Twoja opinia jest ważna

Podziel się doświadczeniami
o kursach i szkoleniach FRR
z innymi potencjalnymi uczestnikami

Dodaj opinię

Akademia CIT 2022/2023 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
AKADEMIA CONTROLLINGU
AKADEMIA KRAJOWYCH (KSR) I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (MSR/MSSF)
AKADEMIA MSR/MSSF
AKADEMIA PŁAC z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem oraz zmianami w zasiłkach
AKADEMIA PODATKÓW – ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
AKADEMIA REWIZJI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
AKADEMIA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2023
AKADEMIA VAT 2023 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
AKADEMIA WINDYKACJI
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
Aktywa trwałe, rzeczowe aktywa obrotowe i rezerwy
Analityk danych (Data Analyst) #ShowMeYourData
ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
ANALITYK KREDYTOWY PRZEDSIĘBIORSTWA (kod zawodu 241302)
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel
ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ARKUSZE GOOGLE - RAPORTOWANIE I BUDOWA MODELI DANYCH
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
AUDYT PODATKOWY - rozliczanie podatków w firmie
BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
BUDOWA MODELU FINANSOWEGO I OPERACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA - BADANIE EFEKTYWNOŚCI I RENTOWNOŚCI
Budowanie zapytań SQL z zastosowaniem SQL Management Studio
BUDŻETOWANIE
BUDŻETOWANIE I METODY KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU - warsztaty praktyczne
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
CENY TRANSFEROWE 2022/2023
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
COMARCH ERP OPTIMA - KOMPLEKSOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGI HANDLOWE
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGI PODATKOWE
COMARCH ERP OPTIMA PŁACE-KADRY
CONTROLLING
CONTROLLING - WARSZTATY PRAKTYCZNE W MS EXCEL
CONTROLLING A SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - warsztaty praktyczne
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
CONTROLLING MANAGER
CONTROLLING OBSZARU SPRZEDAŻY, MARKETINGU I OBSŁUGI KLIENTA
CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PAKIETU MOBILNOŚCI
CZAS PRACY W PRAKTYCE
DATA STUDIO - BUDOWA KOKPITÓW MANAGERSKICH
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA z uwzględnieniem pakietu mobilności
DOBÓR I METODY ZARZĄDZANIA FIRMĄ PRZY UŻYCIU WSKAŹNIKÓW
DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY
DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)
DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCY
E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów
ENOVA 365 - Kadry i płace
ENOVA 365 - kompleksowe warsztaty komputerowe
ENOVA 365 - Księga handlowa
ENOVA 365 - Księga podatkowa
ESTOŃSKI CIT 2.0
EXCEL - FUNKCJE, ANALIZA DANYCH I BUDOWA FORMULARZY
EXCEL od podstaw - warsztaty praktyczne
EXCEL W CONTROLLINGU
EXCEL W PRACY FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
FAKTURA VAT 2023 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (SLIM VAT i Krajowy System e-Faktur)
FUNKCJE I NARZĘDZIA EXCELA I ICH WYKORZYSTANIE W ANALIZACH, CONTROLLINGU I KSIĘGOWOŚCI
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP
INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI (WRAZ Z ROZPORZĄDZENIEM)
INSTRUMENTY FINANSOWE W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZASAD PREZENTACJI ORAZ MSSF 9
INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2022
INWENTARYZACJA ROCZNA (SPIS Z NATURY), ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY
KADRY - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242307)
KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO ( kod zawodu 121103)
KNIME - POBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH NA STRUMIENIACH
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne
KOKPITY MENEDŻERSKIE I WIZUALIZACJA DANYCH W EXCELU
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)
KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)
KPI - KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
Krajowy System e-Faktur (KseF) od 01.01.2022 i pozostałe zmiany
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W PRAKTYCE
KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH
KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA - Z ROZLICZANIEM ZUS I PŁAC
KSIĘGUJ Z NAMI – ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH ZAPASÓW, ODPISY AKTUALIZUJĄCE
KSIĘGUJ Z NAMI – PODATEK DOCHODOWY, ROZLICZENIE WYNIKU ORAZ BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH
KSIĘGUJ Z NAMI – PRAKTYCZNE WARSZTATY RACHUNKOWOŚCI
KSIĘGUJ Z NAMI – ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE I BIERNE, REZERWY
KSIĘGUJ Z NAMI – ŚRODKI TRWAŁE W LEASINGU OPERACYJNYM I FINANSOWYM, DOTACJA
KSIĘGUJ Z NAMI – WARTOŚĆ FIRMY, KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
KSIĘGUJ Z NAMI – ZMIANA STANU PRODUKTÓW, OBROTY WEWNĘTRZNE
LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY - ujęcie praktyczne
ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
MS EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KSIĘGOWYCH
MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU
NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
Narzędzia usprawniające pracę działów kadrowo-płacowych z wykorzystaniem EXCELA I WORDA
NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY W PRAKTYCE - interpretacja przepisów, orzecznictwo oraz przypadki szczególne.
Nowe regulacje w zakresie przychodów i instrumentów finansowych
NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
OPODATKOWANIE JDG W POLSKIM ŁADZIE 2.0 PO 1.07.2022 r. - zmiana formy opodatkowania w trakcie roku, szczególne zasady rozliczeń PIT i składki zdrowotnej
ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ
PŁACE - certyfikowany kurs od podstaw (kod zawodu 242310)
PŁACE OD A DO Z DLA POCZĄTKUJĄCYCH – warsztaty praktyczne
PŁACE OD A DO Z DLA ZAAWANSOWANYCH – warsztaty praktyczne
PŁATNIK 10.02.002 – WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK CIT OD PODSTAW
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK VAT OD PODSTAW
PODATEK VAT W DZIAŁALNOŚCI
PODATEK VAT W PRAKTYCE
PODATKOWE ZEZNANIE CIT 2022 czas zacząć - warsztaty praktyczne prawa podatkowego
PODRÓŻE SŁUŻBOWE - ASPEKTY PODATKOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW
PODSTAWY SĄDOWEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI ORAZ EGZEKUCJA Z MAJĄTKU DŁUŻNIKA
POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
POLSKI ŁAD 2.0 - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac - zmiany od lipca 2022
POLSKI ŁAD 3.0 – szkolenie uwzględniające planowane zmiany podatkowe od 2023 r.
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW W PRAKTYCE
POWER BI - BUDOWA MODELU DANYCH I KOKPITÓW MENEDŻERSKICH
POWER BI - PODSTAWY - POBIERANIE DANYCH I WIZUALIZACJA
POWER BI - ZAAWANSOWANY - PRZETWARZANIE DANYCH, BUDOWA MODELI, ZARZĄDZANIE ODBIORCAMI RAPORTÓW
POWER QUERY - NARZĘDZIA DO SAMOOBSŁUGOWEJ ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH W PROGRAMIE EXCEL
POWER QUERY I JEGO ZASTOSOWANIE DO POBIERANIA I PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH
POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) - warsztaty praktyczne w zakresie naliczania płac oraz dokonywania potrąceń
PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA - funkcjonowanie, rachunkowość i podatki
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTW - aspekty prawne (KSH), rachunkowość i podatki
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW
RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT
REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023
RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RODO DLA ZAAWANSOWANYCH
RODO W KADRACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
ROZLICZANIE TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH
RÓŻNICE RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE
RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY
SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT)
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)
SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE
SKUTECZNY CONTROLLING BIZNESOWY I FINANSOWY - warsztaty praktyczne
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102)
SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)
SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
SPECJALISTA DS. RAPORTOWANIA I ANALIZY DANYCH
SPECJALISTA DS. WINDYKACJI
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
SPÓŁKA KOMANDYTOWA – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2022, zmiany CIT 2022
SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORAZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2022
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W PRAKTYCE - funkcjonowanie, rachunkowość, podatki
SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2022, zmiany CIT 2022
SPÓŁKA Z O.O. ORAZ PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2022
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022 czas zacząć - warsztaty praktyczne prawa bilansowego
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I ZEZNANIE ROCZNE CIT 2022 czas zacząć - warsztaty praktyczne prawa bilansowego i podatkowego
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE WYNIKIEM FINANSOWYM I PŁYNNOŚCIĄ - BUDOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA FINANSISTÓW
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
SQL MANAGEMENT STUDIO (DQL DATA QUERY LANGUAGE)
STARSZY ANALITYK FINANSOWY
SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ - warsztaty praktyczne
SYMFONIA HANDEL - warsztaty praktyczne
SYMFONIA ONE PAYROLL KADRY I PŁACE - warsztaty praktyczne
SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE - warsztaty praktyczne
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
ŚWIADECTWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach
TABELE PRZESTAWNE I POWER PIVOT (BAZY DANYCH POD EXCELEM)
TABELE PRZESTAWNE W RAPORTOWANIU I ANALIZIE DANYCH
TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2022 ROKU
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - DELEGOWANIE, KRYTYKA, ZWALNIANIE
UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
UMOWY O DZIEŁO I UMOWY ZLECENIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZMIAN
URLOPY WYPOCZYNKOWE W PRAKTYCE - WARSZTATY W MS EXCEL
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT
VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TJ.PAKIETU QUICK FIXES
VBA DLA ANALITYKÓW - KURS OD PODSTAW
WDROŻENIE I ORGANIZACJA CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
WERYFIKACJA KONTRAHENTA ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI - jak, gdzie i kiedy sprawdzić dłużnika?
WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI
WIZUALIZACJA DANYCH W EXCELU - BUDOWA KOKPITÓW (FUNKCJE, WYKRESY I TABELE PRZESTAWNE)
Wprowadzenie do MSR/MSSF, sprawozdawczość finansowa i polityka rachunkowości
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
ZAAWANSOWANE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, BUDŻETOWANIA I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ PROJEKTOWĄ
ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI ORAZ WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI
ZMIANY W PODATKACH 2022/2023 - wynikające z projektu Polskiego Ładu
ZMIANY W PODATKU VAT 2022/2023 –Krajowy System e-Faktur, E-COMMERCE, JPK_VAT, SLIM VAT 1, 2 i 3
ZUS I WYNAGRODZENIA W MAŁEJ FIRMIE – warsztaty praktyczne
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH
ocena ocena ocena ocena ocena

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij