Uproszczenia w sprawozdawczości jednostek mikro i małych

28.03.2024 2024-03-28T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1572/uproszczenia-w-sprawozdawczosci-jednostek-mikro-i-malych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ustawa o rachunkowości daje możliwość zakwalifikowania podmiotów gospodarczych do jednostek mikro lub małych, co umożliwia skorzystanie z uproszczeń przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Zestawienie uproszczeń w sprawozdawczości dla jednostek mikro:

 • uproszczony bilans według załącznika nr 4 (art. 46 ust. 5 pkt 4),
 • uproszczony rachunek zysków i strat według załącznika nr 4 (art. 47 ust. 4 pkt 4),
 • niesporządzanie informacji dodatkowej, pod warunkiem, że jednostka mikro przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 (art. 48 ust. 3),
 • niesporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 48a ust. 3)*,
 • niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 4)*,
 • jednostka mikro zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności, może nie sporządzać tego sprawozdania, jeżeli w informacji dodatkowej lub jako informacje uzupełniające do bilansu zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów/akcji własnych określonych w załączniku nr 4,
 • jednostka mikro zamierzająca sporządzić sprawozdanie z działalności, może nie wykazywać w tym sprawozdaniu kluczowych niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego (art. 49 ust. 4).

* Jednostka, która przyjęła status jednostki mikro, nie ma obowiązku sporządzania tych elementów sprawozdania finansowego, nawet w przypadku, gdy jej sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu.

 

Zestawienie uproszczeń w sprawozdawczości dla jednostek małych:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 (art. 48 ust. 4),
 • uproszczony bilans według załącznika nr 5 (art. 46 ust. 5 pkt 5),
 • uproszczony rachunek zysków i strat według załącznika nr 5 (art. 47 ust. 4 pkt 5),
 • dodatkowe informacje i objaśnienia według załącznika nr 5 (art. 48 ust. 4),
 • niesporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 48a ust. 4)*,
 • niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 5)*,
 • jednostka mała zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności, może nie sporządzać tego sprawozdania, jeżeli w informacji dodatkowej zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości,
 • jednostka mała zamierzająca sporządzić sprawozdanie z działalności, może nie wykazywać w tym sprawozdaniu kluczowych niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego (art. 49 ust. 5).

* Jednostka, która przyjęła status jednostki małej, nie ma obowiązku sporządzania tych elementów sprawozdania finansowego, nawet w przypadku, gdy jej sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły