Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne prokurenta

29.04.2022
Wg wyjaśnień Prezesa NFZ w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2022 r. - osoba powołana do pełnienia funkcji prokurenta i pobierająca z tego tytułu wynagrodzenie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dowiedz się więcej

Projekt ustawy obniżający podatek PIT do 12% przyjęty przez Rząd

28.04.2022
Ministerstwo Finansów podało informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu zmian w podatku PIT – obniżenie stawki do 12% (zmiany przepisów Polskiego Ładu).

Dowiedz się więcej

Webinar MF: Przyszłość zawodu księgowego w Polsce

27.04.2022
Ministerstwo Finansów w dniu 9 maja 2022r. organizuje webinar "Przyszłość zawodu księgowego w Polsce".

Dowiedz się więcej

Zeznania podatkowe PIT do 2 maja 2022 roku

25.04.2022
Podatnicy podatku PIT są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/straty w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym).

Dowiedz się więcej

Zasady odliczania składki zdrowotnej od 1 lipca 2022 roku

22.04.2022
Propozycje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr UD347 - wykaz prac legislacyjnych) przewidują istotne zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej od 1 lipca 2022 roku.

Dowiedz się więcej

Zasady wystawiania faktur korygujących w 2022 roku

20.04.2022
Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, czyli zbiorczą fakturę korygującą.

Dowiedz się więcej

Rodzaje Faktur VAT w obrocie gospodarczym 2022

13.04.2022
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość wystawiania faktur w formie papierowej, w formie elektronicznej a także w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Dowiedz się więcej

Szczególne oznaczenia na Fakturze VAT

12.04.2022
W przepisach o podatku VAT ustawodawca wskazał transakcje, dla których podatnik jest obowiązany do zamieszczania szczególnych oznaczeń na FA VAT.

Dowiedz się więcej

Podstawowe elementy Faktury VAT 2022

11.04.2022
Podstawowy katalog danych (elementów), które powinna zawierać Faktura VAT określony jest w przepisach art. 106e ustawy o VAT.

Dowiedz się więcej

Żłobkowe 2022

08.04.2022
Od początku kwietnia 2022 r. można już ubiegać się w ZUS o kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi – czyli dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dowiedz się więcej

Zintegrowany system kwalifikacji (ZSK)

05.04.2022
Uczenie się przez całe życie to idea będąca częścią polityki Unii Europejskiej. Opiera się ona na założeniu, że umiejętności obywateli mają kluczowe znaczenie dla przyszłości społeczeństw oraz że na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego nie wystarcza już wykształcenie zdobyte w okresie młodości.

Dowiedz się więcej

Sprawozdania finansowe 2022 a PFRON

04.04.2022
Każdy przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń swoich niepełnosprawnych pracowników, przedstawia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) roczne sprawozdanie finansowe sporządzane sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub oświadczenie, że nie jest zobowiązany do jego sporządzania.

Dowiedz się więcej

Nowe szkolenie w ofercie: "Jak wykorzystać luki w Polskim Ładzie?"

01.04.2022
Zmiany podatkowe dotyczące Polskiego Ładu od początku tego roku budzą wiele zastrzeżeń.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły