Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2019 r.

28.02.2019
Spółki z o.o. ustalają obowiązek badania sprawozdania finansowego na podstawie parametrów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym. Te jednostki dla określenia obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2019 r. biorą pod uwagę wielkości osiągnięte na koniec roku 2018.
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Pasywa w bilansie jednostki małej według załącznika nr 5 ustawy

27.02.2019
Uproszczenia w bilansie sporządzanym przez jednostki małe, określonym w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości polegają na pominięciu niektórych pozycji sprawozdawczych. Ponadto zawarte sformułowania - "w tym", oznaczają iż suma wykazana w tej pozycji jest mniejsza niż wielkość całej pozycji sprawozdawczej, do której dane uszczegółowienie się odnosi. W uproszczonym bilansie jednostki małej nie wyodrębniono także pozycji wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi, co oznacza że takie ...

Dowiedz się więcej

Nowa informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

26.02.2019
Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy ma wydać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:
•    okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, czyli 10-letnim licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł lub licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł,
•    możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej...

Dowiedz się więcej

Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax) w podatku CIT

25.02.2019
Od 1 stycznia 2019 r. do obu ustaw o podatku dochodowym wprowadzono nowy podatek, tzw. exit tax, czyli podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków. Nowy podatek ma zastosowanie do dochodów/przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. natomiast podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, rok ten rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po 31 grudnia 2018 r., rozpatrują obowiązek podatkowy w exit tax dopiero po zakończeniu tego roku.

Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:...

Dowiedz się więcej

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

22.02.2019
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją w art. 94 pkt 9a K.p. zobowiązuję pracodawcę do prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej.
...

Dowiedz się więcej

Do 28 lutego 2019 r. należy przekazać roczną informację o składkach ZUS z 2018 r.

21.02.2019
Informację o naliczonych składkach ubezpieczeniowych oraz przerwach w ich opłacaniu płatnik jest zobowiązany wydać ubezpieczonemu raz na rok, w podziale na poszczególne miesiące i powinien to zrobić w terminie do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni. Dlatego informację roczną o składkach ZUS za rok 2018 r. należy przekazać ubezpieczonym najpóźniej do 28 lutego 2019 r.
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Aktywa w bilansie jednostki małej według załącznika nr 5 ustawy

20.02.2019
Uproszczenia w bilansie sporządzanym przez jednostki małe, określonym w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości polegają na pominięciu niektórych pozycji sprawozdawczych. Ponadto zawarte sformułowania - "w tym", oznaczają iż suma wykazana w tej pozycji jest mniejsza niż wielkość całej pozycji sprawozdawczej, do której dane uszczegółowienie się odnosi. W uproszczonym bilansie jednostki małej nie wyodrębniono także pozycji wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi, co oznacza że takie ...

Dowiedz się więcej

Informacja o schematach podatkowych MDR w 2019 r.

19.02.2019
Doradcy podatkowi, radcowie prawni, księgowi, biegli rewidenci, a także w niektórych przypadkach „zwykli podatnicy” zostali objęci w 2019 r. nowym obowiązkiem sprawozdawczym, przekazywania Szefowi KAS informacji o tzw. schematach podatkowych – jako struktury MDR.
...

Dowiedz się więcej

Korekta roczna VAT naliczonego do 25 lutego 2019 r.

18.02.2019
Podatnicy, którzy wykonywali w 2018 r. zarówno czynności opodatkowane, jak i czynności zwolnione a także czynności niezwiązane z działalnością gospodarczą, muszą w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2019 r. rozliczyć oba rodzaje tych korekt.
...

Dowiedz się więcej

Ważne zmiany w rachunkowości w 2019 r.

15.02.2019
Główne zmiany w ustawie o rachunkowości w 2019 r. to:
•    rozszerzenie zakresu stosowania dotychczasowych uproszczeń w prowadzeniu ksiąg,
...

Dowiedz się więcej

e-PITy już od 15 lutego 2019 r.

14.02.2019
W ramach nowej usługi tzw. Twój e-PIT, Krajowa Administracja Skarbowa w tym roku przygotuje zeznania za 2018 r. dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej, czyli rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową ww. zeznania zostaną automatycznie przygotowane przez system.
...

Dowiedz się więcej

Bilans 2018 – Sprawozdanie jednostki mikro według załącznika nr 4 ustawy

13.02.2019
Jednostka jest uznawana za jednostką mikro, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości, w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, jak i w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

•    1.500.000 zł – dotyczy sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
...

Dowiedz się więcej

Najważniejsze zmiany w zasadach kontroli celno-skarbowej w 2019 r.

12.02.2019
Nowelizacja ustawy o KAS znacznie zwiększyła uprawnienia kontrolujących:
•    Naczelnik urzędu celno-skarbowego obecnie ma prawo już na etapie czynności analitycznych, czyli przed wszczęciem kontroli, zażądać od banków i innych instytucji finansowych ujawnienia danych osób uprawnionych do korzystania z rachunku wytypowanego jako używanego do unikania opodatkowania,
•    Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą obecnie dokonywać kontroli na drogach (po zatrzymaniu środka przewozowego) dotyczącej przestrzegania szeroko rozumianego prawa podatkowego....

Dowiedz się więcej

Zmiany zasad kontroli podatku VAT w 2019 r.

11.02.2019
Obowiązująca od 2 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zakresie:
•    wszczęcia kontroli celno-skarbowej m.in. w zakresie prawidłowości podatku VAT oraz
•    wyłączenia możliwości złożenia ponownej korekty deklaracji VAT w przypadku, gdy dokonana ponownie korekta spowoduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej.

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej
...

Dowiedz się więcej

Firmowy samochód osobowy w 2019 r.

08.02.2019
Dla celów podatku dochodowego samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem m.in.:
...

Dowiedz się więcej

 z  2 następna

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły