ZMIANY W PODATKU VAT 2023 – obligatoryjne „e-fakturowanie”, Grupy VAT, SLIM VAT 3

Prowadzący Prowadzący  Justyna Bartela, Barbara Dąbrowska

zmiany VAT szkolenie Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie wprowadzonych w 2022 roku i 2023 roku zmian w podatku VAT. Omówione zostaną praktyczne skutki wejścia w życie pakietów SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2. Zostaną również przedstawione rozwiązania wynikające z pakietu Slim VAT 3, który wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. Podczas szkolenia wskazane zostaną najważniejsze zmiany oraz ich skutki praktyczne. Zostanie przedstawiony Krajowy System e-Faktur za pośrednictwem, którego podatnik może wystawiać faktury ustrukturyzowane. Szczegółowo zostaną omówione planowane zmiany w zakresie obligatoryjnego „e-fakturowania” od 1 lipca 2024 r. Zostaną również omówione zmiany w zakresie tworzenie, funkcjonowania, rozliczeń grupy VAT. Poruszone zostaną również istotne wyroki TSUE.

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
10.01.2024
Warszawa
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
12.01.2024
Katowice
Tryb dzienny
820,00 zł netto / brutto
820 820 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie wprowadzonych zmian w zakresie podatku VAT w 2022 i 2023 roku.

Korzyści dla Uczestników:
Szkolenie ma charakter praktyczny. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę jak stosować ww. zmiany oraz pozostałe regulacje prawne dotyczące VAT w zakresie SLIM VAT 1, SLIM VAT 2, SLIM VAT 3. W jakim zakresie przygotować się do wdrożenia i wystawiania faktur w ramach krajowego systemu e-faktur. Zostaną przygotowani do bieżących zmian w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy księgowości,
 • pracownicy działów podatkowych i finansowych,
 • osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Krajowy System e-Faktur(KSeF) od 01.01.2022 r. oraz system obligatoryjny
  • założenia modelu
  • funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur
  • dostęp do systemu Ksef i podmioty uprawnione
  • fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
  • wzorzec faktury ustrukturyzowanej oraz zasady jej wystawiania
  • typy faktur możliwe do wystawienia w systemie Ksef
  • jakie dokumenty będą funkcjonowały poza systemem Ksef
  • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
  • co może być największą trudnością dla podatników, którzy zdecydują się korzystać z faktur ustrukturyzowanych,
  • benefity dla podatników korzystających z systemu
  • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
  • wskazania Ministerstwa Finansów
  • przepisów projekt przewidującego wprowadzenie obligatoryjnego „e-fakturowania” od 1 lipca 2024 r.
  • najczęstsze wątpliwości
 2. Zmiany w fakturowaniu od 01.01.2022 r.
  • zmiany w fakturach korygujących
  • nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących
  • wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni
  • zmiany w duplikatach
  • uproszczenia treści faktury zaliczkowe

3.Grupy VAT

  • umowa GV, rejestracja GV i przesłanki do założenia Grupy VAT
  • Przedstawiciel Grupy VAT
  • zasady opodatkowania wewnątrz grupy
  • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych
  • dokumentacja transakcji wewnątrz i poza grupą VAT
  • zwroty VAT
  • odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy
  • ewidencja

 4.Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3

  • zwiększenie limitu z 1,2 mln euro do 2 mln euro, status małego podatnika
  • kursy walut do faktur korygujących
  • wykazanie WDT po korekcie
  • brak konieczności posiadania faktury do rozliczenia podatku VAT naliczonego w zakresie WNT
  • zmiany w sankcjach VAT
  • zmiany w zakresie rozliczenia proporcjonalnego odliczenia VAT

5.Podsumowanie praktyki w ramach regulacji SLIM VAT oraz SLIM VAT 2

  • limit dla prezentów o małej wartości
  • zasady przeliczania kursów walut
  • zmiana zasad dokonywania korekt „in plus” oraz „in minus” 
  • wydłużenie terminu na odliczenie VAT do 4 miesięcy
  • odliczenie VAT od usług noclegowych
  • rozliczenie zaliczek w eksporcie towarów
  • zmiany w ramach mechanizmu podzielonej płatności
  • zmiany w rozliczeniach w transakcjach łańcuchowych
  • faktury korygujące import usług i WNT
  • rozliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług i WNT
  • ulga na złe długi
  • wybór opcji opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części
  • pozostałe zmiany

6.Pozostałe istotne zmiany w podatku VAT


Terminarz

10.01.2024 - 10.01.2024, Warszawa, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Monika Połosak

ZMIANY W PODATKU VAT 2023 – obligatoryjne „e-fakturowanie” , Grupy VAT, SLIM VAT 3
- 10.01.2024, środa (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Barbara Dąbrowska
12.01.2024 - 12.01.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

ZMIANY W PODATKU VAT 2023 – obligatoryjne „e-fakturowanie” , Grupy VAT, SLIM VAT 3
- 12.01.2024, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Justyna Bartela

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Dąbrowska

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

1688
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 38 edycja
Opiekunowie szkoleń
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij