Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w ustawowym terminie

30.09.2022
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego do 30 czerwca następnego roku, jednak na mocy osobnego rozporządzenia jednostka, której rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 roku, może zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok aż do 30 września 2022 roku (podstawowy termin został przedłużony o 3 miesiące).

Dowiedz się więcej

Ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

28.09.2022
Na posiedzeniu w dniu 26 września 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej

30 września 2022 roku mija termin zakończenia prekonsultacji dokumentu „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”

26.09.2022
Ministerstwo Finansów zaprasza przedsiębiorców korzystających z usług księgowych oraz osoby związane z zawodem księgowego do podzielenia się opinią na temat przyszłości zawodu księgowego.

Dowiedz się więcej

Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok 2022

23.09.2022
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna zostać podpisana z firmą audytorską w terminie umożliwiającym udział firmy/biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Dowiedz się więcej

Zmiany do ustawy o dodatku węglowym - jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem

21.09.2022
20 września br. weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Dowiedz się więcej

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku

19.09.2022
13 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Dowiedz się więcej

Nowe kryteria niekaralności dla funkcjonariuszy spółki od 13 października 2022 r.

16.09.2022
W świetle art. 18 § 2 K.s.h. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) nie może być członkiem organu, likwidatorem albo prokurentem (między innymi spółki z o.o.) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa (wymóg niekaralności stawiany wymienionym funkcjonariuszom spółki).

Dowiedz się więcej

Wątpliwości dotyczące interpretacji art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

15.09.2022
Interpretacja art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Dowiedz się więcej

Zmiany KSH - w tym protokołowanie uchwał zarządu Sp. z o.o. już od 13.10.2022 r.

14.09.2022
Już od 13 października 2022 r. art. 208¹ K.s.h. będzie stanowić, że uchwały zarządu są obowiązkowo protokołowane.

Dowiedz się więcej

Istotne zmiany w funkcjonowaniu Rad Nadzorczych już od 13 października 2022 r.

12.09.2022
Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy oraz będzie należeć po zmianach w dniu 13 października 2022 r. - ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Nowością będzie konieczność sporządzenia i przedłożenia zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (tzw. sprawozdanie rady nadzorczej/sprawozdanie dyrektorów niewykonawczych).

Dowiedz się więcej

Zakup garnituru w kosztach uzyskania przychodu – interpretacja indywidualna

09.09.2022
Zgodnie z interpretacja indywidualną Dyrektora KIS z 25 lipca 2022 roku (nr 0112-KDIL2- 2.4011.483.2022.1.AA), wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na zakup garnituru - to wydatek o typowym charakterze osobistym, więc nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Od 1 września 2022 roku obowiązuje nowy wzór wniosku dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o refundację składek ZUS (Wn-U-G)

08.09.2022
Złożenie wniosku Wn-U-G po 31 sierpnia 2022 roku (refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców) w formie papierowej na niewłaściwym formularzu spowoduje odrzucenie dokumentu i wezwanie do jego uzupełnienia.

Dowiedz się więcej

Preferencyjna stawka CIT 9%

07.09.2022
Podatnicy rozliczających podatek CIT według zasad ogólnych, płacą podstawową stawkę podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy opodatkowania, niektórzy podatnicy mogą stosować obniżoną stawkę podatku CIT wynoszącą 9% podstawy opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Faktury sprzed lat w kosztach podatkowych według interpretacji Dyrektora KIS

02.09.2022
Zdaniem organu podatkowego, wydatki związane z uregulowaniem zaległych faktur usługowych za miesiące maj-grudzień 2019 r., powinny zostać ujęte w kosztach podatkowych 2019 roku (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 20 lipca 2022 roku).

Dowiedz się więcej

Niższe limity płatności bezgotówkowych dopiero od 1 stycznia 2024 roku

01.09.2022
Przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 18 sierpnia 2022 r. przesunęły limit płatności bezgotówkowych obniżony do 8.000 zł dopiero na 1 stycznia 2024 roku.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły