Twoja opinia jest ważna

Podziel się doświadczeniami
o kursach i szkoleniach FRR
z innymi potencjalnymi uczestnikami

Dodaj opinię

30 KAZUSÓW DLA MENEDŻERÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Akademia CIT 2021 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
AKADEMIA CONTROLLINGU
AKADEMIA KRAJOWYCH (KSR) I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (MSR/MSSF)
AKADEMIA MSR/MSSF
AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI – księgi rachunkowe spółek handlowych w praktyce
AKADEMIA SPÓŁEK HANDLOWYCH 2020
AKADEMIA VAT 2021 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian
AKADEMIA WINDYKACJI
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
Aktywa trwałe według MSSF
Aktywa trwałe, rzeczowe aktywa obrotowe i rezerwy
AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA
ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
ANALITYK KREDYTOWY PRZEDSIĘBIORSTWA (kod zawodu 241302)
ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel
ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (kod zawodu 331301)
BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
BUDŻETOWANIE
BUDŻETOWANIE I METODY KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU - warsztaty praktyczne
CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel
CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
CENY TRANSFEROWE 2021 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa
Ceny transferowe i schematy podatkowe– zasady tworzenia dokumentacji dla biur rachunkowych i raportowania do urzędów skarbowych
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310)
COMARCH ERP OPTIMA - KOMPLEKSOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGI HANDLOWE
COMARCH ERP OPTIMA KSIĘGI PODATKOWE
COMARCH ERP OPTIMA PŁACE-KADRY
CONTROLLING
CONTROLLING - WARSZTATY PRAKTYCZNE W MS EXCEL
CONTROLLING A SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - warsztaty praktyczne
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM BIZNESPLANÓW I KPI
CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
CONTROLLING SPRZEDAŻY
CZAS PRACY KIEROWCÓW
CZAS PRACY W PRAKTYCE z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW OD 30 LIPCA 2020 R.
DOKUMENTACJA I PROCEDURY W BIURACH RACHUNKOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTWACH (GIIF, RODO, AML) - WARSZTATY PRAKTYCZNE
DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY
DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)
DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCY
E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów
EXCEL od podstaw - warsztaty praktyczne
EXCEL W CONTROLLINGU
EXCEL W PRACY FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
FAKTURA VAT 2021 – z uwzględnieniem nowelizacji VAT (biała lista podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach)
FUNKCJE I NARZĘDZIA EXCELA I ICH WYKORZYSTANIE W ANALIZACH, CONTROLLINGU I KSIĘGOWOŚCI
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP
INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI (WRAZ Z ROZPORZĄDZENIEM)
INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ
Instrumenty finansowe według MSSF – podstawowe zagadnienia
INTRASTAT – warsztaty praktyczne z uwzględnieniem zmian 2021
INWENTARYZACJA ROCZNA (SPIS Z NATURY), ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY
INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
JPK_V7M/JPK_V7K- ewolucja czy rewolucja?
KADRY I PŁACE DLA FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
KAPITAŁY, REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE, FUNDUSZE SPECJALNE - praktyczne zagadnienia księgowe
KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE z uwzględnieniem nowelizacji przepisów
KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - CZĘŚĆ I
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO ( kod zawodu 121103)
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA - warsztaty praktyczne
KOKPITY MENEDŻERSKIE I WIZUALIZACJA DANYCH W EXCELU
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH według MSR / MSSF – podstawowe zagadnienia
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF
KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)
KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)
KPI - KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI (KSR, MSR/MSSF) A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI
Książka Przychodów i Rozchodów w praktyce
KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH
KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA - Z ROZLICZANIEM ZUS I PŁAC
KWARTALNE SYGNAŁY KSIĘGOWEGO – podsumowanie wprowadzonych i planowanych zmian istotnych w pracy samodzielnego i głównego księgowego
LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY - ujęcie praktyczne
ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
MS EXCEL W PRACY ANALITYKÓW
MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W PLN I WALUTACH OBCYCH, ŚRODKI PIENIĘŻNE - praktyczne zagadnienia księgowe
NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
Nowe regulacje w zakresie przychodów i instrumentów finansowych
NOWE ZASADY EGZEKUCJI DŁUGÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI I BIZNESEM
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW WĘGLOWYCH
ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ETYKA I WARTOŚCI ZAWODOWE, REWIZJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2021
PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ
PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE
PŁATNIK 10.02.002 – WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK CIT OD PODSTAW
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
PODATEK U ŹRÓDŁA I OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH
PODATEK VAT OD PODSTAW
PODATEK VAT OD PODSTAW - weekendowo
PODATEK VAT W PRAKTYCE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE - ASPEKTY PODATKOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW
POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW W PRAKTYCE
POWER BI - BUDOWA MODELU DANYCH I KOKPITÓW MENEDŻERSKICH
POWER POINT - PROFESJONALNE PREZENTACJE BIZNESOWE
POWER QUERY - NARZĘDZIA DO SAMOOBSŁUGOWEJ ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH W PROGRAMIE EXCEL
POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) - warsztaty praktyczne w zakresie naliczania płac oraz dokonywania potrąceń
PRAWO PRACY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
PRZYCHODY I KOSZTY JEDNOSTKI, PODATEK DOCHODOWY - praktyczne zagadnienia księgowe
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - warsztaty praktyczne
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW
RACHUNKOWOŚĆ DLA RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁEK
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH – SSC/CUW/BPO
RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO
RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT
REWIZJA I WYCENA SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ – TEMATY ZAAWANSOWANE
RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RODO DLA ZAAWANSOWANYCH
RODO W KADRACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
ROZLICZENIA PODATKOWE – VAT I POZOSTAŁE DEKLARACJE PODATKOWE – WARSZTATY, ZARZĄDZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI I PODATKACH
RÓŻNICE RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE
RYNKI FINANSOWE – WSPÓŁPRACA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY
SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE (PODATEK VAT, CIT I PIT)
SAMODZIELNY KSIĘGOWY (kod zawodu 241103)
SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – obowiązek przekazywania informacji
SKUTECZNE WINDYKACYJNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE
SKUTECZNY CONTROLLING BIZNESOWY I FINANSOWY - warsztaty praktyczne
SLIM VAT
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (kod zawodu 241102)
SPECJALISTA DS. HR
SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)
SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
SPECJALISTA DS. RAPORTOWANIA I ANALIZY DANYCH
SPECJALISTA DS. WINDYKACJI
SPEDYTOR - SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW (kod zawodu 333105)
SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIKRO I MAŁEJ JEDNOSTKI - praktyczne zagadnienia księgowe
SPÓŁKA KOMANDYTOWA – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2020, zmiany CIT 2021
SPÓŁKA Z O.O. – rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe 2020, zmiany CIT 2021
SPÓŁKI OSOBOWE – PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁALNOŚCI I RACHUNKOWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW I INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 CZAS ZACZĄĆ – WARSZTATY PRAKTYCZNE
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE WYNIKIEM FINANSOWYM I PŁYNNOŚCIĄ - BUDOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA FINANSISTÓW
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA
STARSZY ANALITYK FINANSOWY
SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ - warsztaty praktyczne
SYMFONIA HANDEL - warsztaty praktyczne
SYMFONIA ONE PAYROLL KADRY I PŁACE - warsztaty praktyczne
SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE - warsztaty praktyczne
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
ŚWIADECTWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach
TABELE PRZESTAWNE W RAPORTOWANIU I ANALIZIE DANYCH
TP R - REWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH 2020/2021
TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2021 ROKU
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - DELEGOWANIE, KRYTYKA, ZWALNIANIE
UMIEJĘTNE CZYTANIE I INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
UMOWY ZLECENIA 2021 W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN
URLOPY I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY
URLOPY WYPOCZYNKOWE W PRAKTYCE - WARSZTATY W MS EXCEL
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości
USŁUGI, TOWARY, MATERIAŁY, PRODUKTY - praktyczne zagadnienia księgowe
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)
VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT
VAT W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM
VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM 2020 – Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TJ.PAKIETU QUICK FIXES
VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM 2020/2021 – PAKIET QUICK FIXES
VBA DLA ANALITYKÓW - KURS OD PODSTAW
WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE - praktyczne zagadnienia księgowe
WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU WINDYKATORA
WINDYKACJA I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI
WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI
Wprowadzenie do MSR/MSSF, sprawozdawczość finansowa i polityka rachunkowości
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne
ZAAWANSOWANE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
ZAAWANSOWANE ROZLICZENIA PODATKOWE – PIT/CIT Z UWZGLĘDNIENIEM PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA, ZARZĄDZANIE ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI
ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201)
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZARZĄDZANIE PERSONELEM W PANDEMII – NOWE WYZWANIA
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ
ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMOWY O PRACĘ ORAZ ZMIANY WARUNKÓW ZATRUDNIENIA
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2021 ROKU
ZMIANY PODATKOWE W KADRACH I PŁACACH ORAZ INNE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 2020/2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 - Z UWZGLĘDNIENIEM CITU ESTOŃSKIEGO
ZMIANY W PODATKU VAT 2020/2021 - JPK, MATRYCA STAWEK VAT, SLIM VAT
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020
ZUS i wynagrodzenia w małej firmie – warsztaty praktyczne
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH
ocena ocena ocena ocena ocena

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij