Pracownicze Plany Kapitałowe

29.06.2018
Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2018 r. przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe w skrócie PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez pracownika 60-go roku życia.
...

Dowiedz się więcej

Reprezentacja i reklama w podatku dochodowym

28.06.2018
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji terminu reprezentacja. Pojęcie reprezentacji zostało zdefiniowane przez NSA w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11.
...

Dowiedz się więcej

Kto ogłasza sprawozdanie finansowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

27.06.2018
Niewiele firm ma obowiązek złożyć swoje sprawozdanie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednak kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe za 2017 r. podlegało obowiązkowi badania, a która nie jest objęta wpisem do KRS, składa to sprawozdanie do ogłoszenia w terminie 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Taki obowiązek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych wynika z art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ponieważ wyżej wy...

Dowiedz się więcej

Kasa fiskalna online

26.06.2018
Kasy rejestrujące nowego typu tzw. kasy online są jednym z elementów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Branże szczególnie narażone na różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży mają być objęte bezwzględnym obowiązkiem stosowania takich „nowoczesnych” kas.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek stosowania kas online ma dotyczyć:
...

Dowiedz się więcej

Rachunek VAT - nowe zasady rozliczania od 1 lipca

25.06.2018
Do 30 czerwca 2018 r. banki i SKOK-i mają obowiązek otwarcia rachunku VAT do posiadanego przez podatnika rachunku rozliczeniowego, czy imiennego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Rachunki VAT nie będą natomiast otwierane do rachunków oszczędnościowych podatników.

Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności, który polega na rozdzieleniu płatności za nabyte towary czy usługi w ten sposób, że zapłata całości lub części kwoty netto z faktury będzie mogła być dokonywana na konto kontrahenta (ewentualnie rozliczona w inny sposób), a całość lub część kwoty VAT wynikającej z tej faktury będzie mogła być przekazywana na specjalny rachunek, zwany rachunkiem VAT....

Dowiedz się więcej

Zmiany w opodatkowaniu handlu kryptowalutami

25.06.2018
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania opodatkowania umów od sprzedaży lub zamiany kryptowalut podatkiem PCC.
...

Dowiedz się więcej

Zmiany w zakresie wpłat na PFRON

22.06.2018
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) z dniem 6 czerwca wprowadziła w życie część zmienionych przepisów o PFRON.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Kolejne zmiany zaczną obowiązywać w październiku tego roku, według których:
...

Dowiedz się więcej

Planowane uproszczenia w podatku dochodowym

21.06.2018
Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniami podatkowymi, które mają być zgodne z filozofią 3xP - przejrzyście, prosto, przyjaźnie dla podatnika.
...

Dowiedz się więcej

Rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej

20.06.2018
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zaistnienie niektórych okoliczności umożliwia podatnikowi rezygnację ze stosowania kasy fiskalnej.
...

Dowiedz się więcej

Jak dzielić zysk w spółkach kapitałowych?

19.06.2018
Wspólnicy spółki z o.o. mają prawo do udziału w zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego jednostki. Jeśli umowa nie stanowi inaczej zysk dzieli się proporcjonalnie w stosunku do udziałów. Również akcjonariusze spółek akcyjnych mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, przy czym, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje....

Dowiedz się więcej

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego

18.06.2018
Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości kierownik podmiotu podlegającego wpisowi do KRS, który prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów powinien złożyć do rejestru sądowego oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
...

Dowiedz się więcej

„Przymusowy” urlop wypoczynkowy

15.06.2018
Zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca udziela pracownikom urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów tworzonym na podstawie ich wniosków.
...

Dowiedz się więcej

System podatkowy będzie prostszy

15.06.2018
Ministerstwo Finansów prowadzi działania legislacyjne zmierzające do uproszczenia przepisów podatkowych. Zmiany mają obejmować trzy podstawowe filary:

odbiurokratyzowanie systemu podatkowego
...

Dowiedz się więcej

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

14.06.2018
Według wyroku NSA z 7 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 769/16 jeżeli transakcji dokonano w dobrej wierze i sama transakcja pomiędzy kontrahentem a podatnikiem nie budzi zastrzeżeń, podatnik nie traci prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT.
...

Dowiedz się więcej

Ankiety Ministerstwa Finansów dotyczące przepisów o rachunkowości

13.06.2018
Na stronie internetowej www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów udostępniło dwie ankiety odnoszące się do przepisów o rachunkowości.

Pierwsza ankieta dostępna do dnia 21 czerwca 2018 r. jest skierowana do osób zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub sporządzaniem czy badaniem sprawozdań finansowych.
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły