GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)

Prowadzący Prowadzący  Monika Zielińska, Paulina Bramson, Jacek Kołaczyński, Małgorzata Tarkowska, Barbara Zapała, Michał Zbutowicz, Tomasz Zdziarski, Justyna Bartela, Ekspert FRR, Marta Wysocka-Fronczek, Tomasz Gzela, Agnieszka Piętak, Wojciech Próchnicki, dr Małgorzata Rzeszutek

Główny księgowy kurs Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego. Kurs umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz wybranych zagadnień prawa. Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości, umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego oraz stanowi potwierdzenie posiadanych umiejętności do pełnienia kluczowych funkcji w firmie.

5
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
22.06 - 22.09.2024
Online: na żywo
Tryb weekendowy
4790,00 zł -300 zł i
Rabat w wysokości 300 zł obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 02.06.2024 r.
4490,00 zł netto / brutto
13.09 - 31.01.2025
Online: na żywo
Tryb dzienny
5490,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.05.2024 r.
4392,00 zł netto / brutto
14.09 - 19.01.2025
Online: na żywo
Tryb weekendowy
5490,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 31.05.2024 r.
4392,00 zł netto / brutto
28.09 - 26.01.2025
Katowice
Tryb weekendowy
5790,00 zł -20% i
Rabat w wysokości 20% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.06.2024 r.
4632,00 zł netto / brutto
05.10 - 12.01.2025
Warszawa
Tryb weekendowy
5790,00 zł -25% i
Rabat w wysokości 25% obowiązuje przy zgłoszeniu do dnia 30.06.2024 r.
4342,50 zł netto / brutto
4342.5 4632 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Uzyskanie kompetencji zawodowych głównego księgowego. Certyfikat ukończenia jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu księgowości w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego.

Uczestnicząc w naszym szkoleniu zyskasz:

 • zaktualizowany i utrwalony zasób informacji z zakresu księgowości
 • zaawansowaną wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu głównego księgowego
 • umiejętność skutecznej komunikacji z dyrektorem finansowym, zarządem, właścicielami i doradcą podatkowym w zakresie realizacji i kreowania polityki podatkowej i finansowej firmy.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej
 • zaktualizowanie wiadomości w dziedzinie księgowości, podatków i organizacji podmiotów gospodarczych
 • umiejętność interpretacji obowiązujących aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna w pracy głównego księgowego
 • opanowanie technik usprawniających pracę i maksymalizujących efektywność podejmowanych działań.
Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów księgowych, którzy chcą pogłębić swą wiedzę i zwiększyć kwalifikacje
 • osoby zajmujące się księgowością, realizujący ścieżkę rozwoju zawodowego
 • księgowi aspirujący do objęcia stanowiska kierowniczych
 • osoby kreujące politykę księgowości podmiotów gospodarczych i odpowiedzialne za księgowość w systemach informatycznych.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Przykładowe metody wykorzystywane podczas zajęć online:
 • Interaktywna prezentacja
 • Interaktywna tablica (trener ma możliwość robienia notatek, a następnie przesłania ich uczestnikom)
 • Czat dla wszystkich uczestników jest dostępny przez cały czas trwania zajęć
 • Możliwość włączenia kamerki oraz mikrofonu przez uczestników
 • Testy próbne i zadania do których angażowani są wszyscy uczestnicy
Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Głównego księgowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Główny księgowy (kod zawodu 121101).

Po zdaniu egzaminu (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) uczestnik otrzyma zaświadczenie, wydawane na podstawie §23 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).W dniu 7 lipca 2021r. Ministerstwo Finansów nadało Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie Procesami Księgowymi”. Oznacza to, że wkrótce będziemy organizować i przeprowadzać certyfikowane egzaminy potwierdzające nabycie kwalifikacji określonej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako „Zarządzanie Procesami Księgowymi”. Więcej informacji znajduje się na stronie >>>

__________________________________________________________________
ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Kurs rachunkowości I stopnia (od podstaw):
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI >>>

Kurs rachunkowości II stopnia:
SAMODZIELNY KSIĘGOWY >>>

Kurs rachunkowości IV stopnia:
DYPLOMOWANY KSIĘGOWY >>>

Kurs składa się z następujących modułów:


PRAWO PRACY. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KADRY I PŁACE
ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI, PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ ORAZ UJĘCIE PODATKOWE - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ - AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY, ROZRACHUNKI), KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE, ZOBOWIĄZANIA). W RAMACH ROZRACHUNKÓW TAKŻE ZFŚS ORAZ INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI (PODRÓŻE SŁUŻBOWE)
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE. ORDYNACJA PODATKOWA. PRAWO KARNE SKARBOWE I PODSTĘPOWANIE PODATKOWE. PODATKI POŚREDNIE (PCC, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU)
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO, OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEDSIĘBIORCY. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZAGADNIENIACH
SPRAWOZDANIE FINANSOWE CZĘŚĆ I - BILANS I INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI, PODSTAWY KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KOSZTÓW ZARZĄDCZYCH ORAZ ZARZĄDZANIA FINANSAMI
PODATEK VAT W PRAKTYCE
PODSUMOWANIE KURSU
Egzamin po kursie GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)

Terminarz

22.06.2024 - 22.09.2024, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI, PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ ORAZ UJĘCIE PODATKOWE - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
- 22.06.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ - AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY, ROZRACHUNKI), KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE, ZOBOWIĄZANIA). W RAMACH ROZRACHUNKÓW TAKŻE ZFŚS ORAZ INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI (PODRÓŻE SŁUŻBOWE)
- 23.06.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PRAWO PRACY. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KADRY I PŁACE
- 29.06.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 30.06.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Paulina Bramson
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE. ORDYNACJA PODATKOWA. PRAWO KARNE SKARBOWE I PODSTĘPOWANIE PODATKOWE. PODATKI POŚREDNIE (PCC, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU)
- 06.07.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO, OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEDSIĘBIORCY. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZAGADNIENIACH
- 07.07.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marta Wysocka-Fronczek
SPRAWOZDANIE FINANSOWE CZĘŚĆ I - BILANS I INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
- 13.07.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
- 14.07.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
- 27.07.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 28.07.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- 31.08.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 01.09.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI, PODSTAWY KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI
- 07.09.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KOSZTÓW ZARZĄDCZYCH ORAZ ZARZĄDZANIA FINANSAMI
- 08.09.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 14.09.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 15.09.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
PODSUMOWANIE KURSU
- 21.09.2024, sobota (08:00 - 16:30)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 22.09.2024, niedziela (08:00 - 13:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
Egzamin po kursie GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
- 22.09.2024, niedziela (13:00 - 17:00)
Prowadzący: Ekspert FRR
13.09.2024 - 31.01.2025, Online, tryb dzienny
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI, PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ ORAZ UJĘCIE PODATKOWE - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
- 13.09.2024, piątek (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ - AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY, ROZRACHUNKI), KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE, ZOBOWIĄZANIA). W RAMACH ROZRACHUNKÓW TAKŻE ZFŚS ORAZ INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI (PODRÓŻE SŁUŻBOWE)
- 20.09.2024, piątek (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PRAWO PRACY. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KADRY I PŁACE
- 27.09.2024, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 04.10.2024, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Paulina Bramson
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE. ORDYNACJA PODATKOWA. PRAWO KARNE SKARBOWE I PODSTĘPOWANIE PODATKOWE. PODATKI POŚREDNIE (PCC, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU)
- 11.10.2024, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO, OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEDSIĘBIORCY. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZAGADNIENIACH
- 18.10.2024, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Barbara Zapała
SPRAWOZDANIE FINANSOWE CZĘŚĆ I - BILANS I INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
- 25.10.2024, piątek (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
- 08.11.2024, piątek (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
- 15.11.2024, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Michał Zbutowicz
- 22.11.2024, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Michał Zbutowicz
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- 29.11.2024, piątek (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 06.12.2024, piątek (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI, PODSTAWY KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI
- 13.12.2024, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KOSZTÓW ZARZĄDCZYCH ORAZ ZARZĄDZANIA FINANSAMI
- 20.12.2024, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 10.01.2025, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 17.01.2025, piątek (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
PODSUMOWANIE KURSU
- 24.01.2025, piątek (08:00 - 16:30)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 31.01.2025, piątek (08:00 - 13:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
Egzamin po kursie GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
- 31.01.2025, piątek (13:00 - 17:00)
Prowadzący: Ekspert FRR
14.09.2024 - 19.01.2025, Online, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI, PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ ORAZ UJĘCIE PODATKOWE - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
- 14.09.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ - AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY, ROZRACHUNKI), KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE, ZOBOWIĄZANIA). W RAMACH ROZRACHUNKÓW TAKŻE ZFŚS ORAZ INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI (PODRÓŻE SŁUŻBOWE)
- 15.09.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PRAWO PRACY. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KADRY I PŁACE
- 28.09.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 29.09.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE. ORDYNACJA PODATKOWA. PRAWO KARNE SKARBOWE I PODSTĘPOWANIE PODATKOWE. PODATKI POŚREDNIE (PCC, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU)
- 12.10.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO, OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEDSIĘBIORCY. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZAGADNIENIACH
- 13.10.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Marta Wysocka-Fronczek
SPRAWOZDANIE FINANSOWE CZĘŚĆ I - BILANS I INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
- 19.10.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
- 20.10.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
- 09.11.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek
- 10.11.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- 16.11.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 17.11.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI, PODSTAWY KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI
- 30.11.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KOSZTÓW ZARZĄDCZYCH ORAZ ZARZĄDZANIA FINANSAMI
- 01.12.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 07.12.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 08.12.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
PODSUMOWANIE KURSU
- 18.01.2025, sobota (08:00 - 16:30)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 19.01.2025, niedziela (08:00 - 13:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
Egzamin po kursie GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
- 19.01.2025, niedziela (13:00 - 17:00)
Prowadzący: Ekspert FRR
28.09.2024 - 26.01.2025, Katowice, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Paulina Kołątaj

ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI, PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ ORAZ UJĘCIE PODATKOWE - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
- 28.09.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ - AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY, ROZRACHUNKI), KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE, ZOBOWIĄZANIA). W RAMACH ROZRACHUNKÓW TAKŻE ZFŚS ORAZ INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI (PODRÓŻE SŁUŻBOWE)
- 29.09.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PRAWO PRACY. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KADRY I PŁACE
- 12.10.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 13.10.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Paulina Bramson
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE. ORDYNACJA PODATKOWA. PRAWO KARNE SKARBOWE I PODSTĘPOWANIE PODATKOWE. PODATKI POŚREDNIE (PCC, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU)
- 26.10.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Tomasz Gzela
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO, OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEDSIĘBIORCY. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZAGADNIENIACH
- 27.10.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Barbara Zapała
SPRAWOZDANIE FINANSOWE CZĘŚĆ I - BILANS I INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
- 09.11.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
- 10.11.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
- 23.11.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Agnieszka Piętak
- 24.11.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Agnieszka Piętak
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- 30.11.2024, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 01.12.2024, niedziela (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI, PODSTAWY KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI
- 14.12.2024, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Wojciech Próchnicki
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KOSZTÓW ZARZĄDCZYCH ORAZ ZARZĄDZANIA FINANSAMI
- 15.12.2024, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Wojciech Próchnicki
PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 11.01.2025, sobota (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 12.01.2025, niedziela (09:00 - 16:45)
Prowadzący: Justyna Bartela
PODSUMOWANIE KURSU
- 25.01.2025, sobota (08:00 - 15:45)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 26.01.2025, niedziela (08:00 - 13:15)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
Egzamin po kursie GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
- 26.01.2025, niedziela (13:00 - 17:00)
Prowadzący: Ekspert FRR
05.10.2024 - 12.01.2025, Warszawa, tryb weekendowy
zmień

Opiekun: Magdalena Strzelczyk

ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI, PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ ORAZ UJĘCIE PODATKOWE - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
- 05.10.2024, sobota (08:00 - 16:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZASADY EWIDENCJI BILANSOWEJ - AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY, ROZRACHUNKI), KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE, ZOBOWIĄZANIA). W RAMACH ROZRACHUNKÓW TAKŻE ZFŚS ORAZ INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI (PODRÓŻE SŁUŻBOWE)
- 06.10.2024, niedziela (08:00 - 16:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE. ORDYNACJA PODATKOWA. PRAWO KARNE SKARBOWE I PODSTĘPOWANIE PODATKOWE. PODATKI POŚREDNIE (PCC, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU)
- 19.10.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO, OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEDSIĘBIORCY. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZAGADNIENIACH
- 20.10.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Marta Wysocka-Fronczek
SPRAWOZDANIE FINANSOWE CZĘŚĆ I - BILANS I INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
- 26.10.2024, sobota (08:00 - 16:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
- 27.10.2024, niedziela (08:00 - 16:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) I OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
- 09.11.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
- 10.11.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PRAWO PRACY. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KADRY I PŁACE
- 16.11.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Monika Zielińska
- 17.11.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Paulina Bramson
CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- 23.11.2024, sobota (08:00 - 16:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH, REZERWY
- 24.11.2024, niedziela (08:00 - 16:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI, PODSTAWY KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI
- 07.12.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KOSZTÓW ZARZĄDCZYCH ORAZ ZARZĄDZANIA FINANSAMI
- 08.12.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Tomasz Zdziarski
PODATEK VAT W PRAKTYCE
- 14.12.2024, sobota (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Justyna Bartela
- 15.12.2024, niedziela (09:00 - 17:00)
Prowadzący: Justyna Bartela
PODSUMOWANIE KURSU
- 11.01.2025, sobota (08:00 - 16:30)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
- 12.01.2025, niedziela (08:00 - 13:00)
Prowadzący: Jacek Kołaczyński
Egzamin po kursie GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
- 12.01.2025, niedziela (13:00 - 17:00)
Prowadzący: Ekspert FRR

Czas trwania

164 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Zielińska
Monika Zielińska

Kadry i Płace

Psycholog biznesu. Praktyk z prawie 30-letnim doświadczeniem w firmach o różnych profilach działalności i różnej wielkości. Od kilkunastu lat związana również z branżą szkoleniową. Z nieprzemijającą pasją i zaangażowaniem prowadzi kursy dla przyszłych pracowników działów personalnych oraz szkolenia z zakresu kadr i wynagrodzeń. Przekazuje słuchaczom wiedzę teoretyczną podpierając się praktycznymi przykładami. Realizuje także projekty szkoleniowe z prawa pracy dla kadry zarządzającej oraz świadczy usługi doradcze dla firm.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Monika Zielińska

Bramson
Paulina  Bramson

Kadry i Płace

Zdobyła bardzo duże doświadczenie poprzez pracę w działach kadr i płac różnych firm, od małych po bardzo duże korporacje. Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, doświadczony wykładowca, trener biznesu. Od ponad 10 lat związana z działami kadr i płac. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni współpracownik Centrum szkoleniowego FRR Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń Kadrowo Płacowych. Wiedzę przekazuje w bardzo przystępny sposób, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników na koniec zajęć.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Paulina  Bramson

Kołaczyński
Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: biegły rewident nr 13749, praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR. Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, Doświadczenie: ponad 21-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, audytor w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski oraz Pol-Tax, posiada ponad 14-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 13 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Jacek Kołaczyński

Tarkowska
Małgorzata  Tarkowska

Absolwentka studiów magisterskich ekonomicznych i pedagogicznych jak również studiów podyplomowych na kierunku dyrektor finansowy oraz rachunkowość. Posiadane uprawnienia: biegły rewident o numerze 10725, licencja Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg, dyplomowany księgowy SKwP, aplikacja administracyjna. Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz biegły rewident. Obecnie Prezes spółki rachunkowo-audytorskiej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca z zakresu podatków dochodowych. Jest osobą, która uwielbia pracę z ludźmi oraz przekazywanie im swojej wiedzy jak również czerpanie wiedzy od innych (ciągłe samodoskonalenie). Pragnie przekazywać entuzjazm zawodowy ze świadomością, że zawód to nie jest "prosty kawałek chleba" ale dający możliwość samorealizacji i nie pozwalający szarym komórkom na lenistwo.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Małgorzata  Tarkowska

Zapała
Barbara Zapała

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Prawo (2008 r.), otrzymała Nagrodę imienia Profesora Waleriana Pańki - dla najlepszego absolwenta. Została także wyróżniona przez Rektora UŚ w Katowicach oraz Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Otwarcie na potrzeby przedsiębiorców działających w różnych branżach rozwijała m.in. dzięki działalności w organizacji FM Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w latach 2008 - 2010. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu komunikacji biznesowej organizowanych m.in. przez Business Centre Club, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach po ukończeniu aplikacji radcowskiej. Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także jako prawnik i radca prawny in-house, odpowiadając na bieżące problemy kadry menadżerskiej oraz pracowników działów kadr, księgowości, finansów. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym i handlowym w obrocie krajowym i zagranicznym, zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, zagadnieniach związanych z prawem pracy, prawem podatkowym, ochroną danych osobowych z uwzględnieniem norm ISO, reprezentacji klientów przed organami kontrolnymi oraz w postępowaniach sądowych. Z ogromną pasją prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla pracodawców i pracowników.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Barbara Zapała

Zbutowicz
Michał Zbutowicz

podatki

Doradca podatkowy (nr wpisu 13795), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK na kierunku Doradztwo Podatkowe, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Doświadczenie zawodowe w obszarze podatków zdobywał w zespołach podatkowo-księgowych w dużych spółkach z polskim i zagranicznym kapitałem. Pracował również w administracji podatkowej (Krajowa Informacja Skarbowa, Izba Skarbowa w Bydgoszczy). W codziennej pracy współpracuje z zespołami doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych. Specjalizuje się m.in. w podatku od towarów i usług oraz w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i wdrażaniu Tax Compliance w przedsiębiorstwach.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Michał Zbutowicz

Zdziarski
Tomasz Zdziarski

Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Główny walor to łączenie praktycznej wiedzy zarządczej, finansowej w usprawnieniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z teoretycznymi podstawami danych zagadnień. Ponad 4.500 godzin szkoleniowych, realizacja projektów dla ponad 3.000 osób z ponad 270 firm. Realizuje także wsparcie doradcze w zakresie analiz finansowo-biznesowych. Ma na swoim koncie kilka dużych projektów związanych z doradztwem strategicznym dla startupów, jak również dużych klientów z branży ubezpieczeniowej, infrastrukturalnej, transportowej, medycznej. W tych projektach pełnił najczęściej rolę konsultanta wiodącego odpowiedzialnego za realizację całości prac. Prowadził również zajęcie dla studentów. Doświadczenie zawodowe: kilkunastoletnie w obszarze finansów i zarządzania, w tym: • 2006-2016 – obszar FI/CO – branża spożywcza, telekomunikacyjna, lotniskowa (analityk, kontroler, nadzór właścicielski); • od 2013 – consulting, szkolenia, wykłady; • 2016-2021 – zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym (prezes zarządu); • w tym od 2021 – interim CFO w przedsiębiorstwie budowlano-deweloperskim; • obecnie – zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym (członek zarządu/wspólnik). Wykształcenie: • Master of Business Administration; • Finanse i Rachunkowość (specjalizacja Inżynieria Finansowa) - magister; • Systemy Informacyjne i Analiza Danych - studia podyplomowe; • Advanced Controlling Business Partner - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV); • IBCS® Certified Analyst; • „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe” – wyd. Wolters Kluwer Polska - współautor.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Zdziarski

Bartela
Justyna Bartela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Zwyciężczyni konkursu Lider księgowości 2017. W ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobyła tytuł Głównego księgowego zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych jak i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Ukończyła szereg kursów zawodowych od specjalisty ds. kadr i płac do kontrolera finansowego. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, asystent biegłego rewidenta). Uczestniczyła w badaniu sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2021 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o. Posiada ponad 4-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Justyna Bartela

Ekspert FRR 

Wysocka-Fronczek
Marta Wysocka-Fronczek

Prawnik od 2003 r. własna Kancelaria LEX & FINANCE specjalizującą się w doradztwie prawnym i finansowym. W roku 2009 ukończyła studia podyplomowe Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej, a dwa lata później studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest także stypendystką Szkoły EuroLiderek SEL, która jest nowatorskim projektem dla kobiet pragnących wzmocnić swoją aktywność zawodową. Na przestrzeni lat współpracowała z międzynarodowymi korporacjami i instytucjami finansowymi świadcząc usługi doradcze w zakresie prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, cywilnego, bankowego, finansowego i prawa spółek handlowych. Zajmuje się również mediacją w sprawach gospodarczych, w tym prawie spółek, cywilnymi, finansowym oraz postępowaniem w sprawach podatkowych. W ciągu kilku lat przyczyniła się do powstania 300 firm z sektora MŚP, za co w 2013 r. czytelnicy portalu Bankier.pl przyznali jej tytuł „Kobiety Biznesu 2012". W 2013 r. otrzymała tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczych Kobiet.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Marta Wysocka-Fronczek

Gzela
Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Tomasz Gzela

Piętak
Agnieszka Piętak

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Podatkami profesjonalnie zajmuje się od 2007 roku. Doświadczenie zdobywała m.in. w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz biurach rachunkowych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego i biuro rachunkowe doradzając klientom w sprawach podatkowych. Wspiera klientów polskich i zagranicznych w szeroko pojętych kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w ostatnich czasie pomaga odnaleźć się podatnikom i pracownikom w labiryncie zwanym Polskim Ładem. Jako trener współpracuje z FRR, prowadząc szkolenia z tematyki podatku dochodowego od osób fizycznych, Polskiego Ładu oraz podatku dochodowego od osób prawnych. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na aspekt praktyczny prezentowanych zagadnień. Pracując w międzynarodowej korporacji zauważyła, że jest mnóstwo osób nie znających języka polskiego, zainteresowanych polskimi podatkami. Dlatego stworzyła własne miejsce w sieci, gdzie stara się tłumaczyć zawiłości polskich przepisów podatkowych, ale w języku angielskim.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Agnieszka Piętak

Próchnicki
Wojciech Próchnicki

Doświadczony manager controllingu i finansów z praktyką na stanowiskach kontrolera finansowego, dyrektora finansowego oraz zarządzającego. Przez okres trzech lat był naczelnym redaktorem prowadzącym magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktorem prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Tak szeroki wachlarz wykształcenia daje mu wiedzę z zakresu finansów, controllingu, sprawozdawczości oraz zarządzania poparte mocnymi umiejętnościami techniczno-informatycznymi. Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Autor publikacji na temat zastosowania Ms Excel w controllingu, analizie i księgowości w magazynach „Szef Sprzedaży”, „Finanse i controlling”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Autor podręczników „Controlling w przykładach. Poradnik praktyka” oraz „Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży”.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Wojciech Próchnicki

Rzeszutek
dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez dr Małgorzata Rzeszutek

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • poczęstunek
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny stacjonarny (w miejscu realizacji kursu)
 • zaświadczenie
Cena szkolenia online zawiera:
 • udział w szkoleniu
 • certyfikat
 • egzamin wewnętrzny online (poprzez Testportal)
 • zaświadczenie
 • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
 • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
raty Płatność ratalna. Płatność za kurs może zostać rozłożona na 2 lub 3 raty. Dla płatności w dwóch ratach doliczamy 2% wartości kursu, dla trzech rat doliczamy 3% wartości kursu.
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Online, Katowice, Warszawa
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
 2. W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
 3. Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice
ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101). Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.

ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5 (56 ocen)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs doskonale przygotowany pod względem merytorycznym, poparty wieloma przykładami "z życia". Nie same klepanie suchych artykułów czy definicji. I takiego właśnie kursu szukałam, bo nie chodziło mi o tzw "odbębnienie" i zdobycie papierka. Byłam na różnych kursach, w różnych firmach, ale żadna z nich nie spełniła moich oczekiwań i za każdym razem miałam poczucie nieefektywnego wykorzystania tego czasu. Pan Jacek i Pani Justyna to osoby z ogromną wiedzą, do tego potrafiący w przystępny sposób wyjaśnić różne zawiłe księgowe i podatkowe tematy. Pani Justyna doskonale poprowadziła zajęcia z VATU. Chciałabym też podziękować Pani Magdzie-opiekunce kursu, która zawsze była pomocna.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Brałam udział w szkoleniu Główny Księgowy w formie on-line. Szkolenie było przygotowane w sposób profesjonalny i na najwyższym poziomie. Wykładowcy posiadali bardzo merytoryczną, szeroką wiedzę z zakresu prowadzonych przez siebie bloków tematycznych. Polecam z całego serca ze skorzystania z kursu.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Chciałam iść na ten sam kurs w placówce konkurencyjnej, ale ze względu na ciągle odraczanie terminu rozpoczęcia kursu zdecydowałam się na FRR. Nie żałuję i ogromnie POLECAM! Uczestniczyłam w kursie online. Organizacja szkolenia na najwyższym poziomie, ogrom wiedzy przede wszystkim praktycznej, która jest nieoceniona, przydatne materiały, które również przydadzą mi się w pracy zawodowej. Niezmiernie dziękuję za kurs wszystkim wykładowcom i organizatorom. Szczególne uznanie dla Pana Jacka Kołaczyńskiego i Pani Justyny Barteli za przedstawienie trudnych/problematycznych tematów w prostych słowach. Teraz wszystko wydaje się przystępniejsze. Polecam i będę polecać a w przyszłości jeszcze skorzystam z Państwa usług.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Przygotowanie do egzaminu na najwyższym poziomie. Sam kurs przeprowadzony bardzo dobrze, profesjonalny przekaz informacji - nie tylko sucha wiedza, ale i praktyczne zadania. Nie sposób się nudzić :) Jestem bardzo zadowolona z materiałów, które zgłębiają wiedzę księgową w pigułce. Do wykorzystania w zawodowym życiu. Zero problemów technicznych. Niezdecydowanym polecam w 100%!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs prowadzony przez doświadczonych praktyków z dużą wiedzą, którą przekazywali w bardzo przystępny sposób. Poruszane zagadnienia nie tylko były wyjaśniane teoretycznie, ale również na konkretnych przykładach. Polecam :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Nie sposób nie podzielić się wrażeniami z części kursu GK - podatek VAT w praktyce. Pani Justyna Bartela przedstawiła zagadnienie kompleksowo - tak zawiłe i napisane trudnym językiem zagadnienia w sposób obrazowy, przystępny a co dla mnie najważniejsze - wyjaśniała przyczyny i zależności tych zagadnień, tak że łatwo się zapamiętywalo najtrudniejsze kwestie. Dwa dni trudnego tematu pomimo zmęczenia oceniam genialnie - to wszystko zasługa Pani Justyny. Aż dziwnie to przyznać ale chcę się więcej :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie zawierało w sobie ogrom wiedzy przekazywanej przez świetnie przygotowanych prowadzących. Doceniam to, że wiele osób (jak nie wszyscy) jest jednocześnie wykładowcą i praktykiem dzięki czemu "sucha" teoria zamienia się w masę przykładów z życia. Osoby prowadzące zajęcia chętnie dzielą się zdobytym doświadczeniem i pomagają zrozumieć omawiany materiał. Uważam, że ogromnym plusem kursu jest także kontakt z opiekunami szkoleń, którzy reagują błyskawicznie, gdy pojawiają się jakiekolwiek pytania.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone na niesamowicie wysokim poziomie, bardzo duża ilość materiałów, świetny kontakt z prowadzącymi. Ogromne ukłony w stronę Pana Jacka który prowadził większość spotkań, Pani Justyny która w dwa dni przekazała tak wielką dawkę wiedzy z zakresu VAT oraz Pani Magdy, dzięki której organizacyjnie na każdym etapie nie było rzeczy niemożliwych. Z przyjemnością wrócę do FRR po kolejną dawkę wiedzy.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie GK, w którym miałam przyjemność uczestniczyć było zdecydowanie najlepiej przygotowanym i przeprowadzonym kursem, w jakim dotychczas brałam udział (a brałam udział w wielu szkoleniach i kursach organizowanych przez różne firmy i stowarzyszenia). Ogromna wiedza Pana Jacka przekazana w jasny, praktyczny sposób, bardzo dużo przykładów wziętych z życia, tematy trudne przedstawiony w sposób jasny i zrozumiały. Nie mogę oczywiście zapomnieć o ogromnym plusie szkolenia, jakim jest wsparcie Opiekuna Szkolenia - Pani Magdaleny, która zawsze opiekowała się nami, odpowiadała na wszystkie pytania i służyła pomocą. Tak dobrej opieki w trakcie kursów czy szkoleń nie doświadczyłam nigdy. Naprawdę, polecam w 100%! :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Świetne szkolenie Zajęcia z Panem Jackiem REWELACJA - uporządkowana wiedza, mnóstwo narzędzi, aż szkoda, ze to już koniec:) To nie pierwsze nasze szkolenia w FRR i nie ostatnie - Polecam wszystkim

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo interesujące szkolenie. Prowadzący zawsze byli przygotowani do zajęć, prowadzili je w sposób zrozumiały, pokazujący nie tylko teoretyczną część zawodu, ale przede wszystkim jej praktyczny aspekt. Przed każdymi zdjęciami dostarczali materiały szkoleniowe, a po ich zakończeniu dodatkowe materiały, które przydadzą się w dalszej pracy. Serdecznie polecam wszystkim ten kurs, gdyż realnie przygotował mnie do pracy w tym zawodzie. Wielkie podziękowania dla Fundacji Rozwoju Rachunkowości za dobór prowadzących. Praca i nauka z tak zaangażowanymi osobami była czystą przyjemnością.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Doskonała organizacja z każdej strony. Kadra prowadząca z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem, którymi dzielą się w trakcie zajęć w sposób bardzo przyjazny i przystępny. Dużo przykładów i zadań praktycznych, teoria podana w materiałach wraz z przykładami. Forma zdalna też super, bez problemów technicznych, super rozwiązania z notatnikiem. Polecam każdemu kto chce powiększyć lub usystematyzować wiedzę

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  W dwóch słowach: wspaniały kurs! Prowadzący perfekcyjnie przygotowani, merytoryczni, z ogromnym doświadczeniem, a przede wszystkim bardzo otwarci i sympatyczni. Wiedza przekazywana jasno, na przykładach z życia i w sposób bardzo komunikatywny. Zaletą kursu jest interaktywność, pomimo iż kurs był online, to zajęcia były na żywo i można było zadawać pytania. Szczególne podziękowania dla Pana Jacka Kołaczyńskiego - klasa sama w sobie! Dziękuję również Pani Magdalenie Strzelczyk za opiekę nad nami:-) Polecam z czystym sumieniem, naprawdę warto!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestniczyłam w kursie GŁÓWNY KSIĘGOWY, który był w formie online, a prowadzącym głównym zajęcia był Pan Jacek Kołaczyński. Osoba z ogromną wiedzą i doświadczeniem, fantastycznie umie przekazać swoją wiedzę. Wszystkie zagadnienia były oparte na praktycznych przykładach, mało suchej wiedzy teoretycznej. Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w tym kursie, wyniosłam z niego ogrom wiedzy i bardzo dużo przydatnych materiałów do pracy. Polecam!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie odbyłam online. Bardzo dobrzy wykładowcy, zwłaszcza Pan Jacek. Życzliwy i cierpliwy, tłumaczył wszystko prosto i zrozumiale. Takich wykładowców szukać ze świecą. Polecam szkolenia w FRR.:)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie bardzo konkretne, praktyczne i co najważniejsze przedstawione w taki sposób, że każdy by zrozumiał :) Szczególnie polecam kursy prowadzone przez Pana Jacka Kołaczyńskiego, najlepszy wykładowca z jakim miałam do czynienia! Na pewno będę uczestniczyć w kolejnych :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobre, praktyczne przykłądy do wykorzystania w pracy,

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobrze zorganizowany kurs. Ogrom przekazanej informacji: ścisłej i na bieżąco. Wraz można coś podpytać w swojej sprawie - uprzejmi wykładowcy zawsze otwarte i doradzą w trudnych sytuacjach. Polecam gorąco Fundację Rozwoju Rachunkowości wszystkim kto chcę zdobyć oraz pogłębić swoją wiedzę.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Niesamowicie intensywne, wymagające i inspirujące 3.5 miesiąca. Świetnie przygotowany i zorganizowany program, prowadzony przez doświadczonych praktyków. Bardzo dobre materiały szkoleniowe z dużą ilość ćwiczeń i zadań ułatwiających zrozumienie tematyki. Zajęcia odbywały się w trybie online i nie wiedziałem czego oczekiwać - platforma, z której korzysta FRR okazała się bardzo elastyczna, przyjazna w prowadzeniu zajęć. Szczególne uznanie dla pana Jacka Kołaczyńskiego, głównego prowadzącego za profesjonalizm, ogromną wiedzę poparte humorem i pogodą ducha. Serdecznie polecam program wszystkim osobom z ambicjami zdobycia nowej i/ lub ugruntowania już posiadanej wiedzy.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestniczyłam w drugim kursie kod zawodu w FRR, Główny prowadzący te zajęcia Pan Jacek to osoba z ogromną wiedzą i doświadczeniem , przekazywanie wiedzy , forma, materiały w 100% pozwoliły na rozszerzenie wiedzy a właśnie o to chodziło. Pani Magda pełny profesjonalizm. Wyniosłam z tego kursu ogrom wiedzy, jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia gdzie iść, to wybór FRR będzie naprawdę dobrym wyborem.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Brałam udział w wielu szkoleniach, ale muszę przyznać, że to przerosło wszelkie moje oczekiwania. Zakres merytoryczny niezwykle szeroki, a jednocześnie wiedza jest przekazywana w bardzo przystępny sposób. Nie jestem księgową, a bez problemu rozumiałam materiał szkoleniowy. W razie wątpliwości zawsze mogłam zadać pytanie prowadzącemu. Polecam w 100%

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Pan Jacek Kołaczyński jest wyjątkowym prowadzącym - poza posiadaną wiedzą, bardzo przystępnie, a jednocześnie merytorycznie i rzeczowo wyjaśnia zagadnienia z zakresu tematyki kursu. Na bieżąco porównuje MSSF i UoR, a przy okazji zaraża pozytywną energią. Kurs na wysokim poziomie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Jestem mega zadowolona z kursu na Głównego Księgowego organizowanego przez FRR, który właśnie ukończyłam. Uczestniczyłam w kursie on line, który w niczym nie odstawał od kursów stacjonarnych. Prowadzą go profesjonaliści i praktycy, którzy posiadają ogromną wiedzę zawodową i potrafią ją przekazać kursantom ( Pan Jacek - najlepszy, wie chyba wszystko z zakresu rachunkowości i nie tylko :-) ) Jeśli ktoś szuka rzetelnej i praktycznej wiedzy, a nie tylko papierowego zaliczenia to ten kurs jest dla niego. Z czystym sumieniem polecam każdemu.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Ogrom wiedzy bardzo przydatnej, która wykorzystuje w obecnej pracy. Mały minus za czasowe rozplanowanie - zbyt duża liczba godzin w ciągu jednego dnia. Pod koniec szkolenia mózg odmawiał już posłuszeństwa. Może jakby szkolenie trwało ciut dłużej, np dwa dodatkowe dni to znacznie efektywniej przyswajałoby mi się wiedzę. Ale to tylko moje subiektywne odczucie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Wykładowca Pani Barbara Zapała wiedzę przekazała w sposób dla mnie zrozumiały i poparty wieloma przykładami. Szkolenie w 100% spełniło moje oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam w nim uczestniczyć, gdyż zdobytą wiedzę już miałam możliwość wykorzystać w pracy zawodowej, a to jest dla mnie najistotniejsze.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs prowadzony był online jednak czułam sie jak na sali wykładowej, świetni wykładowcy ,wspaniały przekaz wiedzy zakres przekazanej wiedzy większy niż się spodziewałam ,super przygotowane materiały szkoleniowe ,obsługa całego kursu naprawdę super bardzo polecam szkolenia w tej firmie ,poniewaz jest tu bardzo wysoki poziom wiedzy przekazywanej i niesamowici wykładowcy.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Profesjonalne szkolenie, mnóstwo wiedzy przekazane w niezwykle przystępny sposób. Bardzo wysoka jakość materiałów. Kurs spełnia oczekiwania i skupia się na maksymalnie praktycznym podejściu do tematu. Polecam! :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs w 100 % spełnił moje oczekiwania. Merytoryczne, wyczerpujące materiały, świetna organizacja samego kursu jak i egzaminu. Szczególne podziękowania dla Pana Jacka Kołaczyńskiego za profesjonalizm i perfekcyjne przekazywanie wiedzy. Polecam

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Polecam w 100%. Kurs na bardzo wysokim poziomie pod każdym względem!! Wyczerpujące materiały, profesjonalna kadra, świetna organizacja szkolenia. Szczególne uznanie i podziękowania dla Pana Jacka Kołaczyńskiego!!!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Podobało mi się wszystko:) Od pomysłu kursu, poprzez świetną organizację , po rewelacyjny przekaz całej kadry. Ogromny podziw dla Pana Jacka za jego charyzmę, potrafi najtrudniejszy temat perfekcyjnie wytłumaczyć, po prostu człowiek petarda. Ogromne podziękowania również dla P.Magdy za jej gotowość do pomocy, przez cały czas trwania kursu.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenia przeprowadzone były w sposób profesjonalny. Prowadzący szkolenia w sposób rzetelny i bardzo przystępny omówili zagadnienia teoretyczne, prezentując je na wielu praktycznych przykładach. Szkolenie odbyło się zdalnie ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego i charakteryzowało się doskonałą organizacją. Trener Jacek Kołaczyński wykazał się dużym zaangażowaniem, kompetencjami oraz umiejętnością przekazywania skomplikowanych treści w przejrzysty sposób. Polecam Fundację Rozwoju Rachunkowości

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs na wysokim poziomie, bardzo dużo się nauczyłam. Egzamin on line zdany. Podziękowania za otrzymaną pomoc w konsultacjach dla pani Magdaleny naszej opiekunki i Pana Jacka . Beata

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie obejmujące najważniejsze kwestie i obszary, którymi zajmuje się główny księgowy lub osoba zarządzająca działem księgowo-finansowym (UoR, MSSR, ustawy podatkowe, CIT, PIT, VAT). Pozwala na dogłębne poszerzenie wiedzy, odświeżenie \"zapomnianych\" tematów. Prowadzący (a szczególnie p. Jacek Kołaczyński) w jasny i logiczny sposób objaśniają skomplikowane przypadki, wyjaśniają nie zawsze zrozumiałe przepisy. Dużym plusem są też zajęcia z analizy finansowej i excela. Szkolenie wybitnie praktyczne, do wykorzystania w codziennej pracy. Szkolenie jest dosyć intensywne, ale pozwala w krótkim czasie objąć całość niezbędnych zagadnień. Oceniam je zdecydowanie pozytywnie. Polecam je każdemu kto chce być dobrym specjalistą w zakresie księgowości/finansów/podatków.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs zdecydowanie przewyższył moje oczekiwania. Uważam, że te 3 miesiące to była ciężka praca, ale nie stracony czas. Wykładowcy w bardzo przystępny sposób przekazują swoją wiedzę, głównie tę praktyczną. Co jest niezaprzeczalnie wielkim atutem. A Pan Jacek zasługuje na szczególne uznanie. Widać, że ma bardzo duże doświadczenie zawodowe, co pozwala mu każdy temat poprzeć wieloma przykładami. Obsługa kursu także na bardzo wysokim poziomie. Z pewnością będę korzystała w przyszłości z Państwa szkoleń.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Organizacja szkolenia na wysoki poziomie, świetna kadra prowadząca. Serdecznie polecam :)

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo polecam kurs na Głównego Księgowego w FRR z jednego bardzo prostego powodu, właściwi ludzie na właściwym miejscu. Bardzo wyczerpująco omówione zagadnienia dot. rachunkowości, sprawozdawczości i podatków. Po przez uczestnictwo w kursie można uzupełnić, odświeżyć a przede wszystkim usystematyzować wiedzę. Jestem już po trzecim kursie w tym miejscu i jestem z każdego w takim samym stopniu zadowolona. Naprawdę warto.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Zdecydowanie polecam. Wiedza praktyczna. Pan Jacek lider wśród wykładowców. Napewno wrócę na kolejne szkolenie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szczerze polecam to szkolenie. Można wynieść z niego dużo przydatnej wiedzy, która jest przekazywana w sposób rzeczowy i zrozumiały. Szkolenie prowadzone przez praktyków, a co za tym idzie: mało teorii, dużo praktycznej wiedzy. Z pewnością skorzystam jeszcze ze szkoleń oferowanych przez FRR.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestniczyłam w kursie Główny Księgowy mając na celu odświeżenie moich wiadomości. W 100% polecam szkolenia organizowane w FRR. Materiały przygotowane profesjonalnie, uwzględniające najnowsze zmiany w przepisach. pora ilość zadań, które pomagają tematy omówione teoretycznie zastosować w praktyce. Zajęcia prowadzone na wysokim poziomie w miłej atmosferze. Wykładowcy z bogatym doświadczeniem zawodowym, teorię urozmaicali przykładami. Świetny prowadzący - czyli Pan Jacek. Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie fachowiec, ale przede wszystkim Praktyk ! - co jest bardzo ważne. Do tego osoba bardzo sympatyczna, z duża kulturą osobistą. Panie z obsługi szkolenia uśmiechnięte i chętne do pomocy.wiedzy. Obsługa szkolenia także bez żadnych zastrzeżeń. Sprawna komunikacja z uczestnikami. Był to dla mnie bardzo efektywnie wykorzystany czas, który wniósł dużo nowych wiadomości do mojej wiedzy merytorycznej i na pewno podniósł moje kwalifikacje. Bardzo dziękuję za udaną współpracę. W 100% polecam szkolenia organizowane w FRR.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestniczyłam w kursie Główny Księgowy mając na celu odświeżenie moich wiadomości. W 100% polecam szkolenia organizowane w FRR. Zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej u prowadzących pozwala na usystematyzowanie i podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych. Materiały przygotowane profesjonalnie, uwzględniające najnowsze zmiany w przepisach. Zajęcia prowadzone na wysokim poziomie w miłej atmosferze. Wykładowcy z bogatym doświadczeniem zawodowym, teorię urozmaicali przykładami . Panie z obsługi szkolenia uśmiechnięte i chętne do pomocy. Kurs spełnił moje oczekiwania. Bardzo dziękuję i polecam innym. Marianna

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Godne polecenia w 100%. Super atmosfera. Duże zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy teoretycznej jak i praktycznej u prowadzących pozwala na usystematyzowanie i podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych. Obsługa szkolenia bardzo sympatyczna i pomocna. Serwis kawowo-obiadowy O.K. Chętnie skorzystam z dalszych ofert FRR. Pozdrawiam Dorota

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie godne polecena . Polecam dla osób potrzebujacych usystematyzować swoją wiedzę jak również podwyższyć swoje kwalifikacje.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Szkolenie oraz jego organizacja była na wysokim poziomie. Prowadzący szkolenie byli bardzo dobrze merytorycznie przygotowani. Materiały szkoleniowe również dobrze opracowane. Wiedza jaka została nam przekazana w 90% była wiedzą praktyczną, co jest wielkim plusem. Życzę powodzenia i dalszych sukcesów w następnych projektach szkoleń.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Rzetelność, bardzo wysoki poziom prowadzenia zajęć, szczególnie z zakresu rachunkowości. Bardzo dobra organizacja, serwis kawowy, poczęstunek itp.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  maksimum praktyki, osadzonej na mocnych podstawach prawnych możliwość spotkania ludzi, którzy zarażają pasją do przedstawianej tematyki szkolenie zachęca do dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy materiał przekazywany w bardzo przystępny sposób sposób prowadzonych zajęć zmusza do myślenia i aktywnego uczestnictwa, a nie tylko biernego słuchania wykładu podczas szkolenia pojawiają się ciekawe przykłady i zawsze jest możliwość otwartej dyskusji prowadzącej do odpowiedzi nawet na najbardziej zawiłe pytania.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs GŁÓWNY KSIĘGOWY -podstawowy w 100% spełnił moje oczekiwania. Wykładowcy przekazujący wiedzę w sposób bardzo przystępny . Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pan Jacek , który pokazał jak w praktyce stosować zdobytą wiedzę i doświadczenie . Obsługa kursu profesjonalna , a współpraca doskonała . Jeszcze raz dziękuję i POLECAM wszystkim ten Ośrodek Szkoleniowy.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs Główny Księgowy- rozszerzony, pozytywnie mnie zaskoczył, prowadzący to wysokiej klasy specjaliści, wiedza przekazywana w sposób bardzo przystępny. Na szczególne wyróżnienie i słowa uznania zasługuje prowadzący Pan Jacek. Bardzo dziękuję za praktyczną wiedzę, która już procentuje. Dodam jeszcze, że dojeżdżałam z Krakowa, ale było warto. Polecam!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs na Głównego Księgowego realizowany w Centrum Szkoleniowe FRR Sp.z.o.o. w 100% spełnił moje oczekiwania! Począwszy od pierwszego kontaktu z menedżerem kursu, poprzez wykładowców na materiałach kończąc! Wiedza wykładowców w zakresie zarówno teoretycznym jak i praktycznym na bardzo wysokim poziomie. Należy dodać, że na bieżąco uzupełniania wraz z wprowadzanymi zmianami w przepisach i prawie. Duża ilość zadań praktycznych pozwalała na solidne przyswojenie wiedzy. Możliwość zadawania pytań i rozwiązywania zagadnień związanych z profilem prowadzonej działalności/księgowości. Na koniec, wysoka kultura osobista wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego szkolenia. Podsumowując, PEŁEN PROFESJONALIZM!!! Bardzo dziękuję!

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Uczestniczyłam w kursie mając na celu odświeżenie moich wiadomości i nie zawiodłam się. Materiały przygotowane były profesjonalnie, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach. Zajęcia prowadzone w miłej atmosferze, na wysokim poziomie, przez wykładowców z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy teorię urozmaicali przykładami \"z życia\". Uczestnicy zawsze mogli liczyć na wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Panie z obsługi szkolenia uśmiechnięte i chętne do pomocy. Kurs na pewno poszerzył i usystematyzował moją wiedzę. Bardzo dziękuję i polecam innym.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  W związku za zakończonym rozszerzonym kursem na Głównego Księgowego w Fundacji Rozwoju Rachunkowości mogę śmiało polecić ten ośrodek i bardzo pozytywnie zarekomendować świetny kurs. Wiedza którą się wynosi jest bardzo praktyczna, ćwiczenia są ciekawe i dynamiczne. Materiały pisane są zrozumiałym i czytelnym językiem, a wykładowcy to praktycy, których nie zaskoczy żadne pytanie, a przy tym są bardzo uprzejmi i rozmowni. Reasumując rozwiewam wszystkie wątpliwości i polecam korzystać z kursów FRR.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs głównego księgowego w Katowicach jest prowadzony wyłącznie przez specjalistów z długoletnim doświadczeniem, ale pomimo tego w bardzo przystępnej formie. Zajęcia pozwalają na podniesienie kwalifikacji i zrozumienie zagadnień, z którymi do tej pory nie było okazji się zetknąć w praktyce. Bardzo dobrze przygotowane materiały i profesjonalizm prowadzących są największym atutem kursu.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs w którym brałam udział (Główny Księgowy) w bardzo dużym stopniu wzbogacił moją wiedzę merytoryczną. Wykładowcy posiadają wysoką wiedzę w zakresie prezentowanych zagadnień a szkolenie prowadzone jest w sposób ciekawy i bardzo profesjonalny. Duża ilość zadań, możliwość zadawania pytań i indywidualnego omówienia problemu powodowała, że czas spędzony na szkoleniu był bardzo owocny a upływał bardzo szybko i w bardzo miłej atmosferze. Dokładnie opracowane materiały szkoleniowe z precyzyjnie i przystępnie wyjaśnionymi zagadnieniami są bardzo pomocne w przygotowaniu do egzaminu jak również w codziennej pracy. Do udziału w organizowanym przez FRR szkoleniu zachęca także lokalizacja w centrum miasta oraz bardzo dobra, miła i profesjonalna obsługa przez zawsze uśmiechnięte opiekunki szkoleń.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Kurs dobrze przygotowany. Obszerne, wyczerpujące materiały. Spora ilość zadań, które pomagają tematy omówione teoretycznie zastosować w praktyce. Świetny prowadzący - czyli Pan Jacek. Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie fachowiec. Praktyk ! - co jest bardzo ważne. Do tego osoba bardzo sympatyczna, z duża kulturą osobistą. Bardzo pomocna we wszelkich sprawach zw. z zagadnieniami tematyki kursu jak i tematami . z \"podwórka\" poszczególnych firm uczestników. Inni prowadzący również bardzo dobrze przygotowani, osoby z dużym zasobem wiedzy. Obsługa szkolenia także bez żadnych zastrzeżeń. Sprawna komunikacja z uczestnikami. Bardzo miła Pani dyrektor. :). Ogólnie oceniam kurs bardzo pozytywnie. Był to dla mnie bardzo efektywnie wykorzystany czas, który wniósł dużo nowych wiadomości do mojej wiedzy merytorycznej i na pewno podniósł moje kwalifikacje. Bardzo dziekuję za udaną współpracę.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Z usług firmy Centrum Szkoleniowe FRR korzystałam dwa razy: w 2011r kurs - \"Samodzielny księgowy\" i w 2015r kurs - \"Główny księgowy\". Szkolenia obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, każdy z uczestników mógł zgłaszać swoje problemy. Przekazane przez firmę materiały szkoleniowe zawierały wszystkie zagadnienia ujęte w programie i były bardzo dokładnie opracowane. Trudne zagadnienia były precyzyjnie, przystępnie i dokładnie wyjaśniane oraz poparte przykładami wynikającymi z dużego doświadczenia zawodowego i merytorycznego prowadzących. Zdecydowanie polecam firmę Centrum Szkoleniowe FRR bo jest solidnym, doświadczonym dostawcą usług szkoleniowych.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka, minimum teorii, która w życiu mało się przydaje. Dokładnie tego oczekiwałam i to otrzymałam. Jestem bardzo zadowolona z kursu (główny księgowy) - na razie jednego, ale na pewno nie ostatniego. Większość wykładowców potrafi zająć i zainteresować słuchacza, ludzie z pasją - podobnie jak ja. Polecam wszystkim, którzy się wahają, nie pożałujecie.

 • ocenaocenaocenaocenaocena 5 5,0 / 5

  Bardzo dobry i rzetelny kurs. Prowadzony bardzo jasno i praktycznie. Nawet dla mnie, mimo że jestem obcokrajowcem.

Opiekunowie szkoleń

Online, Warszawa
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Paulina Kołątaj

Ostatnio przeglądane

211
czas trwania Czas trwania: 164 godziny dydaktyczne
numer edycji Numer edycji: 185 edycja
Opiekunowie szkoleń
Online, Warszawa
Magdalena Strzelczyk
Katowice
Paulina Kołątaj

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły