DYPLOMOWANY KSIĘGOWY

Prowadzący Prowadzący  Jacek Kołaczyński, Tomasz Zdziarski, Justyna Bartela

Dyplomowany Księgowy kurs Dyplomowanym księgowym jest osobą o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

1
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
07.09 - 29.03.2025
Online: na żywo
Tryb weekendowy
4690,00 zł -400 zł i
Rabat w wysokości 400 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.04.2024 r.
4290,00 zł netto / brutto
4290 4290 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Adresaci szkolenia:
 • doświadczeni pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
 • kandydaci na biegłych rewidentów
Synteza zawodu:
Dyplomowanym księgowym jest osobą o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu:
Dyplomowany księgowy powinien mieć min. kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego lub w firmie audytorskiej oraz posiadać dobrą znajomość polskiej ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego jak również MSR/MSSF, bardzo często pracuje w firmach z udziałem kapitału zagranicznego lub w spółkach giełdowych.

Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji:
Dyplomowany księgowy może awansować na stanowisko dyrektora finansowego, kandydaci często wybierają ścieżkę edukacyjną na biegłego rewidenta.

Kurs Dyplomowanego księgowego składa się z następujących modułów:
1. Akademia krajowych (KSR) i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF)
2. Akademia Podatków - rozliczeń międzynarodowych
3. Akademia rewizji i audytu wewnętrznego
4. Łączenie i konsolidacja sprawozdań finansowych
5. Zaawansowane aspekty rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
6. Instrumenty finansowe w świetle ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie zasad prezentacji oraz MSSF 9
Istnieje możliwość skorzystania tylko z wybranego modułu.

Korzyści dla Uczestników kursu:
 • nabycie umiejętności kalkulacji istotności ogólnej i szczególnej oraz zasad kontroli biznesowej ksiąg rachunkowych jak również przygotowania dokumentacji na cele badania sprawozdania finansowego
 • umiejętność stosowania prawidłowych zasad prezentacji i wyceny kluczowych obszarów ujętych w bilansie oraz zasad prezentacji w rachunku zysków i strat poszczególnych segmentów przychodów i kosztów z punktu widzenia audytowego
 • poznanie zasad wyceny, prezentacji i ujmowania instrumentów finansowych o charakterze pierwotnym jak i pochodnych wraz z ujęciem podatkowym
 • zdobycie umiejętności wyceny i prezentacji pozycji bilansowych i wynikowych w oparciu o Krajowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • przygotowanie systemu korekt dla jednostek stosujących na potrzeby lokalne-statutowe Ustawę o rachunkowości, a na potrzeby np. grupowe MSR/MSSF
 • zdobycie umiejętności zarządzania finansami w aspekcie globalnym tj. z uwzględnieniem tematyki grup kapitałowych. To nie tzw. standardowe szkolenie z regułek, a wiedza praktyczna jest oparta na przykładach z firm polskich i międzynarodowych odnośnie analiz sprzedażowych, budowy modeli biznesowych i oceny ich działalności
 • zdobycie umiejętności opracowania, a następnie oceny finansowania działalności jak również przygotowanie przykładowej polityki kredytowej dla jednostki gospodarczej z uwzględnieniem wpływu na płynność finansową
 • poznanie zasad prawidłowego ujęcia, a także korygowania transakcji w poszczególnych okresach sprawozdawczych. W trakcie zajęć z podatku VAT na wielu przykładach praktycznych omawiane będą zasady przygotowania rozliczeń miesięcznych VAT i VAT-UE z uwzględnieniem obrotu międzynarodowego
 • zdobycie umiejętności przygotowania łączonego sprawozdania finansowego dwoma metodami oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej trzema metodami na kilku przykładach praktycznych z uwzględnieniem możliwych korekt na dzień nabycia i na dzień przygotowania sprawozdania w ujęciu Ustawy o rachunkowości i odniesieniem do standardów międzynarodowych
Aby uczestniczyć w kursie należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:
 • ukończyć kurs Główny księgowy w Centrum Szkoleniowym FRR
 • posiadać minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku
 • ukończyć kurs Głównego Księgowego w innym ośrodku szkoleniowym - dla udokumentowania wymagane jest posiadanie zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu
Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Kurs składa się z następujących modułów:


AKADEMIA KRAJOWYCH (KSR) I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (MSR/MSSF)
AKADEMIA PODATKÓW – ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
AKADEMIA REWIZJI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ZAAWANSOWANE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
INSTRUMENTY FINANSOWE W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZASAD PREZENTACJI ORAZ MSSF 9
BLOK ZADAŃ I TESTÓW PODSUMOWUJĄCYCH
Egzamin po kursie: Dyplomowany księgowy

Terminarz

07.09.2024 - 29.03.2025, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

AKADEMIA KRAJOWYCH (KSR) I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (MSR/MSSF)
- 07.09.2024, sobota (08:00 - 16:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 08.09.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 12.10.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 13.10.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZAAWANSOWANE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
- 16.11.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
- 17.11.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
AKADEMIA REWIZJI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
- 07.12.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 08.12.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
AKADEMIA PODATKÓW – ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
- 01.02.2025, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 02.02.2025, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
- 22.02.2025, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 23.02.2025, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
INSTRUMENTY FINANSOWE W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZASAD PREZENTACJI ORAZ MSSF 9
- 15.03.2025, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
BLOK ZADAŃ I TESTÓW PODSUMOWUJĄCYCH
- 16.03.2025, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
Egzamin po kursie: Dyplomowany księgowy
- 29.03.2025, sobota (08:00 - 12:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński

Czas trwania

130 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kołaczyński
Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: biegły rewident nr 13749, praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR. Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, Doświadczenie: ponad 21-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, audytor w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski oraz Pol-Tax, posiada ponad 14-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 13 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Jacek Kołaczyński

Zdziarski
Tomasz Zdziarski

Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Główny walor to łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z teoretycznymi podstawami danych zagadnień. Ponad 4.500 godzin szkoleniowych, realizacja projektów dla ponad 3.000 osób z ponad 270 firm. Realizuje także wsparcie doradcze w zakresie analiz finansowo-biznesowych. Ma na swoim koncie kilka dużych projektów związanych z doradztwem strategicznym dla startupów, jak również dużych klientów z branży ubezpieczeniowej, infrastrukturalnej, transportowej, medycznej. W tych projektach pełnił najczęściej rolę konsultanta wiodącego odpowiedzialnego za realizację całości prac. Prowadził również zajęcie dla studentów. Doświadczenie zawodowe: kilkunastoletnie w obszarze finansów i zarządzania, w tym: • 2006-2016 – obszar FI/CO – branża spożywcza, telekomunikacyjna, lotniskowa (analityk, kontroler, nadzór właścicielski); • od 2013 – consulting, szkolenia, wykłady; • 2016-2021 – zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym (prezes zarządu); • w tym od 2021 – interim CFO w przedsiębiorstwie budowlano-deweloperskim; • obecnie – zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym (członek zarządu/wspólnik). Wykształcenie: • Master of Business Administration; • Finanse i Rachunkowość (specjalizacja Inżynieria Finansowa) - magister; • Systemy Informacyjne i Analiza Danych - studia podyplomowe; • Advanced Controlling Business Partner - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV); • IBCS® Certified Analyst; • „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe” – wyd. Wolters Kluwer Polska - współautor.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • egzamin wewnętrzny online (poprzez Testportal)
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia DYPLOMOWANY KSIĘGOWY. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (9 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Serdecznie polecam. Jeśli nie jesteś pasjonatem księgowości to po szkoleniu "DYPOLOWANY KSIĘGOWY" z pewności nim zostaniesz. Ja zostałem :-). Jacek

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam szkolenie Dyplomowany Księgowy, szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i na wysokim poziomie. Świetny kompetentny i doświadczony prowadzący. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowe FRR sp. o.o .

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Dyplomowany Księgowy to moje pierwsze szkolenie organizowane przez FRR, ale śmiało mogę polecić - na pewno to było jedno z najlepszych na jakim byłam. Kurs obejmuje bardzo dużo trudnego materiału, a prezentowany był w łatwy i bardzo interesującym sposób (dużo praktyki - co potwierdza ogromne doświadczenie, głównie przez pana Jacka Kołaczyńskiego (prowadził większość zajęć), przekazuje wiedzę z wielkim entuzjazmem i energią, którą zaraża wokół. O wszystkim i na wszystko odpowiadał wyczerpująco, posiada ogromne doświadczenie, co potwierdzał na każdym kroku. Trudna tematyka nie jest straszna. Bardzo sprawna organizacja, wiadomości, materiały dostarczane wcześniej. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Wykłady merytoryczne , wiedza przekazana zrozumiale i wykładowcy cierpliwi i kompetentni egzamin trudny ale warto dziękuje i polecam każdemu

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, materiały przygotowane są bardzo solidnie i są zawsze aktualizowane. Dla mnie mają wartość nieocenioną, ponieważ zawsze mam je pod ręką i w konkretnych sytuacjach znajduję odpowiedź. I właśnie wtedy znajdują to właściwe zastosowanie. Kultura osób prowadzących szkolenie jest, jak zawsze, na najwyższym poziome.organizacja szkoleń - tez jest bardzo zadowalająca. Polecam szkolenia w FRR. Zresztą - jak ktoś raz z nich skorzysta, to już nie wraca do innych. Kurs - w moim odczuciu - trudny. Ogrom wiedzy. Ale dzięki temu jesteśmy przygotowani na każda ewentualność.Dzięki temu szkoleniu zebrałam solidna bazę wiedzy aby stosować ją w pracy zawodowej. Dziękuję

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie prowadzone online z powodu COVID. Głównym prowadzącym był Pan Jacek Kołaczyński. Bardzo profesjonalnie i ciekawie, bardzo trudne tematy omawiane były w dostępny i zrozumiały sposób. Bardzo dużo ćwiczeń, zadań, przykładów praktycznych. Polecam serdecznie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs przeprowadzony w pełni profesjonalnie. Organizacja na wysokim poziomie, bardzo dobry kontakt z osobami zajmującymi się organizacją kursu, jak również i prowadzącymi. Wykładowcy bardzo dobrze przygotowani, bogate doświadczenie zawodowe. Informacje przekazane w praktyczny sposób. Szczególne uznanie i podziękowania dla Pana Jacka Kołaczyńskiego i Pani Justyny Barteli, którzy chętnie służą pomocą w trakcie jak i po zakończeniu kursu!!!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Ostatnio miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w szkoleniu online Dyplomowany Księgowy, polecam serdecznie każdemu, kto chciałby poszerzyć horyzonty lub dąży do dalszego rozwoju zawodowego. Kurs to ogromna dawka wiedzy, możliwość jej usystematyzowania i wykorzystania w praktyce. Całość dopełniają zaawansowane zagadnienia z podatków i rachunkowości zarządczej/ controllingu. Choć może "przywykliśmy" do kursów "na żywo" to myślę, że przeprowadzony online tak, jak w FRR niewiele różni się od kursu stacjonarnego. Polecam serdecznie. Dziękuję prowadzącym za ogromne zaangażowanie i "tonę" materiałów i casów.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Miałam niezmierną przyjemność uczestniczyć w kursie "Dyplomowany Księgowy". On-linowa forma tego kursu zorganizowana jest perfekcyjnie. Program dotyka wszystkich ważnych kwestii, z którymi nie spotykamy się na co dzień, a dzięki wspaniałym wykładowcom wszystkie kwestie wyjaśnione są dogłębnie. Z niecierpliwością czekałam na następną sesję. Bardzo dziękuję Panu Jackowi Kołaczyńskiemu, Pani Justynie Bartela oraz Panu Wojtkowi Próchnickiemu za zaangażowanie i pasję z jaką prowadzą zajęcia. Za każdym razem 8 godzin przemijało niepostrzeżenie. Dziękuję również Pani Magdzie Strzelczyk - opiekunce kursu, czułam się zaopiekowana ;) Pozdrawiam serdecznie wykładowców, opiekuna oraz wszystkich uczestników kursu. Paulina Erdman-Stopa

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1614
czas trwania Czas trwania: 130 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 4 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły