Podstawowe terminy rozliczenia podatku VAT

20.09.2023 2023-09-20T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1487/podstawowe-terminy-rozliczenia-podatku-vat
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnicy VAT, podmioty zobowiązane do rozliczenia podatku VAT muszą pamiętać o terminach złożenia deklaracji oraz ewentualnej zapłaty podatku.

Deklaracja JPK_V7M

 • składana do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu dotyczy: podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT z wyjątkiem podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:
  • przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1pkt 3;
  • są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 90c lub art. 91, lub
  • są obowiązani/uprawnieni do dokonania korekty w ramach ulgi na złe długi
   (art. 99 ust. 1 i 7 ustawy o VAT).

 

Deklaracja JPK_V7M

 • część ewidencyjna za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,

 Deklaracja JPK_V7M

 • część ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjna za cały kwartał do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale za poprzedni.

 Z „kwartalnego rozliczania podatku VAT” mogą skorzystać:

 • mali podatnicy (o których mowa w art. 2 pkt 25ustawy o VAT), którzy wybrali metodę kasową oraz
 • po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej oraz
 • podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.), jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000 euro (art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

Należy mieć również na uwadze, że z „kwartalnego rozliczenia podatku VAT” nie mogą skorzystać:

 • podatnicy zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
 • podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, lub
 • podatnicy, którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1;
 • podatnicy, w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego (art. 99 ust. 3a ustawy o VAT).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły