Zeznanie CIT-8 za 2023 rok

27.03.2024 2024-03-27T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1571/zeznanie-cit-8-za-2023-rok
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2023 rok najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Podatnicy składają CIT-8 za dany rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie podatnicy wpłacają również podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek od początku roku. Nie ma prawnego wymogu, aby zapłata podatku była dokonana tego samego dnia co dzień złożenia CIT-8, mogą być one zrealizowane w różnym czasie.

Co do zasady, zeznanie CIT-8 powinno zostać złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoba, która w imieniu podatnika ma podpisać zeznanie składane drogą elektroniczną, musi być zgłoszona na formularzu UPL-1.

W drodze wyjątku zeznanie CIT-8 może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 updof.

Należy mieć na uwadze, że nieuzyskanie jakichkolwiek dochodów przez podatnika nie uprawnia podatnika do składania zeznania CIT-8 w formie papierowej. Nie można utożsamiać pojęcia dochodu zerowego z pojęciem dochodu zwolnionego od podatku dochodowego. Nie są to tożsame pojęcia.

CIT-8 za 2023 r. należy składać w wersji 33 tego formularza.

Załącznikami do zeznania CIT-8(33) za rok 2023 są:

 • CIT-8/O(19) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku,
 • CIT/M(2) - informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego,
 • CIT/PD(2) - informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów,
 • SSE-R(5) - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT/KW(4) - informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,
 • CIT/BR(10) - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
 • CIT-D(8) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
 • CIT/MIT(3) - informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy,
 • CIT/NZI(2) - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków,
 • CIT/8SP(6) - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu,
 • CIT/8S(6) - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu,
 • CIT/WW(3) - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/PM(1) - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT/IP(5) - informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT/F(1) - informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły