Prowadzenie (w formie elektronicznej) oraz przesyłanie elektronicznych ksiąg rachunkowych do Urzędu Skarbowego dopiero od 2024 roku

29.06.2022
W początkowych zamierzeniach wynikających z przepisów Polskiego Ładu obowiązki w tym zakresie miały zostać wprowadzone od 1 stycznia 2023 roku. 9 czerwca 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, z której wynika że nastąpi przesunięcie momentu ich obwiązywania co najmniej o jeden rok.

Dowiedz się więcej

Powołanie w świetle przepisów Polskiego Ładu 2.0 - od 1 lipca 2022 roku

27.06.2022
Od dnia 1 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) - zwanej Polskim Ładem 2.0. Wg. nich obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób powołanych do pełnienia danych funkcji (na mocy aktu powołania) oraz prokurentów powstanie z dniem powołania lub ustanowienia prokury, a wygaśnie z dniem odwołania.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze zmiany w podatku PIT (pdof) od 1 lipca 2022 roku

24.06.2022
Przepisy Polskiego Ładu 2.0 wprowadzają wiele zmian w podatku PIT od 1 lipca 2022 r.

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe 2021 sporządzamy do końca czerwca 2022 roku

22.06.2022
Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 r.

Dowiedz się więcej

Złożenie deklaracji CIT-8 oraz CIT-8E (CIT estoński) - do 30 czerwca 2022 r.

20.06.2022
W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, ustawowy termin na złożenie deklaracji rocznej za 2021 r. przypadał na dzień 31 marca 2022 r. Na mocy rozporządzenia z dnia 17 marca 2022 r termin ten został przedłużony do końca czerwca 2022 r.

Dowiedz się więcej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – zgłoszenie do 30 czerwca 2022 r.

15.06.2022
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, uruchomiony w dniu 1 lipca 2021 roku.

Dowiedz się więcej

Newsletter KRS od 21 czerwca 2022 roku

13.06.2022
Już niedługo każdy zainteresowany będzie mógł przez internet uzyskać informacje o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. Usługa ta ma chronić spółki przed złożeniem w Krajowym Rejestrze Sądowym fałszywych dokumentów a przepisy regulujące „newsletter KRS” wejdą w życie z dniem 21.06.2022 r.

Dowiedz się więcej

Odliczenie składki zdrowotnej od lipca 2022 roku

08.06.2022
Przepisy Polskiego Ładu 2.0 przywracają od lipca 2022 roku możliwość uwzględniania składki zdrowotnej w rachunku podatkowym dla części przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej

Nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” dla Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce

07.06.2022
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej nadał Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych”.

Dowiedz się więcej

Dokumenty przekazywane przez kierownika jednostki do KRS

03.06.2022
Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS) roczne sprawozdanie finansowe oraz odpis uchwały/postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Dowiedz się więcej

Nowy format sprawozdań finansowych 2021

02.06.2022
Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw został wprowadzony jednolity elektroniczny format raportowania (ESEF), dlatego począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2021 r. emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, którzy sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości stosują format XHTML.

Dowiedz się więcej

Nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie Procesami Płacowymi” dla Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce

01.06.2022
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 maja 2022 r. Ministerstwo Finansów nadało Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami płacowymi”.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij