
  • jakie dokumenty będą funkcjonowały poza systemem KSeF
  • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
  • walidacja faktury wysłanej do KSeF
 3. Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF:
  • rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
  • jak rozpocząć korzystanie z KSeF?
  • złożenie zawiadomienia ZAW-FA
  • jak nadawać i komu uprawnienia do korzystania z KSeF,
  • jak funkcjonuje anonimowy dostęp do faktury
 4. Wystawianie faktur w sytuacji serwisu, awarii, sytuacji kryzysowej
  • jakie działania powinien podjąć podatnik w sytuacji serwisu, awarii, sytuacji kryzysowej
  • tryb offline-niedostępność i awarie po stronie KSeF oraz po stronie podatnika
 5. Wystawianie faktur korygujących i ich rozliczenie w  KSeF od lipca 2024 r.
  • faktury korygujące w KSeF,
  • likwidacja not korygujących,
  • rozliczenie korekty in minus podatku należnego od lipca 2024 r.
  • rozliczenie korekty in minus podatku naliczonego od lipca 2024 r.
 6. Dokonywanie płatności do faktury ustrukturyzowanej:
  • numer KSeF a pojedyncze przelewy
  • identyfikator zbiorczy do płatności
  • numer KSeF a zbiorcze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności
 7. Sankcje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF od stycznia 2025 r.:
  • sankcja za wystawienie faktury poza systemem KSeF,
  • sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwym formacie w okresie awarii lub w trybie „offline”,
  • sankcje za opóźnione przesłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub w trybie „offline”.
 8. Przygotowanie do wdrożenia KSeF
  • jakie działania w organizacji wykonać w celu przygotowania się do wdrożenia KSeF
  • na jakie funkcjonalności systemu do fakturowania zwrócić uwagę w celu automatyzacji pracy
 9. Najczęstsze pytania i wątpliwości:
  • pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące KSeF
 10. Preferencje i korzyści wynikające z stosowania faktur ustrukturyzowanych:
  • 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT oraz opis warunków jego zastosowania
  • ułatwione rozliczenie faktur korygujących in minus stronie sprzedawcy i nabywcy,
  • brak obowiązku przekazywania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
  • brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur
  • przechowywanie faktur w systemie
  • brak obowiązku wystawiania duplikatów
  • jednolity wzorzec faktury
Autor programu: Justyna Bartela

Terminarz

29.11.2023 - 29.11.2023, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- 29.11.2023, środa (09:00 - 12:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
04.12.2023 - 04.12.2023, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- 04.12.2023, poniedziałek (09:00 - 12:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
13.12.2023 - 13.12.2023, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- 13.12.2023, środa (09:00 - 12:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
14.12.2023 - 14.12.2023, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- 14.12.2023, czwartek (09:00 - 12:30)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
18.12.2023 - 18.12.2023, Online, tryb wieczorowy
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- 18.12.2023, poniedziałek (17:00 - 20:30)
Prowadzący: Justyna Bartela
02.02.2024 - 02.02.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- 02.02.2024, piątek (09:00 - 12:30)
Prowadzący: Justyna Bartela

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Online, Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Opiekunowie szkoleń

Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

1721
czas trwania Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 25 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice, Online
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij