Brak odpowiednich kwalifikacji osób pełniących funkcje księgowe lub doradztwa podatkowego może mieć negatywne skutki dla podatnika.

19.09.2014
Brak odpowiednich kwalifikacji osób pełniących funkcje księgowe lub doradztwa podatkowego może mieć złe skutki dla podatnika. Podatnik może zostać wprowadzony w błąd przez osobę nie mającą odpowiednich kompetencji, a to z kolei prowadzi do wielu negatywnych skutków w odniesieniu do organów podatkowych.

Korzystanie z usług wykwalifikowanego księgowego lub doradcy podatkowego jest dla podatnika dobrym rozwiązaniem.
Rzetelność usług doradcy podatkowego gwarantuje samorząd zawodowy. Krajowa Izba Doradców Podatkowych czuwa nad prawidłowym wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego – sprawdza czy doradcy podatkowi mają ważne ubezpieczenie OC, czy uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i czy postępują zgodnie z etyką zawodową – za nieprzestrzeganie tych obowiązków, Izba może usunąć doradcę z listy, a tym samym zabronić mu wykonywania zawodu.
...

Dowiedz się więcej

Planujesz karierę Doradcy Podatkowego sprawdź jakie warunki musisz spełnić

05.09.2014
By zostać Doradcą Podatkowym musisz:
  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych
  • Cechować się nieskazitelnym charakterem i postępowaniem dającym pewność prawidłowego wykonywania zawodu
  • Mieć wyższe wykształcenie


Poza tym musisz:
  • Zdać egzamin na doradcę podatkowego w Ministerstwie Finansów
  • Zrealizować dwuletnią praktykę zawodową w Polsce
  • Nie później niż trzy lata od złożenia egzaminu musisz złożyć ślubowanie i wpisać się na listę Doradców Podatkowych

Lub
  • Musisz być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo...

Dowiedz się więcej

Zwrot podatku PIT z Anglii, Niemiec i Norwegii

03.09.2014
Wielka Brytania, Niemcy i Norwegia to popularne kierunki wyjazdów do pracy za granicą. Każdy, kto legalnie pracował za granicą może ubiegać się o zwrot podatku dochodowego. Jak wyglądają procedury związane ze zwrotem w poszczególnych państwach? Jak obliczyć wysokość zwrotu? Jakie formularze podatkowe zastosować w poszczególnych jurysdykcjach?
...

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij