Twoja opinia jest ważna

Podziel się doświadczeniami
o kursach i szkoleniach FRR
z innymi potencjalnymi uczestnikami

Dodaj opinię

Akademia CIT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian, Warszawa
Akademia CIT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian, Katowice
AKADEMIA CONTROLLINGU, Katowice
AKADEMIA FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW, Online
AKADEMIA MSR -WARSZTATY PRAKTYCZNE, Katowice
AKADEMIA MSR -WARSZTATY PRAKTYCZNE, Warszawa
AKADEMIA MSR/MSSF, Katowice
AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI – księgi rachunkowe spółek handlowych w praktyce, Katowice
AKADEMIA SPÓŁEK HANDLOWYCH 2020, Katowice
AKADEMIA VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian, Warszawa
AKADEMIA VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian, Katowice
AKADEMIA VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian, Online
AKADEMIA WINDYKACJI, Katowice
AKADEMIA WINDYKACJI, Warszawa
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE, Katowice
AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE W OPARCIU O MSR/MSSF, Katowice
AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA, Warszawa
AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA, Katowice
ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306), Katowice
ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306), Warszawa
ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302), Katowice
ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302), Warszawa
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel, Warszawa
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel, Katowice
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA, Katowice
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA, Online
ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, Katowice
ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, Warszawa
ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, Online
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS DZIENNY (kod zawodu 331301), Katowice
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS DZIENNY (kod zawodu 331301), Warszawa
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301), Wrocław
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301), Online
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301), Katowice
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301), Warszawa
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WIECZOROWY (kod zawodu 331301), Warszawa
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WIECZOROWY (kod zawodu 331301), Katowice
BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019, Katowice
BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019, Warszawa
BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019, Online
BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO, Katowice
BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO, Warszawa
BUDŻETOWANIE, Warszawa
BUDŻETOWANIE - weekendowo, Warszawa
BUDŻETOWANIE - weekendowo, Kraków
BUDŻETOWANIE - weekendowo, Katowice
BUDŻETOWANIE I METODY KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU - warsztaty praktyczne, Katowice
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW, Katowice
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW, Online
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW, Warszawa
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - weekendowo, Warszawa
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WEEKENDOWO, Katowice
CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel, Katowice
CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel, Warszawa
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej, Katowice
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej, Warszawa
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej, Online
CENY TRANSFEROWE 2020 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa, Warszawa
Ceny transferowe i schematy podatkowe– zasady tworzenia dokumentacji dla biur rachunkowych i raportowania do urzędów skarbowych, Katowice
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo (kod zawodu - 242307; 242310), Katowice
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo (kod zawodu - 242307; 242310), Warszawa
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo (kod zawodu - 242307; 242310), Online
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – kurs dzienny (kod zawodu - 242307; 242310), Katowice
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – kurs dzienny (kod zawodu - 242307; 242310), Online
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo (kod zawodu - 242307; 242310), Katowice
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo (kod zawodu - 242307; 242310), Warszawa
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo (kod zawodu - 242307; 242310), Online
COMARCH ERP OPTIMA - KOMPLEKSOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE, Warszawa
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGI HANDLOWE, Warszawa
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGI PODATKOWE, Warszawa
COMARCH ERP OPTIMA PŁACE-KADRY, Katowice
COMARCH ERP OPTIMA PŁACE-KADRY, Warszawa
CONTROLLING, Warszawa
CONTROLLING - WARSZTATY PRAKTYCZNE W MS EXCEL, Katowice
CONTROLLING - weekendowo, Warszawa
CONTROLLING - weekendowo, Kraków
CONTROLLING - weekendowo, Katowice
CONTROLLING A SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - warsztaty praktyczne, Katowice
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI - WEEKENDOWO, Warszawa
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI - WEEKENDOWO, Katowice
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM, Katowice
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM, Warszawa
CONTROLLING KOSZTÓW, Katowice
CONTROLLING KOSZTÓW, Warszawa
CONTROLLING KOSZTÓW, Online
CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel, Warszawa
CONTROLLING SPRZEDAŻY, Katowice
CZAS PRACY KIEROWCÓW, Online
CZAS PRACY KIEROWCÓW, Katowice
CZAS PRACY KIEROWCÓW, Warszawa
CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej, Katowice
CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej, Online
CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej, Warszawa
DOBÓR OSÓB DO ZESPOŁU - IDENTYFIKOWANIE POTRZEB - weekendowo, Katowice
DOKUMENTACJA I PROCEDURY W BIURACH RACHUNKOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTWACH (GIIF, RODO, AML) - WARSZTATY PRAKTYCZNE, Katowice
DOKUMENTACJA I PROCEDURY W BIURACH RACHUNKOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTWACH (GIIF, RODO, AML) - WARSZTATY PRAKTYCZNE, Warszawa
DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW, Katowice
DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW, Warszawa
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY, Katowice
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY, Warszawa
DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006), Warszawa
DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006), Katowice
DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCY, Warszawa
E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów, Warszawa
E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów, Katowice
E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów, Online
EXCEL - TABELE PRZESTAWNE W ANALIZIE I RAPORTOWANIU, Online
EXCEL od podstaw - warsztaty praktyczne, Katowice
EXCEL W CONTROLLINGU, Warszawa
EXCEL W CONTROLLINGU - weekendowo, Warszawa
EXCEL W CONTROLLINGU - weekendowo, Kraków
EXCEL W CONTROLLINGU - weekendowo, Katowice
EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KONTROLERÓW FINANSOWYCH, Warszawa
EXCEL W PRACY FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH, Warszawa
EXCEL WIZUALIZACJA DANYCH - WYKRESY I FORMATOWANIE WARUNKOWE, Online
FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ, Warszawa
FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ, Katowice
FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ, Online
FAKTURA VAT 2020 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach), Kraków
FAKTURA VAT 2020 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach), Poznań
FAKTURA VAT 2020 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach), Warszawa
FAKTURA VAT 2020 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach), Katowice
FAKTURA VAT 2020 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach), Wrocław
FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW, Katowice
FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW, Warszawa
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM I - BILANS, Online
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM II - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, Online
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM III - RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ANALIZA WSKAŹNIKOWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA, Online
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM IV - ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, Online
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM IX - BADANIE RENTOWNOŚCI DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH I PERFORMANCE MARKETING, Online
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM V - ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM ORAZ DŹWIGNIE: FINANSOWA, OPERACYJNA I ŁĄCZONA, Online
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM VI - SPOSOBY EWIDENCJI I KALKULACJI KOSZTU JEDNOSTKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE, Online
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM VII - ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ Z ZASTOSOWANIEM WIELOSTOPNIOWEGO RACHUNKU MARŻ POKRYCIA, Online
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - POZIOM VIII - SPOSOBY BUDŻETOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ANALIZA ODCHYLEŃ KONTROLOWANYCH I NIEKONTROLOWANYCH, Online
FUNKCJE FINANSOWE W EXCELU, TWORZENIE I OCENA INWESTYCJI, Online
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101), Warszawa
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101), Katowice
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP, Warszawa
INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI, Katowice
INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI, Warszawa
INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ - WEEKENDOWO, Katowice
INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ - WEEKENDOWO, Warszawa
INTRASTAT – warsztaty praktyczne, Katowice
INTRASTAT – warsztaty praktyczne, Warszawa
INWENTARYZACJA ROCZNA, Warszawa
INWENTARYZACJA ROCZNA (SPIS Z NATURY, POTWIERDZENIE SALD ORAZ WERYFIKACJA), Katowice
INWENTARYZACJA ROCZNA (SPIS Z NATURY), ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO, Katowice
INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY, Katowice
INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO, Warszawa
JAK DBAĆ O ROZWÓJ PRACOWNIKA? - weekendowo, Katowice
JAK ZŁAGODZIĆ SKUTKI KORONAWIRUSA w firmie i jednoosobowej działalności, Katowice
JAK ZŁAGODZIĆ SKUTKI KORONAWIRUSA w firmie i jednoosobowej działalności - tarcza antykryzysowa, Online
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – ZMIANY OD 2020 ROKU, Poznań
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – ZMIANY OD 2020 ROKU, Warszawa
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – ZMIANY OD 2020 ROKU, Katowice
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – ZMIANY OD 2020 ROKU, Online
KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH - WEEKENDOWO, Katowice
KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH - WEEKENDOWO, Warszawa
KAPITAŁY, REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE, FUNDUSZE SPECJALNE - praktyczne zagadnienia księgowe, Katowice
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów, Warszawa
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów, Katowice
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów, Online
KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - CZĘŚĆ I, Katowice
KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - CZĘŚĆ II, Katowice
KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - CZĘŚĆ III, Katowice
KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - CZĘŚĆ IV, Katowice
KLASYCZNE A NOWOCZESNE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA – WEEKENDOWO, Katowice
KLASYCZNE A NOWOCZESNE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA – WEEKENDOWO, Warszawa
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne, Katowice
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne, Warszawa
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel, Warszawa
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF, Warszawa
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF, Katowice
KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3, Warszawa
KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3, Online
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, Warszawa
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, Katowice
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, Online
KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107), Katowice
KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107), Warszawa
KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107), Warszawa
KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107), Katowice
KPI - KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI, Warszawa
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI (KSR, MSR/MSSF) A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI – WEEKENDOWO, Katowice
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI (KSR, MSR/MSSF) A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI – WEEKENDOWO, Warszawa
KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH, Warszawa
KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH, Katowice
KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH, Online
KWARTALNE SYGNAŁY KSIĘGOWEGO – podsumowanie wprowadzonych i planowanych zmian istotnych w pracy samodzielnego i głównego księgowego, Katowice
LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY - ujęcie praktyczne, Warszawa
LEGALNE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W ŚWIETLE ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z „COVID-19” ORAZ „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”, Online
ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WEEKENDOWO, Katowice
ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WEEKENDOWO, Warszawa
MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105), Katowice
MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105), Warszawa
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF), Katowice
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF), Warszawa
MS EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KSIĘGOWYCH, Katowice
MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU, Katowice
MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU, Warszawa
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W PLN I WALUTACH OBCYCH, ŚRODKI PIENIĘŻNE - praktyczne zagadnienia księgowe, Katowice
NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH, Warszawa
NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH, Katowice
NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH, Warszawa
NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH, Katowice
NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH, Online
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI I BIZNESEM - WEEKENDOWO, Katowice
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI I BIZNESEM - WEEKENDOWO, Warszawa
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel, Katowice
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel, Warszawa
OCENY PRACOWNICZE VS FEEDFORWARD JAKO ALTERNATYWA WOBEC OCEN - weekendowo, Katowice
OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW WĘGLOWYCH, Katowice
ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO, Katowice
ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO, Warszawa
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ETYKA I WARTOŚCI ZAWODOWE, REWIZJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WEEKENDOWO, Katowice
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ETYKA I WARTOŚCI ZAWODOWE, REWIZJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WEEKENDOWO, Warszawa
PAKIET EXCELA DLA KONTROLERA, Online
PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - WEEKENDOWO, Warszawa
PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - WEEKENDOWO, Katowice
PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ, Warszawa
PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ, Online
PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE, Warszawa
PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE, Katowice
PŁATNIK 10.02.002 – WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW, Katowice
PŁATNIK 10.02.002 – WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW, Warszawa
PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE, Warszawa
PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE, Katowice
PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH, Warszawa
PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH, Katowice
PODATEK CIT OD PODSTAW, Warszawa
PODATEK CIT OD PODSTAW, Katowice
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) - WEEKENDOWO, Warszawa
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) - WEEKENDOWO, Katowice
PODATEK ODROCZONY, Online
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne, Katowice
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne, Warszawa
PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE, Kraków
PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE, Katowice
PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE, Warszawa
PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH, Warszawa
PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH, Katowice
PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH, Online
PODATEK VAT OD PODSTAW, Warszawa
PODATEK VAT OD PODSTAW, Katowice
PODATEK VAT OD PODSTAW, Online
PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo, Warszawa
PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo, Katowice
PODRÓŻE SŁUŻBOWE - ASPEKTY PODATKOWE, Katowice
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE, Warszawa
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE, Online
PODSTAWOWE FUNKCJE EXCELA I ICH ZASTOSOWANIE W CONTROLLINGU, ANALIZIE I KSIĘGOWOŚCI, Online
PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW, Katowice
PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW, Warszawa
PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH, Warszawa
PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH, Online
POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA- WEEKENDOWO, Warszawa
POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA- WEEKENDOWO, Katowice
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, Katowice
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI, PRZYCHODY, PODATEK DOCHODOWY, RÓŻNICE KURSOWE I FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE W OPARCIU O MSR/MSSF, Katowice
POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE, Katowice
POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE, Warszawa
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW W PRAKTYCE, Warszawa
Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru, Warszawa
Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru, Katowice
Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru, Wrocław
Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru, Poznań
Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru, Online
PRAWNO - PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH, Warszawa
PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, Warszawa
PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA, Online
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU, Warszawa
PROCES REKRUTACJI - weekendowo, Katowice
PROCES SELEKCJI - weekendowo, Katowice
PROCES WDROŻENIA I ADAPTACJI PRACOWNICZEJ, KONTROLA SKUTECZNOŚCI PROCESU DOBORU PRACOWNICZEGO, PROCES ZWOLNIENIA - weekendowo, Katowice
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, Katowice
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, Online
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, Warszawa
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, Poznań
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, Warszawa
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, Online
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, Katowice
PRZYCHODY I KOSZTY JEDNOSTKI, PODATEK DOCHODOWY - praktyczne zagadnienia księgowe, Katowice
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY MOTYWACJI - weekendowo, Katowice
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, Katowice
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - WEEKENDOWO, Katowice
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - WEEKENDOWO, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK, Katowice
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH – SSC/CUW/BPO, Katowice
RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH, Katowice
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO, Katowice
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO, Poznań
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH, Katowice
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI, Katowice
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - weekendowo, Warszawa
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - weekendowo, Kraków
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - weekendowo, Katowice
REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT, Warszawa
REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT, Katowice
REWIZJA I WYCENA SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ – TEMATY ZAAWANSOWANE – WEEKENDOWO, Katowice
REWIZJA I WYCENA SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ – TEMATY ZAAWANSOWANE – WEEKENDOWO, Warszawa
RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, Warszawa
RODO - ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, Katowice
RODO DLA ZAAWANSOWANYCH, Warszawa
RODO DLA ZAAWANSOWANYCH, Katowice
RODO W KADRACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN, Katowice
ROZLICZANIE TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH, Warszawa
ROZLICZENIA PODATKOWE – VAT I POZOSTAŁE DEKLARACJE PODATKOWE – WARSZTATY, ZARZĄDZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI - WEEKENDOWO, Katowice
ROZLICZENIA PODATKOWE – VAT I POZOSTAŁE DEKLARACJE PODATKOWE – WARSZTATY, ZARZĄDZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI - WEEKENDOWO, Warszawa
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH, Katowice
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH, Warszawa
RÓŻNICE RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE, Katowice
RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY - WEEKENDOWO, Warszawa
RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY - WEEKENDOWO, Katowice
SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT), Katowice
SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT), Online
SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT), Warszawa
SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS DZIENNY (kod zawodu 241103), Katowice
SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 241103), Katowice
SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 241103), Warszawa
SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 241103), Online
SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – obowiązek przekazywania informacji, Katowice
SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – obowiązek przekazywania informacji, Warszawa
SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – obowiązek przekazywania informacji, Online
SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE, Warszawa
SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE, Katowice
SKUTECZNY CONTROLLING BIZNESOWY I FINANSOWY - warsztaty praktyczne, Katowice
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102), Warszawa
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102) – kurs weekendowy, Warszawa
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102) – kurs weekendowy, Kraków
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102) – kurs weekendowy, Katowice
SPECJALISTA DS. HR - kurs weekendowy, Katowice
SPECJALISTA DS. HR - kurs weekendowy, Warszawa
SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105), Warszawa
SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105), Katowice
SPECJALISTA DS. WINDYKACJI, Katowice
SPECJALISTA DS. WINDYKACJI, Warszawa
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW - weekendowo (kod zawodu 333105), Katowice
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW - weekendowo (kod zawodu 333105), Warszawa
SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY VAT 2020, Katowice
SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY VAT 2020, Warszawa
SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIKRO I MAŁEJ JEDNOSTKI - praktyczne zagadnienia księgowe, Katowice
SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2020, Warszawa
SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2020, Katowice
SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2020, Online
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE WYNIKIEM FINANSOWYM I PŁYNNOŚCIĄ - BUDOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA FINANSISTÓW - WEEKENDOWO, Warszawa
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE WYNIKIEM FINANSOWYM I PŁYNNOŚCIĄ - BUDOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA FINANSISTÓW - WEEKENDOWO, Katowice
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I REZERWY W OPARCIU O MSR/MSSF, Katowice
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA, Warszawa
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA - weekendowo, Warszawa
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA - weekendowo, Kraków
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA - weekendowo, Katowice
SQL - podstawy zastosowań w świecie finansów, Warszawa
SQL - zagadnienia zaawansowane w finansach, Warszawa
SQL w praktyce finansowej. Struktury danych i praktyczne zapytania., Warszawa
STARSZY ANALITYK FINANSOWY, Warszawa
STARSZY ANALITYK FINANSOWY, Katowice
SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ - warsztaty praktyczne, Warszawa
SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ - warsztaty praktyczne - weekendowo, Warszawa
SYMFONIA HANDEL - warsztaty praktyczne, Warszawa
SYMFONIA ONE PAYROLL KADRY I PŁACE - warsztaty praktyczne, Katowice
SYMFONIA ONE PAYROLL KADRY I PŁACE - warsztaty praktyczne, Warszawa
SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE - warsztaty praktyczne, Warszawa
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO, Katowice
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO, Warszawa
TARCZA ANTYKRYZYSOWA ORAZ ZMIANY W PODATKACH 2020, Online
TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU, Online
TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU, Warszawa
TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU, Katowice
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - DELEGOWANIE, KRYTYKA, ZWALNIANIE, Warszawa
TURKUSOWY PARADYGMAT JAKO TREND W NOWOCZESNYM HR - weekendowo, Katowice
UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, Warszawa
UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, Katowice
UMOWY ZLECENIA 2020 W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN, Online
UMOWY ZLECENIA 2020 W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN, Katowice
UMOWY ZLECENIA 2020 W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN, Warszawa
URLOPY WYPOCZYNKOWE W PRAKTYCE - WARSZTATY W MS EXCEL, Warszawa
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości, Katowice
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości, Warszawa
USŁUGI, TOWARY, MATERIAŁY, PRODUKTY - praktyczne zagadnienia księgowe, Katowice
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102), Warszawa
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102), Katowice
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT, Warszawa
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT, Katowice
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT, Online
VAT W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM, Katowice
VBA DLA ANALITYKÓW - KURS OD PODSTAW, Katowice
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE - praktyczne zagadnienia księgowe, Katowice
WAŻNE ZMIANY W DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA W 2020 ROKU W POLSKIEJ USTAWIE ORAZ USTAWODAWSTWACH INNYCH KRAJÓW UE, Katowice
WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU WINDYKATORA, Katowice
WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU WINDYKATORA, Warszawa
WINDYKACJA I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI, Katowice
WINDYKACJA I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI, Warszawa
WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI - WEEKENDOWO, Warszawa
WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI - WEEKENDOWO, Katowice
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne, Warszawa
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne, Katowice
ZAAWANSOWANE FUNKCJE EXCELA I ICH ZASTOSOWANIE W CONTROLLINGU, ANALIZIE I KSIĘGOWOŚCI, Online
ZAAWANSOWANE ROZLICZENIA PODATKOWE – PIT/CIT Z UWZGLĘDNIENIEM PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA, ZARZĄDZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI - WEEKENDOWO, Katowice
ZAAWANSOWANE ROZLICZENIA PODATKOWE – PIT/CIT Z UWZGLĘDNIENIEM PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA, ZARZĄDZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI - WEEKENDOWO, Warszawa
ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201) - kurs dzienny, Katowice
ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201) - weekendowo, Warszawa
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, Warszawa
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, Online
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH RODO, Katowice
ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ, Katowice
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ, Katowice
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ, Warszawa
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ, Online
ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo, Warszawa
ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo, Katowice
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, Online
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, Katowice
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, Warszawa
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA, Kraków
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA, Katowice
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA, Online
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA, Poznań
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA, Warszawa
ZATRUDNIANIE TRANSGRANICZNE I DELEGOWANIE W OBLICZU ZMIAN 2020, Warszawa
ZMIANY PODATKOWE W KADRACH I PŁACACH ORAZ INNE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 2020, Katowice
ZMIANY PODATKOWE W KADRACH I PŁACACH ORAZ INNE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 2020, Warszawa
ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ, Warszawa
ZMIANY W PODATKACH 2020, Poznań
ZMIANY W PODATKACH 2020, Kraków
ZMIANY W PODATKACH 2020, Kraków
ZMIANY W PODATKACH 2020, Katowice
ZMIANY W PODATKACH 2020, Warszawa
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020, Katowice
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020, Warszawa
ZUS - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU PŁATNIK OD PODSTAW, Warszawa
ZUS - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU PŁATNIK OD PODSTAW, Katowice
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH, Poznań
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH, Katowice
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH, Online
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH, Warszawa
ocena ocena ocena ocena ocena

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij