Pakiet "SLIM VAT 3" od 1 kwietnia 2023 roku

01.02.2023 2023-02-01T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1390/pakiet-slim-vat-3od-1-kwietnia-2023-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Pakiet SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd, to pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Jak informuje na swojej stronie MF zmiany w SLIM VAT 3:

 • Poprawią płynność finansową firm
  Ma to zostać osiągnięte poprzez podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT oraz rozszerzenie możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT.
 • Zmniejszą formalności w obrocie międzynarodowym
  Ma to zostać osiągnięte poprzez rezygnację z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu oraz wprowadzenie przepisów umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego US.
 • Zmniejszą liczbę korekt
  Ma to zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie możliwości rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p. oraz zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do kwoty 10 000 zł.
 • Uproszą fakturowanie
  Ma to zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników).
 • Uproszą dostęp do wiedzy podatkowej
  Ma to zostać osiągnięte poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP a także ujednolicenie przepisów dotyczących zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Nie będzie opłaty za wniosek o wydanie WIS.
 • Spowodują efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa
  Ma to zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądu wydatków oraz rezygnację z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty/zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Zgodnie z informacjami na stronie MF pakiet SLIM VAT3 powinien wejść w życie już 1 kwietnia 2023 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij