Twoja opinia jest ważna

Podziel się doświadczeniami
o kursach i szkoleniach FRR
z innymi potencjalnymi uczestnikami

Dodaj opinię

Akademia CIT z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
AKADEMIA KRAJOWYCH (KSR) I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (MSR/MSSF)
AKADEMIA MSR/MSSF
AKADEMIA PODATKÓW – ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
AKADEMIA REWIZJI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
AKADEMIA VAT z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
AKADEMIA WINDYKACJI
AKADEMIA ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP - WARSZTATY PRAKTYCZNE
AKTA OSOBOWE I POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W 2023 R. – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Aktywa trwałe, rzeczowe aktywa obrotowe i rezerwy
ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel
ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 (UOR/KSR) JEDNOSTEK DUŻYCH I POZOSTAŁYCH NIESTOSUJĄCYCH UPROSZCZEŃ UOR
BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
Budowanie zapytań SQL z zastosowaniem SQL Management Studio
BUDŻETOWANIE
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
CENY TRANSFEROWE 2024 – kogo dotyczą i co się zmienia w dokumentacji i w formularzach?
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
CIT ESTOŃSKI DLA KSIĘGOWYCH - stan prawny 2024
COMARCH ERP OPTIMA - KOMPLEKSOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGA HANDLOWA
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGA PODATKOWA
COMARCH ERP OPTIMA PŁACE-KADRY
CONTROLLING
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
CZAS PRACY KIEROWCÓW - obowiązujące przepisy prawne w branży transportowej
CZAS PRACY W PODMIOTACH MEDYCZNYCH - warsztaty praktyczne
CZAS PRACY W PRAKTYCE
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA - UE i EOG
DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY
DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)
DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCY
E-DORĘCZENIA – prawidłowa komunikacja pomiędzy urzędami, sądami i przedsiębiorcami
ESTOŃSKI CIT 2.0 - stan prawny 2024
EXCEL od podstaw - warsztaty praktyczne
EXCEL W CONTROLLINGU
EXCEL W PRACY FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
FAKTURA VAT - SLIM VAT 3 i obligatoryjne „e-fakturowanie” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
Fundacja Rodzinna
FUNKCJE I NARZĘDZIA EXCELA I ICH WYKORZYSTANIE W ANALIZACH, CONTROLLINGU I KSIĘGOWOŚCI
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP
HR BIZNES PARTNER
INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI (WRAZ Z ROZPORZĄDZENIEM)
INSTRUMENTY FINANSOWE W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZASAD PREZENTACJI ORAZ MSSF 9
INTRASTAT – warsztaty praktyczne
INWENTARYZACJA ROCZNA (SPIS Z NATURY), ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?
JAKI RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WYBRAĆ? Osoba fizyczna, spółka transparentna, a może spółka opodatkowana CIT lub CIT estońskim?
KADRY - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242307)
KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO (kod zawodu 121103)
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne
KOKPITY MENEDŻERSKIE I WIZUALIZACJA DANYCH W EXCELU
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)
KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W PRAKTYCE
KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH
KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA - Z ROZLICZANIEM ZUS I PŁAC
KSIĘGUJ Z NAMI – ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH ZAPASÓW, ODPISY AKTUALIZUJĄCE
KSIĘGUJ Z NAMI – PODATEK DOCHODOWY, ROZLICZENIE WYNIKU ORAZ BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH
KSIĘGUJ Z NAMI – ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE I BIERNE, REZERWY
KSIĘGUJ Z NAMI – ŚRODKI TRWAŁE W LEASINGU OPERACYJNYM I FINANSOWYM, DOTACJA
KSIĘGUJ Z NAMI – ZMIANA STANU PRODUKTÓW, OBROTY WEWNĘTRZNE
LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY - ujęcie praktyczne
LIKWIDACJA SPÓŁEK - procedury, wykreślenie z VAT, rozliczenie wspólników
ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU
Narzędzia usprawniające pracę działów kadrowo-płacowych z wykorzystaniem EXCELA I WORDA
NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY W PRAKTYCE - interpretacja przepisów, orzecznictwo oraz przypadki szczególne.
Nowe regulacje w zakresie przychodów i instrumentów finansowych
NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
OPODATKOWANIE AKCYZĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
PAKIET MOBILNOŚCI W KADRACH I PŁACACH
PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ
PŁACE - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242310)
PŁATNIK 10.02.002 – WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK CIT OD PODSTAW
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK VAT OD PODSTAW
PODATEK VAT W DZIAŁALNOŚCI
PODATEK VAT W PRAKTYCE
PODATKOWE ZEZNANIE CIT 2023 czas zacząć - warsztaty praktyczne prawa podatkowego
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW
PODSTAWY SĄDOWEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI ORAZ EGZEKUCJA Z MAJĄTKU DŁUŻNIKA
POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW W PRAKTYCE
POWER BI - BUDOWA MODELU DANYCH I KOKPITÓW MENEDŻERSKICH
POWER QUERY - NARZĘDZIA DO SAMOOBSŁUGOWEJ ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH W PROGRAMIE EXCEL
POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
PRAWO PRACY - wprowadzone i planowane zmiany
PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA - funkcjonowanie, rachunkowość i podatki
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTW - aspekty prawne (KSH), rachunkowość i podatki
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW
RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W BRANŻY BUDOWLANEJ I DEWELOPERSKIEJ
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
RAPORTOWANIE – EFEKTYWA WIZUALIZACJA DANYCH
REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT
RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RODO DLA ZAAWANSOWANYCH
RODO W KADRACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
ROZLICZANIE TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH
ROZLICZENIA PODATKOWE VAT, PIT i CIT - NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH - warsztaty praktyczne
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH
RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY
SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT)
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)
SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102)
SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)
SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
SPECJALISTA DS. RAPORTOWANIA I ANALIZY DANYCH
SPECJALISTA DS. WINDYKACJI
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
SPEDYTOR DLA ZAAWANSOWANYCH
SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY W ZAKŁADACH PRACY – rola, obszar działań, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i SIP
SPÓŁKA KOMANDYTOWA – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe, zmiany CIT
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W PRAKTYCE - funkcjonowanie, rachunkowość, podatki
SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe, zmiany CIT
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2023 czas zacząć - warsztaty praktyczne prawa bilansowego
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I ZEZNANIE ROCZNE CIT 2023 czas zacząć - warsztaty praktyczne prawa bilansowego i podatkowego
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE WYNIKIEM FINANSOWYM I PŁYNNOŚCIĄ - BUDOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA FINANSISTÓW
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
STARSZY ANALITYK FINANSOWY
SYGNALIŚCI W PRAWIE PRACY – NOWY OBOWIĄZEK PRACODAWCÓW
SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ - warsztaty praktyczne
SYMFONIA HANDEL - warsztaty praktyczne
SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE - warsztaty praktyczne
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
ŚWIADECTWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach
TABELE PRZESTAWNE W RAPORTOWANIU I ANALIZIE DANYCH
UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
UMOWY O DZIEŁO I UMOWY ZLECENIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZMIAN
URLOPY WYPOCZYNKOWE W PRAKTYCE - WARSZTATY W MS EXCEL
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT
VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TJ.PAKIETU QUICK FIXES
WERYFIKACJA KONTRAHENTA ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI - jak, gdzie i kiedy sprawdzić dłużnika?
WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI
Wprowadzenie do MSR/MSSF, sprawozdawczość finansowa i polityka rachunkowości
WSPÓŁPRACA PRACODAWCÓW Z ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI – prawa i obowiązki obu stron, rokowania i negocjacje na praktycznych przykładach
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
ZAAWANSOWANE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI ORAZ WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI W KONTEKŚCIE DYREKTYWY UNIJNEJ
ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - WARSZTATY OD PODSTAW
ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - dofinasowania, dotacje, rozliczanie deklaracji PFRON
ZMIANY W PODATKACH 2024
ZMIANY W PODATKU VAT - obligatoryjne „e-fakturowanie”, Grupy VAT, SLIM VAT 3
ZMIANY W USTAWIE O JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWIE PACJENTA
ZUS I WYNAGRODZENIA W MAŁEJ FIRMIE – warsztaty praktyczne
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH
ocena ocena ocena ocena ocena

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły