Zmiany w wystawianiu Faktur VAT

26.02.2016
Wraz z nowym rokiem weszły w życie ważne zmiany w ustawie o podatkach. Przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę szczególnie na nowe przepisy dotyczące wystawiania oraz księgowania faktur.
...

Dowiedz się więcej

Artykuł: Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego 2015

23.02.2016
Sprawozdanie finansowe 2015

Dla księgowych podmiotów gospodarczych, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy 31 grudnia 2015r., dzień bilansowy i pierwszy kwartał roku 2016 to czas wytężonej pracy nad sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Warto wtedy uświadomić sobie krok po kroku, jakie prace należało już wykonać, jakie prace są do wykonania, w jakich terminach oraz z jakich przepisów prawnych wynikają poszczególne daty.

...

Dowiedz się więcej

CENY TRANSFEROWE POD LUPĄ ORGANÓW PODATKOWYCH

18.02.2016
Ceny transferowe to ceny, które są stosowane w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co do zasady, podmioty tworzące międzynarodowe grupy kapitałowe są uznawane za powiązane i zawierają liczne transakcje między sobą.
...

Dowiedz się więcej

Opinie o kursie Dyrektor Finansowy

16.02.2016
Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością dzielimy się z Państwem opiniami uczestników kursu Dyrektor Finansowy.

W okresie od października 2015 do stycznia 2016 uczestniczyłam w kursie na Dyrektora Finansowego w FRR w Katowicach. Pomimo bardzo intensywnego kursu chcę wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i prowadzenia przez wykładowców zajęć. Zdobyta wiedza i bardzo obszerne materiały na pewno będą pomocne w dalszej pracy. Wszyscy wykładowcy, a zwłaszcza Pan Artur...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 20

10.02.2016
Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Spółdzielczym

Został zniesiony obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez Spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. Zmiana ta dotycząca art. 70 ust. 2 ustawy o rachunkowości, została wprowadzona Ustawą z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się oraz niektórych innych ustaw. Dokumenty składane przez Spółdzielnie obecnie mają trafić tylko do Krajowego Rejestru Sądowego. Do tej pory roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni, jeśli podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta musiało zostać złożone wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.
...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 19

09.02.2016
Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

W przypadku jednostek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisy w rejestrze rocznych sprawozdań finansowych są przekazywane bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, czyli przy założeniu zatwierdzenia sprawozdania w dniu 30 czerwca 2016r., najpóźniej do dnia 15 lipca 2016r. Obowiązkowi złożenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym objęte są sprawozdania jednostek niepodlegających wpisowi do KRS, czyli przede wszystkim przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz spółki cywilne zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym te jednostki muszą złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowi...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 18

08.02.2016
Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy jednostek, które są w nim zarejestrowane. Są to spółki jawne, spółki partnerskie, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe. Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ponieważ roczne sprawozdanie finansowe ma zostać zatwierdzone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. (przy dniu bilansowym 31.12.2015 r.), to jego ...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 17

05.02.2016
Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani składać urzędom skarbowym roczne sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od zatwierdzenia tego sprawozdania. Nie ma tutaj znaczenia czy sprawozdanie zostało zatwierdzone w terminie obowiązującym według Ustawy o rachunkowości, czy też dużo później. Niezatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi złożenia w urzędzie skarbowym, bez względu na powód jego niezatwierdzenia. Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone ostatniego wymaganego dnia tj. 30 czerwca 2016 r. to należy złożyć je najpóźniej do dnia 11 lipca 2016 r. (ponieważ 10 lipca przypada w niedzielę).
...

Dowiedz się więcej

Nowa deklaracja dla podatku bankowego FIN-1

04.02.2016
Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia, które przedstawia wzór nowej deklaracji FIN-1. Deklaracja ta odnosić się będzie do podatników podatku od niektórych instytucji finansowych. Według danych szacunkowych deklaracje FIN-1 będzie miało obowiązek złożyć kilkaset podmiotów m.in. 38 krajowych banków, 49 SKOK-ów, 560 banków spółdzielczych a także ok. 100 instytucji pożyczkowych.
...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 16

04.02.2016
Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli do 30 kwietnia 2016 r. Ponieważ 30 kwietnia przypada w sobotę, termin złożenia rocznego sprawozdania wraz z zeznaniem przesuwa się najpóźniej do dnia 2 maja 2016 r.. Osoby fizyczne składają w urzędzie skarbowym bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, a w przypadku obowiązkowego badania sprawozdania finansowego również sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (z wyjątkiem jednostek małych, które mają prawo do stosowania uproszczeń w tym zakresie). Nie mają natomiast obowiązku składania w urzędzie skarbowym opinii i raportu biegłego rewidenta i to zarówno w przypadku badania obowiązkowego jak i dobrowolnego ksiąg ra...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 15

03.02.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących księgi rachunkowe. Ma ono nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone 30 czerwca 2016 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych musi nastąpić nie później niż do dnia 15 lipca 2016 r. Oczywiście jeżeli roczne sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone wcześniej np. 31 maja 2016 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg musi również nastąpić wcześniej, czyli w tym przypadku do 15 maja 2016 r.
...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 14

02.02.2016
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki następuje przez uchwałę organu zatwierdzającego najpóźniej do 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli przy założeniu, że dniem bilansowym jest 31.12.2015 r., nie później niż do 30 czerwca 2016 r. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdzają:
...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Finansowe 2015 - Krok 13

01.02.2016
Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego

Najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem wspólników, akcjonariuszy lub członków jednostki zwołujące takie zgromadzenia są obowiązane udostępnić osobom w nim uczestniczącym roczne sprawozdanie finansowe oraz opinię i raport biegłego rewidenta o ile sprawozdanie podlegało badaniu. Ponieważ zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, gdy dniem bilansowym jest 31.12.2015 r. ...

Dowiedz się więcej

 z  1

Filtry

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły