BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 (UOR/KSR) JEDNOSTEK DUŻYCH I POZOSTAŁYCH NIESTOSUJĄCYCH UPROSZCZEŃ UOR

Prowadzący Prowadzący  Jacek Kołaczyński

Szkolenie z zamknięcia roku w jednostkach dużych Celem szkolenia "Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku" jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego przeprowadzenia procesu zamykania roku finansowego w sposób zgodny z przepisami prawnymi oraz zapewnienie optymalnej wydajności i precyzji w działaniach księgowych i podatkowych. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom zrozumienia złożoności procesu zamykania roku, włącznie z przygotowaniem sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń podatkowych, a także poprawienie zdolności do identyfikowania i rozwiązywania potencjalnych problemów i wyzwań związanych z tym procesem jak również potencjalnych różnic między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających uczestnikom skuteczne przygotowanie się do zakończenia roku finansowego w sposób, który nie tylko spełni wymagania regulacyjne, ale także przyczyni się do optymalizacji sytuacji podatkowej firmy.

2
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
28.10 - 29.10.2024
Online: na żywo
Tryb dzienny
1290,00 zł netto / brutto
16.12 - 17.12.2024
Katowice
Tryb dzienny
1400,00 zł netto / brutto
1290 1400 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom zrozumienia złożoności procesu zamykania roku, włącznie z przygotowaniem sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń podatkowych, a także poprawienie zdolności do identyfikowania i rozwiązywania potencjalnych problemów i wyzwań związanych z tym procesem jak również potencjalnych różnic między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania.
Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających uczestnikom skuteczne przygotowanie się do zakończenia roku finansowego w sposób, który nie tylko spełni wymagania regulacyjne, ale także przyczyni się do optymalizacji sytuacji podatkowej firmy.

Program skierowany jest pod jednostki duże i pozostałe, które nie stosują uproszczeń, na które zezwala Ustawa o rachunkowości, omawiamy:
- ujęcie umów leasingu wg UOR a nie wg przepisów podatkowych
- zasady wyceny środków trwałych wg UOR a nie podatkowo
- pokazujemy zasady kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości aktywów
- pokazujemy zasady tworzenia odpisów na zapasy nierotujące
- pokazujemy zasady kalkulacji rezerw np. na świadczenia emerytalne, na niewykorzystane urlopy
- omawiając Rachunek zysków i strat - poruszamy kwestie związane ze szczególnymi momentami rozpoznania przychody w rozumieniu Krajowego Standardu rachunkowości nr 15
- omawiamy KSR3 - dla jednostek które mają tzw. kontrakty długoterminowe
- każdy aspekt robimy bilansowo i podatkowo
- omawiamy mapping czyli jak przygotować szybko sprawozdanie i informację dodatkową w pełnym zakresie (blisko 50 not do sprawozdania)

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
 1. Polityka rachunkowości spółki i jej ewentualna zmiana w ciągu roku, wykazywanie danych porównawczych (tzw. trzecia kolumna”), wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu, utrata prawa do uproszczeń i wpływ na sprawozdania;
 2. Obowiązek sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych – przygotowanie do badania poszczególnych segmentów bilansu i RZiS;
 3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku, w tym kluczowe aspekty przeprowadzenia inwentaryzacji;
 4. E-sprawozdanie finansowe i jego podpisywanie, składanie;
 5. Rola i znaczenie technologii informatycznych, mapping pozycji sprawozdań finansowych;
 6. Metodyka wyceny składników bilansu – kluczowe aspekty (WNiP, Środki trwałe i ujmowanie Leasingu, Inwestycje, Zapasy, Należności, Rozliczenia międzyokresowe, Rezerwy, Zobowiązania, RMB, Instrumenty finansowe);
 7. Prezentacja segmentów przychodów i kosztów w rachunku wyników, moment rozpoznania przychodu z uwzględnieniem KSR, szczególne zasady rozliczania dla umów uznanych za kontrakty długoterminowe w ujęciu KSR3, zasady rozliczania firm produkcyjnych nie stosujących uproszczeń;
 8. Informacja dodatkowa – zakres i ujawnienia zgodnie z Zał. Nr 1 do UOR;
 9. Rachunek przepływów pieniężnych – budowa i ogólna charakterystyka sprawozdania oraz „złote” reguły sporządzenia – warsztaty praktyczne;
 10. Sprawozdanie z działalności – cel i zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu;
 11. Podatkowe aspekty zamknięcia roku:
  1. Przychody i koszty w prawie podatkowym u bilansowym – rozliczenie na przełomie roku, bonifikaty, opusty, różnice kursowe, korekty;
  2. rozliczenie roczne przed podatników stosujących ryczałt – estoński CIT;
  3. przejście z wyniku bilansowego na podatkowy (tzw. przejściówka) oraz kalkulacja odroczonego podatku dochodowego.
Autor programu: Jacek Kołaczyński

Terminarz

28.10.2024 - 29.10.2024, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 (UOR/KSR) JEDNOSTEK DUŻYCH I POZOSTAŁYCH NIESTOSUJĄCYCH UPROSZCZEŃ UOR minimum teorii, maksimum praktyki, procedur i narzędzi
- 28.10.2024, poniedziałek (08:00 - 15:30)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 29.10.2024, wtorek (08:00 - 15:30)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
16.12.2024 - 17.12.2024, Katowice, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 (UOR/KSR) JEDNOSTEK DUŻYCH I POZOSTAŁYCH NIESTOSUJĄCYCH UPROSZCZEŃ UOR minimum teorii, maksimum praktyki, procedur i narzędzi
- 16.12.2024, poniedziałek (08:00 - 15:30)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 17.12.2024, wtorek (08:00 - 15:30)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kołaczyński
Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: biegły rewident nr 13749, praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR. Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, Doświadczenie: ponad 21-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, audytor w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski oraz Pol-Tax, posiada ponad 14-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 13 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Jacek Kołaczyński

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • lunch
 • poczęstunek
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

To szkolenie nie ma jeszcze opinii. Uczestniczyłeś w tym szkoleniu? Prześlij nam swoją recenzję poprzez formularz.

Opiekun szkoleń

Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

1803
czas trwania Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 3 edycja
Opiekun szkoleń
Online, Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły