Kasy wirtualne 2022

28.03.2022
W Dz. U. z dnia 17 marca 2022 r., poz. 619 zostało opublikowane rozporządzenie M.F. z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych).

Dowiedz się więcej

Najważniejsze terminy sprawozdawcze w 2022 roku po przedłużeniu

25.03.2022
Na podstawie rozporządzenia zmieniającego z dnia 7 marca 2022 r. zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego zatwierdzania oraz przekazywania.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie terminów na złożenie sprawozdania finansowego i zeznania CIT

24.03.2022
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - przedłużyło zasadniczo o 3 miesiące terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej w 2022 roku.

Dowiedz się więcej

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowa wersja struktury JPK_FA

23.03.2022
Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe oraz wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, na żądanie organów podatkowych mają obowiązek przekazywania struktur JPK. Jedna z takich struktur dotyczy faktur, jest to tzw. JPK_FA, który obejmuje wyłącznie dane z faktur sprzedaży.

Dowiedz się więcej

Złożenie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w 2022 r.

22.03.2022
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości jednostka mająca siedzibę na terytorium RP co roku składa odpowiednie dokumenty w KRS.

Dowiedz się więcej

Pomoc obywatelom Ukrainy – skutki w podatku PIT i CIT

21.03.2022
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, weszła w życie 12 marca 2022 r. z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. (z pewnymi wyjątkami).

Dowiedz się więcej

Uproszczenia w podpisywaniu sprawozdań finansowych – 2022 rok

18.03.2022
W przypadku zarządów wieloosobowych od 1 stycznia 2022 r. została wprowadzona możliwość zastosowania przez kierownika jednostki uproszczenia przy podpisywaniu sprawozdań finansowych sporządzonych po dniu 1 stycznia 2022 roku (niezależnie od tego jakich okresów sprawozdania finansowe dotyczą).

Dowiedz się więcej

Integracja terminali płatniczych z kasami fiskalnymi będzie odroczona

16.03.2022
Na wniosek podatników Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących on-line z terminalami płatniczymi – czyli na dzień na 1 stycznia 2025 r.

Dowiedz się więcej

Uproszczenia w sprawozdawczości jednostek małych 2022

11.03.2022
Uproszczenia dotyczące sprawozdawczości tzw. jednostek małych dotyczą sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej według określonego zał. do ustawy, możliwości rezygnacji ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także odstąpienia od sporządzania sprawozdania z działalności w jednostkach, które są zobowiązane do jego sporządzania.

Dowiedz się więcej

Jednostki małe według przepisów ustawy o rachunkowości 2022

09.03.2022
Jeżeli określona jednostka spełnia warunki uznania jej za jednostkę małą, może między innymi zastosować przewidziane w ustawie o rachunkowości uproszczenia w sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej

Uproszczenia w sprawozdawczości jednostek mikro 2022

07.03.2022
Uproszczenia dotyczące sprawozdawczości jednostek mikro dotyczą sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej według określonego załącznika do ustawy, możliwości rezygnacji ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także odstąpienia od sporządzania sprawozdania z działalności w jednostkach, które są zobowiązane do jego sporządzania.

Dowiedz się więcej

Jednostki mikro według przepisów ustawy o rachunkowości 2022

04.03.2022
Jeżeli określona jednostka spełnia warunki uznania jej za jednostkę mikro, może między innymi zastosować przewidziane w ustawie o rachunkowości uproszczenia w sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej

Obowiązek podatkowy VAT z tytułu otrzymanej zaliczki

02.03.2022
Obowiązek podatkowy VAT (w podatku VAT) zasadniczo powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT, jeżeli przed tym terminem otrzymano całość lub część zapłaty, tj. zaliczkę - obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły