ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Prowadzący Prowadzący  Jacek Kołaczyński

Zaawansowana rachunkowość finansowa Celem szkolenia - zaawansowana rachunkowość finansowa - jest poruszenie i zrozumienie tematyki związanej z prawidłową kwalifikacją i późniejszą ewidencją umów leasingu, który często podatkowo przy umowie leasingu operacyjnego w księgach rachunkowych jest tak czy tak leasingiem finansowym, w drugiej części bloku zajmujemy się kalkulacją bieżącego podatku dochodowego oraz jego odroczonej części wraz z uzgodnieniem tzw. przejściówki i prezentacją "linijki" podatku dochodowego w RZiS. Trzeci blok zarezerwowany został na tzw. kontrakty długoterminowe czyli umowy o realizację usług w okresie >6miesięcy a co za tym idzie szczególne obowiązki jednostek w zakresie momentu rozpoznania przychodu i poniesienia kosztu, zasady kalkulacji stopnia zaawansowania prac, zasady rozliczania kontraktów ze stratą. Ostatnia część bloku bazuje na KSR6 w zakresie zasad ujmowania rezerw na przyszłe zobowiązania wraz ze zrozumieniem ograniczenia zakresu "manipulacji" wynikiem finansowym z wykorzystanie kategorii rezerw.

4
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
23.04.2023
Warszawa
Tryb weekendowy
790,00 zł netto / brutto
12.05.2023
Online
Tryb dzienny
Pewny termin
710,00 zł netto / brutto
14.05.2023
Katowice
Tryb weekendowy
790,00 zł netto / brutto
21.05.2023
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
710,00 zł netto / brutto
710 790 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Umowy leasingu i ich analiza oraz ewidencja będą przejrzyste, kategoria podatku dochodowego nie ograniczy się tylko do kalkulacji CIT ale również zestawieniu różnic między prawem bilansowym a prawem podatkowym a w następstwie kalkulacji odroczonej części wynikającej z odmiennego momentu ujmowania w sprawozdaniu i deklaracji na "trwale" lub "chwilowo-przejściowo", kontrakty długoterminowe wprowadzą nas do kategorii przychodów powstających nie tylko po wystawieniu faktury a rezerwy staną się kategorią bardziej przejrzystą, choć oczywiście zawsze kontrowersyjną w zakresie wysokości ich oraz ewentualnego odstąpienia od ich wykazywania.:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Adresaci szkolenia:
osoby pracujące w działach finansowo-księgowych - w szczególności główni księgowi, nie korzystający już w firmach z uproszczeń dla jednostek mikro i małych, posiadające wiedzę z zakresu zasad rozpoznawania przychodów, kosztów oraz przygotowania sprawozdań finansowych, kontrolerzy i dyrektorzy finansowi oraz osoby zainteresowane tematyką szczegółową i programem.

Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

1. Klasyfikacja leasingu zgodnie z UoR, KSR i przepisami podatkowymi
2. Zasady ewidencji księgowej mowy uznanej za leasing operacyjny bilansowo i podatkowo
3. Zasady ewidencji księgowej mowy uznanej za leasing finansowy bilansowo i podatkowo
4. Zasady ewidencji księgowej mowy uznanej za leasing operacyjny podatkowo ale finansowy rachunkowo (ujęcie kosztów KUP i NKUP)
5. Pojęcie umów długoterminowych i ich wpływ na prezentację przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym
6. KMK – Karta monitoringu kontraktów, zasady szacowania stopnia zaawansowania wykonania prac, metoda zerowa
7. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych i ich wpływ na przekształcenie sprawozdania finansowego – przygotowanie danych porównawczych na przykładach praktycznych
8. Poprawianie błędów księgowych, ujęciu błędów w sprawozdaniu finansowym ze skutkiem korekt wyniku prezentowanym w zestawieniu zmian w kapitale własnym
9. Pojęcie rezerw a rozliczeń międzyokresowych biernych w ujęciu UoR i KSR oraz w przepisach podatkowych
10. Rezerwy na pozostałe zobowiązania tworzone w warunkach kontynuacji działania
11. Zasady kalkulacji rezerw (rezerwy na naprawy gwarancyjne, świadczenia pracownicze)
12. Zamknięcie roku a kwestia prezentacji rezerw i RMK w sprawozdaniu finansowym oraz wpływ rezerw na prezentację podatku dochodowego
13. Ustalanie wyniku finansowego jednostek, przejście od wyniku bilansowego do wyniku podatkowego z wykorzystaniem kategorii odroczonego podatku dochodowego


Terminarz

zmień
23.04.2023 - 23.04.2023, Warszawa, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 23.04.2023, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
zmień
12.05.2023 - 12.05.2023, Online, tryb dzienny

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 12.05.2023, piątek (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
zmień
14.05.2023 - 14.05.2023, Katowice, tryb weekendowy

Opiekun: Paulina Kołątaj

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 14.05.2023, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
zmień
21.05.2023 - 21.05.2023, Online, tryb weekendowy

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 21.05.2023, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Kołaczyński
Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: biegły rewident nr 13749, praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR. Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, Doświadczenie: ponad 21-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, audytor w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski oraz Pol-Tax, posiada ponad 14-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 13 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Jacek Kołaczyński

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Warszawa, Online, Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekunowie szkoleń

Warszawa, Online
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Paulina Kołątaj

Ostatnio przeglądane

1694
czas trwania Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 158 edycja
Opiekunowie szkoleń
Warszawa, Online
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Paulina Kołątaj

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij