Twoja opinia jest ważna

Podziel się doświadczeniami
o kursach i szkoleniach FRR
z innymi potencjalnymi uczestnikami

Dodaj opinię

30 KAZUSÓW DLA MENEDŻERÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Akademia CIT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
Akademia CIT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
Akademia CIT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
AKADEMIA CONTROLLINGU
AKADEMIA MSR/MSSF
AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI – księgi rachunkowe spółek handlowych w praktyce
AKADEMIA SPÓŁEK HANDLOWYCH 2020
AKADEMIA VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
AKADEMIA WINDYKACJI
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE W OPARCIU O MSR/MSSF
Aktywa trwałe według MSSF
AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA
ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2020
BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2020
BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 uwzględnieniem skutków pandemii
BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
BUDŻETOWANIE
BUDŻETOWANIE I METODY KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU - warsztaty praktyczne
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
CENY TRANSFEROWE 2020 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa
Ceny transferowe i schematy podatkowe– zasady tworzenia dokumentacji dla biur rachunkowych i raportowania do urzędów skarbowych
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
COMARCH ERP OPTIMA - KOMPLEKSOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGI HANDLOWE
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGI PODATKOWE
COMARCH ERP OPTIMA PŁACE-KADRY
CONTROLLING
CONTROLLING - WARSZTATY PRAKTYCZNE W MS EXCEL
CONTROLLING A SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - warsztaty praktyczne
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
CONTROLLING KOSZTÓW
CONTROLLING SPRZEDAŻY
CZAS PRACY KIEROWCÓW
CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW OD 30 LIPCA 2020 R.
DOKUMENTACJA I PROCEDURY W BIURACH RACHUNKOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTWACH (GIIF, RODO, AML) - WARSZTATY PRAKTYCZNE
DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY
DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)
DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCY
E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów
EXCEL od podstaw - warsztaty praktyczne
EXCEL od podstaw - warsztaty praktyczne
EXCEL W CONTROLLINGU
EXCEL W DZIALE PERSONALNYM
EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KONTROLERÓW FINANSOWYCH
EXCEL W PRACY FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
FAKTURA VAT 2020 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach)
FUNKCJE I NARZĘDZIA EXCELA I ICH WYKORZYSTANIE W ANALIZACH, CONTROLLINGU I KSIĘGOWOŚCI
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP
INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI
INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI
INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI (WRAZ Z ROZPORZĄDZENIEM)
INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ
INTRASTAT – warsztaty praktyczne
INWENTARYZACJA ROCZNA
INWENTARYZACJA ROCZNA (SPIS Z NATURY, POTWIERDZENIE SALD ORAZ WERYFIKACJA)
INWENTARYZACJA ROCZNA (SPIS Z NATURY), ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY
INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
JPK_V7M/JPK_V7K- ewolucja czy rewolucja?
KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
KAPITAŁY, REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE, FUNDUSZE SPECJALNE - praktyczne zagadnienia księgowe
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO ( kod zawodu 121103)
KLASYCZNE A NOWOCZESNE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne
KOKPITY MENEDŻERSKIE I WIZUALIZACJA DANYCH W EXCELU
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Konsolidacja sprawozdań finansowych i Instrumenty finansowe w oparciu o MSR/MSSF
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH według MSR / MSSF – podstawowe zagadnienia
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF
KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)
KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)
KPI - KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI (KSR, MSR/MSSF) A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI
Książka Przychodów i Rozchodów w praktyce
KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH
KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA - Z ROZLICZANIEM ZUS I PŁAC
KWARTALNE SYGNAŁY KSIĘGOWEGO – podsumowanie wprowadzonych i planowanych zmian istotnych w pracy samodzielnego i głównego księgowego
LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY - ujęcie praktyczne
ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT) - kompendium wiedzy
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
MS EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KSIĘGOWYCH
MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU
MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU
MSSF 15 Przychody
MSSF 16 – Leasing
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W PLN I WALUTACH OBCYCH, ŚRODKI PIENIĘŻNE - praktyczne zagadnienia księgowe
NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI I BIZNESEM
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW WĘGLOWYCH
ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ETYKA I WARTOŚCI ZAWODOWE, REWIZJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ
PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE
PŁATNIK 10.02.002 – WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK CIT OD PODSTAW
PODATEK CIT OD PODSTAW
PODATEK CIT OD PODSTAW
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK VAT OD PODSTAW
PODATEK VAT OD PODSTAW
PODATEK VAT W PRAKTYCE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE - ASPEKTY PODATKOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW
PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH
POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI, PRZYCHODY, PODATEK DOCHODOWY, RÓŻNICE KURSOWE I FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE W OPARCIU O MSR/MSSF
POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW W PRAKTYCE
POWER BI - BUDOWA MODELU DANYCH I KOKPITÓW MENEDŻERSKICH
POWER POINT - PROFESJONALNE PREZENTACJE BIZNESOWE
POWER QUERY - NARZĘDZIA DO SAMOOBSŁUGOWEJ ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH W PROGRAMIE EXCEL
Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru
PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
PRZYCHODY I KOSZTY JEDNOSTKI, PODATEK DOCHODOWY - praktyczne zagadnienia księgowe
Quick fixes – podsumowanie zmian w obrocie międzynarodowym w 2020 roku
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - warsztaty praktyczne
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW
RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK
RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK
RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH – SSC/CUW/BPO
RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT
REWIZJA I WYCENA SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ – TEMATY ZAAWANSOWANE
RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RODO DLA ZAAWANSOWANYCH
RODO DLA ZAAWANSOWANYCH
RODO W KADRACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
ROZLICZENIA PODATKOWE – VAT I POZOSTAŁE DEKLARACJE PODATKOWE – WARSZTATY, ZARZĄDZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH
RÓŻNICE RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE
RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY
SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT)
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)
SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – obowiązek przekazywania informacji
SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE
SKUTECZNY CONTROLLING BIZNESOWY I FINANSOWY - warsztaty praktyczne
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102)
SPECJALISTA DS. HR - kurs weekendowy
SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)
SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
SPECJALISTA DS. RAPORTOWANIA I ANALIZY DANYCH
SPECJALISTA DS. WINDYKACJI
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY VAT 2020
SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY VAT 2020
SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIKRO I MAŁEJ JEDNOSTKI - praktyczne zagadnienia księgowe
SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2020
SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2020
SPÓŁKA Z O.O. – RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 2020
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE WYNIKIEM FINANSOWYM I PŁYNNOŚCIĄ - BUDOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA FINANSISTÓW
Sprawozdawczość finansowa, zysk na akcję, powiązania oraz rezerwy w oparciu o MSR/MSSF
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
STARSZY ANALITYK FINANSOWY
SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ - warsztaty praktyczne
SYMFONIA HANDEL - warsztaty praktyczne
SYMFONIA ONE PAYROLL KADRY I PŁACE - warsztaty praktyczne
SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE - warsztaty praktyczne
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
TABELE PRZESTAWNE W RAPORTOWANIU I ANALIZIE DANYCH
TP R - REWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH 2020
TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - DELEGOWANIE, KRYTYKA, ZWALNIANIE
UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
UMOWY ZLECENIA 2020 W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN
URLOPY I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY
URLOPY WYPOCZYNKOWE W PRAKTYCE - WARSZTATY W MS EXCEL
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości
USŁUGI, TOWARY, MATERIAŁY, PRODUKTY - praktyczne zagadnienia księgowe
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT
VAT W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM
VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM 2020 – PAKIET QUICK FIXES
VBA DLA ANALITYKÓW - KURS OD PODSTAW
WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE - praktyczne zagadnienia księgowe
WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU WINDYKATORA
WINDYKACJA I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI
WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne
ZAAWANSOWANE ROZLICZENIA PODATKOWE – PIT/CIT Z UWZGLĘDNIENIEM PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA, ZARZĄDZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI
ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ
ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMOWY O PRACĘ ORAZ ZMIANY WARUNKÓW ZATRUDNIENIA
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2020 ROKU
ZMIANY PODATKOWE W KADRACH I PŁACACH ORAZ INNE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 2020
ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
ZMIANY W PODATKACH 2020/2021 - PODATKI W CZASACH PANDEMII ORAZ WPŁYW TZW. TARCZ PODATKOWYCH NA BIEŻĄCE ROZLICZENIA PODATKOWE
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020
ZUS i wynagrodzenia w małej firmie – warsztaty praktyczne
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH
ocena ocena ocena ocena ocena

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij