Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2020 r.

31.08.2020
Terminy związane ze sprawozdaniem finansowym 2019 przesunięto o trzy miesiące rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570).

Dowiedz się więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – powraca od 1 września 2020 r.

28.08.2020
Na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina MRPiPS poinformował, że od 1 września 2020 r. w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19 - rodzicom i opiekunom znowu będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dowiedz się więcej

Odroczenie spłaty raty kapitałowej leasingu nie powoduje utraty prawa do stosowania przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.

24.08.2020
Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających m.in. z umowy leasingu, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (art. 16 ust. 1 pkt 49a updop).

Dowiedz się więcej

Łączenie form opodatkowania podatkiem dochodowym

20.08.2020
Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko, wybrała z tego tytułu opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Obecnie zamierza przystąpić do spółki komandytowej jako jej wspólnik (komandytariusz) i dla dochodów z tego udziału wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym z jednoczesnym zachowaniem prawa do ryczałtu ewidencjonowanego z działalności indywidualnej.

Dowiedz się więcej

Nowy wzór PIT-40A/11A do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

14.08.2020
W Dz. U. z 2020 r. poz. 1343 opublikowano rozporządzenie MF z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (wejdzie w życie 20 sierpnia 2020 r).

Dowiedz się więcej

Kurs Asystent ds. Księgowości na aukcji charytatywnej

13.08.2020
Pomagamy Sandrze, która walczy z SMA Przekazaliśmy na licytację udział w naszym kursie na Asystenta ds. Księgowości w trybie online.

Dowiedz się więcej

Możliwość wystawienia „pełnych” faktur VAT do faktury uproszczonej

12.08.2020
Faktury uproszczone są to faktury wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro. Mogą nie zawierać imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu, przy czym muszą one zawierać jego NIP. Faktury uproszczone mają podobny zakres danych do paragonu fiskalnego z NIP nabywcy. Wiele osób zadaje sobie pytanie - czy wszystkie paragony z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł/100 euro trzeba automatycznie uznawać za faktury uproszczone oraz czy można do nich wystawić również zwykłą FA VAT?

Dowiedz się więcej

Samodzielny księgowy – tak jak Ci pasuje! Tryb stacjonarnie lub tryb online, weekendowo, dziennie, wieczorowo – dostosowujemy się do Twoich potrzeb!

11.08.2020
Samodzielny księgowy, to drugi etap na drodze kariery finansowo-księgowej. Jak sama nazwa mówi, nasz kurs przygotowuje do samodzielności w zespole księgowym jednostki większej lub pracy na stanowisku samodzielnego księgowego w mniejszej firmie.

Dowiedz się więcej

Sprzedaż w kasie rejestrującej w nowym JPK VAT – od 1 października 2020 r.

10.08.2020
Jak wynika z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. termin wejścia w życie nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej będzie obowiązywał od dnia 1 października 2020 r.

Dowiedz się więcej

Oznaczenia procedur w nowym JPK VAT – od 1 października 2020 r.

07.08.2020
Jak wynika z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. termin wejścia w życie nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej będzie obowiązywał od dnia 1 października 2020 r.

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij