Elektronizacja i skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych

31.08.2018
Na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U z 2018r pozycja 357) od 1 stycznia 2019 r. zmienią się okresy obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych.

Od początku nowego roku w stosunku do osób nowo zatrudnionych, płatnik będzie miał obowiązek przechowywać w dowolnej formie akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.
...

Dowiedz się więcej

Już wkrótce nie będzie obowiązku składania deklaracji VAT

30.08.2018
Ministerstwo Finansów zapowiada zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT. Ponieważ od stycznia 2018 r. wszystkie jednostki mają obowiązek przesyłania co miesiąc pliku JPK_VAT, w którym zawarte są wszystkie informacje podawane w deklaracji VAT, druk VAT-7 powiela te dane.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o VAT, których efektem ma być zastąpienie deklaracji VAT informacją przesyłaną do systemu, do którego obecnie przesyła się pliki JPK_VAT.
...

Dowiedz się więcej

Możliwe uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

29.08.2018

Bez względu na rodzaj firmy, prawo do stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych ustala się na podstawie parametrów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym. Jest to niezależne od obowiązku badania jej sprawozdania przez firmę audytorską (lub jego brak).

Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech podanych wielkości, czyli:

17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego

34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
...

Dowiedz się więcej

„Pożyczka na rozwój” dla przedsiębiorców

28.08.2018
W ramach wsparcia programu „Pożyczka na rozwój” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy nabór wniosków. O takie wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie Polski od co najmniej dwóch lat.
...

Dowiedz się więcej

Podatek od nieruchomości w 2019 r.

27.08.2018
W obwieszczeniu Ministra Finansów opublikowanym w Monitorze Polskim z 2018 r. poz. 745 zostały określone maksymalne stawki podatku od nieruchomości

Stawki te są wyższe niż w roku bieżącym, nie będą mogły przekroczyć w 2019 r. kwot:


•    od gruntów:
        -    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
...

Dowiedz się więcej

Prawidłowość udzielania urlopów w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

24.08.2018
Za wykroczenie polegające na nieudzieleniu pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego grozi pracodawcy mandat karny w wysokości co najmniej 1.000 zł.
...

Dowiedz się więcej

Wypełnianie deklaracji VAT związane z mechanizmem podzielonej płatności

23.08.2018
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności, który polega na możliwości rozdzielenia płatności w taki sposób, że część lub całość kwoty netto z faktury zakupu przekazywana jest na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, a część lub całość kwoty VAT - na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank lub SKOK.

...

Dowiedz się więcej

Od 1 października 2018 r. będą obowiązywać e-sprawozdania finansowe

22.08.2018
Nowe przepisy dotyczące sprawozdań finansowych będą obowiązywały jednostki zobowiązane do ich sporządzania od 1 października 2018 r. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej związany jest z założeniem, że przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego mają składać sprawozdania finansowe tylko do KRS, skąd są one przekazywane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym od 1 października 2018 r.
...

Dowiedz się więcej

Niektórzy przedsiębiorcy zapłacą w 2019 r. niższe składki ZUS

21.08.2018
Przekazana do podpisu przez prezydenta Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, wprowadza możliwość opłacania od 1 stycznia 2019 r. przez niektórych przedsiębiorców składek ZUS w wysokości uzależnionej od przychodu firmy.
...

Dowiedz się więcej

Podatek od środków transportowych w 2019 r.

20.08.2018
W Monitorze Polskim 2018 r. poz. 745 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

Obwieszczenie zawiera maksymalne stawki podatku od środków transportowych:
•    od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
        -    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 832,71 zł
        -    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.389,14 zł...

Dowiedz się więcej

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych po zmianach

17.08.2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47) weszło w życie 10 sierpnia 2018 r. Przepisy określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, zwanych dalej „wózkami jezdniowymi”, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.

Zgodnie z nowymi przepisami do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych....

Dowiedz się więcej

Dokumentacja podatkowa w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

16.08.2018
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl przedstawiono praktyczne wyjaśnienia najczęściej poruszanych zagadnień dotyczących obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.
...

Dowiedz się więcej

Struktury logiczne e-sprawozdań finansowych

15.08.2018
Dla jednostek wpisanych do krajowego rejestru sądowego Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Krajowa Administracja Skarbowa/Działalność/Struktury e-sprawozdań udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, wynikające z załączników do ustawy o rachunkowości.
...

Dowiedz się więcej

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie podzielonej płatności na rachunek VAT

14.08.2018
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności w VAT, które stanowią dla małych podatników duże wyzwanie w praktycznym zastosowaniu. Możliwość rozdzielenia płatności w ten sposób, że część/całość kwoty netto z faktury zakupu przekazywana jest na rachunek bankowy a część/całość kwoty VAT na specjalny rachunek VAT rodzi wiele dodatkowych niejasności.

Na stronie internetowej MF www.finanse.mf.gov.pl zamieszczono objaśnienia podatkowe z dnia 29 czerwca 2018 r., - ...

Dowiedz się więcej

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych od 2019 r.

13.08.2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy od osób prawnych oraz zmianie innych ustaw opublikowany na stronie www.rcl.gov.pl przewiduje duże zmiany w zakresie podmiotów powiązanych i cen transferowych.
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły