Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z art. 44 Prawa energetycznego

30.12.2022
Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne do sporządzania i ujawniania sprawozdań finansowych w podziale na prowadzone działalności.

Dowiedz się więcej

Spis z natury na koniec roku podatkowego

28.12.2022
Sporządzenie spisu z natury na koniec roku podatkowego jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi (PKPiR).

Dowiedz się więcej

Podstawowe zmiany w wynagrodzeniach w 2023 roku

27.12.2022
Zgodnie z Kodeksem Pracy wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu, wypłaca się z niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości (z dołu), nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Dowiedz się więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS w 2023 roku

21.12.2022
Projekt ustawy o aktywności zawodowej (nr UD399 z wykazu RCL), ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Odliczenie VAT na podstawie rzeczywistego wskaźnika proporcji

20.12.2022
Po zakończeniu danego roku podatnik ustala rzeczywisty wskaźnik proporcji, w oparciu o który dokonuje rocznej korekty VAT. Roczną korektę VAT wykazuje się w deklaracji, składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywana jest korekta, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Dowiedz się więcej

Odliczenie VAT na podstawie wstępnego wskaźnika proporcji

19.12.2022
Podatnik prowadzący działalność mieszaną (zwolnioną i opodatkowaną podatkiem VAT) może stosować pełne odliczenie VAT, jeżeli jest w stanie jednoznacznie przypisać dany wydatek do czynności opodatkowanych VAT. W innym przypadku w ciągu roku odlicza podatek VAT od dokonanych zakupów za pomocą tzw. "wstępnego" wskaźnika proporcji (art. 90 ustawy o VAT).

Dowiedz się więcej

Istotne terminy podatkowe upływające w grudniu 2022 r.

16.12.2022
W grudniu 2022 r. upływają ważne terminy w podatku dochodowym CIT oraz PIT.

Dowiedz się więcej

Diety krajowe i zagraniczne w 2023 roku

12.12.2022
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej podwyższa dietę za krajową podróż służbową do kwoty 45 zł za dobę.

Dowiedz się więcej

Zasady pracy zdalnej w przepisach Kodeksu Pracy

09.12.2022
W dniu 1 grudnia 2022 r. na posiedzeniu sejmowym uchwalono ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje szereg ważnych regulacji dotyczących między innymi zasad wykonywania pracy zdalnej (nr druku sejmowego 2335).

Dowiedz się więcej

Inwentarz aktywów i pasywów

08.12.2022
Jednostki, które osiągną limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w trakcie roku obrotowego, mają obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych od nowego roku obrotowego (przykładowo od 1 stycznia 2023 r.)

Dowiedz się więcej

Grupy VAT w 2023 roku

05.12.2022
1 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka podmiotów w ramach tzw. grupy VAT.

Dowiedz się więcej

Nowe formularze PIT od 2023 r.

02.12.2022
Konieczność publikacji nowych wzorów formularzy PIT jest wynikiem zmian przepisów wprowadzonych ustawą zmieniającą z dnia 9 czerwca 2022 r. (Polski Ład 2.0.).

Dowiedz się więcej

Ujęcie w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym

30.11.2022
Sposób ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym zależą od tego czy są to zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy czy też zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Dowiedz się więcej

Oświadczenie w sprawie gwarantowanych maksymalnych cen energii elektrycznej należy złożyć do 30 listopada 2022 roku

29.11.2022
Cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana w rozliczeniach odbiorcami uprawnionymi (innymi niż gospodarstwa domowe), jeżeli złożą oni podmiotowi uprawnionemu (przedsiębiorstwu energetycznemu), na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej, stosowne oświadczenie w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dowiedz się więcej

Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym

28.11.2022
Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej

 z  10 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły