Szkolenia FRR

ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Prowadzący Prowadzący  Jacek Kołaczyński

Szkolenie online Łączenie i konsolidacja sprawozdań finansowych Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości jakim jest niewątpliwie tematyka połączeń jednostek gospodarczych, podziału i łączenia spółek jak również przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w grupie kapitałowej.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
05.12 - 06.12.2020
Online
Tryb weekendowy
Pewny termin
949,00 zł netto / brutto
949 949 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Szkolenie jest częścią kursu DYPLOMOWANY KSIĘGOWY.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Adresaci szkolenia:
 • doświadczeni pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
 • kandydaci na biegłych rewidentów
Cel edukacyjny:
Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości jakim jest niewątpliwie tematyka połączeń jednostek gospodarczych, podziału i łączenia spółek jak również przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w grupie kapitałowej.

Cel biznesowy:
szkolenie uczy przygotowania łączonego sprawozdania finansowego dwoma metodami oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej trzema metodami na kilku przykładach praktycznych z uwzględnieniem możliwych korekt na dzień nabycia i na dzień przygotowania sprawozdania w ujęciu Ustawy o rachunkowości i odniesieniem do standardów międzynarodowych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Program szkolenia:
1. Prawne aspekty połączeń spółek handlowych
2. Metody rozliczania połączeń spółek w rachunkowości - metoda łączenia udziałów i metoda nabycia
3. Podziały i przekształcenia spółek, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
4. Charakterystyka grupy kapitałowej
5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, zasady rachunkowości i dokumentacja konsolidacyjna
6. Wyłączenia z obowiązku konsolidacji
7. Konsolidacja metodą pełną – korekty konsolidacyjne związane z nabyciem/utworzeniem jednostki zależnej, kapitały mniejszości, późniejsze zmiany wielkości udziałów,
8. Korekty bilansowe - zasady eliminacji i uzgadniania należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów, eliminacja niezrealizowanych zysków i strat
9. Sprzedaż częściowa i całkowita udziałów w jednostkach zależnych
10. Zagraniczna jednostka zależna w sprawozdaniu – zasady przeliczania
11. Konsolidacja metodą proporcjonalną – korekty związane z nabyciem/utworzeniem jednostki współzależnej, korekty na dzień bilansowy
12. Metoda praw własności - korekty związane z nabyciem/utworzeniem jednostki stowarzyszonej, podwyższenie i zakup udziałów w jednostkach stowarzyszonych, niezrealizowane zyski i straty
13. Różnice między Ustawą o rachunkowości a standardami międzynarodowymi
14. Metody rozliczania podziałów prawnych zgodnie z MSSF3
15. Pojęcie kontroli w MSSF10, konsolidacja sprawozdań w okresach następujących po dniu objęcia kontroli
16. Konsolidacja i wycena wspólnych ustaleń umownych
17.    Zasady wyceny udziałów/akcji w jednostkach stowarzyszonych

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 8:00 - 10:00
- przerwa 15 minut
- 10:15 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 15:00
- przerwa 15 minut
- 15:15 - 16:00
Kołaczyński
Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: biegły rewident, praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, końcowa certyfikacja na biegłego rewidenta Doświadczenie: blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, posiada ponad 10-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Jacek Kołaczyński

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
 • certyfikat ukończenia szkolenia (zostanie wysłany pocztą)
Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Online
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat

Opiekun szkoleń

Ostatnio przeglądane

1620
czas trwania Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 1 edycja
Opiekun szkoleń

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij