Sprawozdanie finansowe 2021 przekazujemy do szefa KAS do 1 sierpnia 2022 roku

29.07.2022
Zasadniczo termin na złożenie zeznania do szefa KAS za 2021 r. upłynął 2 maja 2022 r., jednak w związku z trwającą epidemią koronawirusa, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. termin został przesunięty na 1 sierpnia 2022 roku.

Dowiedz się więcej

Odliczanie składki zdrowotnej (od 1 lipca 2022 r.) w podatku liniowym

27.07.2022
Od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy opłacający tzw. podatek liniowy, mogą na dwa sposoby rozliczyć składkę zdrowotną zapłaconą za siebie (oraz za osoby współpracujące) w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Zmiana wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej od 28 lipca 2022 r.

25.07.2022
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, od dnia 28 lipca 2022 r. dieta wyniesie 38 zł za dobę podróży.

Dowiedz się więcej

Umowy zlecenia od lipca 2022

22.07.2022
Zleceniodawca jako płatnik, ma określone obowiązki w zakresie obliczenia i poboru od wynagrodzenia zleceniobiorcy zaliczki na podatek dochodowy (niekiedy zryczałtowanego podatku dochodowego), które z dniem 1 lipca 2022 r. uległy określonym zmianom.

Dowiedz się więcej

Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok w przypadku najmu prywatnego

20.07.2022
Po wejściu przepisów Polskiego Ładu 2.0, prawo do zmiany formy opodatkowania za 2022 r. na skalę podatkową mają również podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego (jeśli wybrali dla ich opodatkowania ryczałt ewidencjonowany).

Dowiedz się więcej

Nowy wzór zgłoszenia VAT-R od 22 lipca 2022 r.

15.07.2022
Mocą rozporządzenia MF z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług, określono nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT – tj. druk VAT-R (Dz. U. z dnia 7 lipca 2022 r. poz. 1437).

Dowiedz się więcej

Zastąpienie telepracy pracą zdalną - projekt ustawy

13.07.2022
Zastąpienie telepracy bardziej elastyczną formą, czyli pracą zdalną w Kodeksie pracy - to najważniejsze założenie projektu ustawy przyjętego już przez Radę Ministrów.

Dowiedz się więcej

Odliczanie składki zdrowotnej (od 1 lipca 2022 r.) od przychodów opodatkowanych ryczałtem a podstawa wymiaru jej ustalenia

11.07.2022
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów - wprowadzone od dnia 1 lipca odliczanie od przychodów 50% składki zdrowotnej zapłaconej przez podatnika opłacającego ryczałt ewidencjonowany nie wpływa równocześnie na podstawę wymiaru tej składki.

Dowiedz się więcej

Składka zdrowotna po przejściu z ryczałtu na skalę podatkową za 2022 rok

08.07.2022
Nowe przepisy Polskiego Ładu 2.0 wprowadziły możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów/przychodów osiągniętych w 2022 roku przez przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany - na skalę podatkową.

Dowiedz się więcej

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym

06.07.2022
Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki, składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Natomiast w przypadku jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe powinno zostać rozszerzone o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

Dowiedz się więcej

Wynagrodzenie minimalne od lipca 2022

04.07.2022
Obniżoną stawkę podatkową (z 17% do 12%) pracodawca stosuje do wypłat dokonanych pracownikom po 30 czerwca 2022 r. (bez względu na to, za jaki okres są one należne).

Dowiedz się więcej

Wynagrodzenie za czerwiec - w lipcu 2022

01.07.2022
Zgodnie z przepisami podatkowymi (ustawa PIT) przychód pracownika ze stosunku pracy powstaje w miesiącu, w którym pracownik otrzyma wynagrodzenie lub wynagrodzenie zostanie mu postawione do dyspozycji.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły